หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง อยากเลิกเป็นชู้ – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง อยากเลิกเป็นชู้ – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง อยากเลิกเป็นชู้ กล้วย แสตมป์

กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง อยากเลิกเป็นชู้

ศิลปิน : กล้วย แสตมป์

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อยากเลิกเป็นชู้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อยากเลิกเป็นชู้ - กล้วย แสตมป์
คอร์ด

 
อยากเลิกเป็
นชู้ แต่ไม่รู้ต้องทำอย่
Bm 
างไร
 
ให้ตัวฉันไม่ต้องเสี
ยใจ

INSTRU | D | A | G | Gm |

รู้ก็รู้ว่าเธอนั้นมีแฟน
F#m 
แล้ว
รักก็รักถึงรู้ว่ามาทีห
ลัง
F#m 
ยอมก็ยอมแต่ใจมันห้ามไ
Bm 
ม่ฟัง
Em 
ใจตั้งใจฉันยังรักเธอค
นเดียว
 
คิดก็คิดก็รู้ว่าผิดพอ
F#m 
แล้ว
ลืมอยากลืมเท่าไหร่ใจก็ยิ่ง
จำ
F#m 
เกลียดฉันตัวเองที่ต้องแกล้
Bm 
งทำ
Em 
ทำแกล้งทำไม่
รู้ว่าเธอนั้นมีใ
คร

 
* ไม่อ
Em 
ยากทำให้เธอลำบากใจ
 
ไม่อยา
F#m 
กทำให้เขาต้องร้องไห้
 
แต่
ฉันก็ไม่อยาก 
 
เสียใจเหมือ
นกัน

 
** อยากเลิกเป็น
ชู้ แต่ไม่รู้ต้องทำอย่าง
Bm 
ไร
 
ให้ตัวฉันไม่ต้องเสียใจ  
และเค้าคน
นั้นไม่ต้องร้องไห้
 
อยากเดินต่อ
ไป 
 
แต่ยิ่งฝืนก็ยิ่งปวด
Em 
ใจ
 
อยากกลับก็กลัวต้องร้องไ
ห้
 
แล้วฉั
นต้องทำอย่างไร บอกฉั
นที

รู้ก็รู้ว่าฉันคงต้องปว
F#m 
ดร้าว
รักก็รักแต่ฉันคงต้อง
ทำใจ
F#m 
ยอมก็ยอมฉันยอมยอมเสียเธ
Bm 
อไป
Em 
เดินยอมเดินจาก
ไป 
 
พร้อมคำว่ารั
กเธอ

( * ) ( ** )

INSTRU | D A | Bm A | G | Gm | A |

( * ) ( ** )

เนื้อเพลง
อยากเลิกเป็นชู้ แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
ให้ตัวฉันไม่ต้องเสียใจ

( ดนตรี )

รู้ก็รู้ว่าเธอนั้นมีแฟนแล้ว
รักก็รักถึงรู้ว่ามาทีหลัง
ยอมก็ยอมแต่ใจมันห้ามไม่ฟัง
ใจตั้งใจฉันยังรักเธอคนเดียว

คิดก็คิดก็รู้ว่าผิดพอแล้ว
ลืมอยากลืมเท่าไหร่ใจก็ยิ่งจำ
เกลียดฉันตัวเองที่ต้องแกล้งทำ
ทำแกล้งทำไม่รู้ว่าเธอนั้นมีใคร

* ไม่อยากทำให้เธอลำบากใจ
ไม่อยากทำให้เขาต้องร้องไห้
แต่ฉันก็ไม่อยาก เสียใจเหมือนกัน

** อยากเลิกเป็นชู้ แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
ให้ตัวฉันไม่ต้องเสียใจ และเค้าคนนั้นไม่ต้องร้องไห้
อยากเดินต่อไป แต่ยิ่งฝืนก็ยิ่งปวดใจ
อยากกลับก็กลัวต้องร้องไห้
แล้วฉันต้องทำอย่างไร บอกฉันที

รู้ก็รู้ว่าฉันคงต้องปวดร้าว
รักก็รักแต่ฉันคงต้องทำใจ
ยอมก็ยอมฉันยอมยอมเสียเธอไป
เดินยอมเดินจากไป พร้อมคำว่ารักเธอ

( * ) ( ** )

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : อยากเลิกเป็นชู้
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
คำร้อง/ทำนอง : ศรชัย สังเมียน
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
ติดต่องาน : 095 1511389
 โฆษณา