คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่น่าเจอกันเลย เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เหล็กโคน : ไม่น่าเจอกันเลย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เมื่อรักสองเ
C 
รามันก็มา
D 
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
C 
ฉันทำใจไม่
D 
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
G 
ไห้น้ำตาไ
B 
หล
C 
นึกถึงภาพความห
D 
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
C 
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
D 
ยใจ..

INSTRU | Em D | C | Em D | C |

Em 
คนหนึ่งคนเจอ
D 
คนหนึ่งคนก็เ
C 
กิดเป็นความรัก
Em 
คนหนึ่งคนรัก
D 
คนหนึ่งคนมาก
G 
รู้ไหม
 
แต่หนึ่ง
Am 
คนมาเลิกรา 
 
อีกหนึ่ง
Em 
คนต้องเสียใจ
C 
คนสองคนไม่
D 
น่าเจอกัน
Em 
เลย

Em 
คนที่เสียใจ
D 
ที่สุดคือคนถู
C 
กทิ้ง
Em 
คนที่ไม่รัก
D 
ดีไม่เจ็บไม่
G 
รู้สา
 
ความ
Am 
รักหมาพังลง 
 
ต้องมี
Em 
คนเสียน้ำตา
 
นั่นก็
C 
คือฉัน 
 
ที่
D 
มันรักเธอเห
Em 
ม็ดใจ

 
เมื่อรักสองเ
C 
รามันก็มา
D 
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
C 
ฉันทำใจไม่
D 
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
G 
ไห้น้ำตาไ
B 
หล
C 
นึกถึงภาพความห
D 
ลังจึงทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
C 
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
D 
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

INSTRU | C D | Em | C D | G B |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Em |

 
เมื่อรักสองเ
C 
รามันก็มา
D 
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
C 
ฉันทำใจไม่
D 
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
G 
ไห้น้ำตาไ
B 
หล
C 
นึกถึงภาพความห
D 
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
C 
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
D 
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

 
เมื่อรักสองเ
C 
รามันก็มา
D 
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
C 
ฉันทำใจไม่
D 
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
G 
ไห้น้ำตาไ
B 
หล
C 
นึกถึงภาพความห
D 
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
C 
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
D 
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

 
ได้แต่ร้
C 
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
D 
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย
 
ได้แต่ร้
C 
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
D 
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่น่าเจอกันเลย


เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ..

( ดนตรี )

คนหนึ่งคนเจอคนหนึ่งคนก็เกิดเป็นความรัก
คนหนึ่งคนรักคนหนึ่งคนมากรู้ไหม
แต่หนึ่งคนมาเลิกรา อีกหนึ่งคนต้องเสียใจ
คนสองคนไม่น่าเจอกันเลย

คนที่เสียใจที่สุดคือคนถูกทิ้ง
คนที่ไม่รักดีไม่เจ็บไม่รู้สา
ความรักหมาพังลง ต้องมีคนเสียน้ำตา
นั่นก็คือฉัน ที่มันรักเธอหมดใจ

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังจึงทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

( ดนตรี )

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย


รูปภาพคอร์ด ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย - เหล็กโคน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่น่าเจอกันเลย (คอร์ด)

เรียบเรียง – เสก ผ่านชื่น
มิกซ์ สัญญา อิทธิสัน
ติดต่อง่าน 093-6615985
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend