หน้าแรก » เหล็กโคน » คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง : ไม่น่าเจอกันเลย เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เหล็กโคน : ไม่น่าเจอกันเลย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ..

INSTRU | Em D | C | Em D | C |

Em 
คนหนึ่งคนเจอ
คนหนึ่งคนก็เ
กิดเป็นความรัก
Em 
คนหนึ่งคนรัก
คนหนึ่งคนมาก
รู้ไหม
 
แต่หนึ่ง
Am 
คนมาเลิกรา 
 
อีกหนึ่ง
Em 
คนต้องเสียใจ
คนสองคนไม่
น่าเจอกัน
Em 
เลย

Em 
คนที่เสียใจ
ที่สุดคือคนถู
กทิ้ง
Em 
คนที่ไม่รัก
ดีไม่เจ็บไม่
รู้สา
 
ความ
Am 
รักหมาพังลง 
 
ต้องมี
Em 
คนเสียน้ำตา
 
นั่นก็
คือฉัน 
 
ที่
มันรักเธอเห
Em 
ม็ดใจ

 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังจึงทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

INSTRU | C D | Em | C D | G B |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Em |

 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

 
เมื่อรักสองเ
รามันก็มา
ถึง
 
ตอนสุด
Bm 
ท้ายที่เธอต้อง
Em 
จากไป
ฉันทำใจไม่
ได้ 
 
ได้แต่ร้อง
ไห้น้ำตาไ
หล
นึกถึงภาพความห
ลังยิ่งทำให้
Bm 
ฉันนั้นต้องเสี
Em 
ยใจ
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย
 
ได้แต่ร้
องไห้ได้ 
 
แต่เสี
ยใจ.. 
 
ได้แต่ฟู
Em 
มฟาย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่น่าเจอกันเลย


เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ..

( ดนตรี )

คนหนึ่งคนเจอคนหนึ่งคนก็เกิดเป็นความรัก
คนหนึ่งคนรักคนหนึ่งคนมากรู้ไหม
แต่หนึ่งคนมาเลิกรา อีกหนึ่งคนต้องเสียใจ
คนสองคนไม่น่าเจอกันเลย

คนที่เสียใจที่สุดคือคนถูกทิ้ง
คนที่ไม่รักดีไม่เจ็บไม่รู้สา
ความรักหมาพังลง ต้องมีคนเสียน้ำตา
นั่นก็คือฉัน ที่มันรักเธอหมดใจ

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังจึงทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

( ดนตรี )

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

เมื่อรักสองเรามันก็มาถึง
ตอนสุดท้ายที่เธอต้องจากไป
ฉันทำใจไม่ได้ ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหล
นึกถึงภาพความหลังยิ่งทำให้ฉันนั้นต้องเสียใจ
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย

ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย
ได้แต่ร้องไห้ได้ แต่เสียใจ.. ได้แต่ฟูมฟาย


รูปภาพคอร์ด ไม่น่าเจอกันเลย – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ไม่น่าเจอกันเลย - เหล็กโคน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่น่าเจอกันเลย (คอร์ด)

เรียบเรียง – เสก ผ่านชื่น
มิกซ์ สัญญา อิทธิสัน
ติดต่อง่าน 093-6615985
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :