หน้าแรก » เหล็กโคน » คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง : ไม่น่าเจอกันเลย เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เหล็กโคน : ไม่น่าเจอกันเลย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ..

INSTRU | Em D | C | Em D | C |

Em 
คนหนึ่งคนเจอ
คนหนึ่งคนก็เ
กิดเป็นความรัก
Em 
คนหนึ่งคนรัก
คนหนึ่งคนมาก
รู้ไหม
 
แต่หนึ่ง
Am 
คนมาเลิกรา 
 
อีกหนึ่ง
Em 
คนต้องเสียใจ
คนสองคนไม่
น่าเจอกัน
Em 
เลย

Em 
คนที่เสียใจ
ที่สุดคือคนถู
กทิ้ง
Em 
คนที่ไม่รัก
ดีไม่เจ็บไม่
รู้สา
 
ความ
Am 
รักหมาพังลง 
 
ต้องมี
Em 
คนเสียน้ำตา
 
นั่นก็
คือฉัน 
 
ที่
มันรักเธอเห
Em 
ม็ดใจ

 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังจึงทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

INSTRU | C D | Em | C D | G B |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Em |

 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่น่าเจอกันเลย


เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ..

( ดนตรี )

คนหนึ่งคนเจอคนหนึ่งคนก็เกิดเป็นความรัก
คนหนึ่งคนรักคนหนึ่งคนมากรู้ไหม
แต่หนึ่งคนมาเลิกรา อีกหนึ่งคนต้องเสียใจ
คนสองคนไม่น่าเจอกันเลย

คนที่เสียใจที่สุดคือคนถูกทิ้ง
คนที่ไม่รักดีไม่เจ็บไม่รู้สา
ความรักหมาพังลง ต้องมีคนเสียน้ำตา
นั่นก็คือฉัน ที่มันรักเธอหมดใจ

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังจึงทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

( ดนตรี )

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย


รูปภาพคอร์ด ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย - เหล็กโคน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่น่าเจอกันเลย (คอร์ด)

เรียบเรียง – เสก ผ่านชื่น
มิกซ์ สัญญา อิทธิสัน
ติดต่อง่าน 093-6615985
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา