คอร์ดเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน กล้วย แสตมป์

กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน

ศิลปิน : กล้วย แสตมป์

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เธอกับฉันและมันอีกคน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | F | C | Dm | Bb |

F 
  ดูเธอวันนี้ไม่เห
C 
มือนเดิม
Dm 
  แววตาของเธอมันเปลี่ย
Bb 
นไป
F 
  เพราะเค้าคนนั้นที่เธอโทร
C 
หาใช่ไหม
 
มันเป็
Bb 
นใคร..

F 
  คำพูดว่ารักที่เคยได้
C 
ฟังทุกทุกวัน
Dm 
  วันนี้เหมือนมัน 
 
ไม่จริ
Bb 
งใจ
F 
  เธอแสร้งแกล้งทำให้มันจบ
C 
จบไป
 
เพราะอ
Bb 
ะไร 
 
เป็นเพราะเ
C 
ค้าใช่ไหมเธอ

 
*  
Gm 
  แค่อยากจะถาม 
 
ให้ชั
Am 
ดเจนอีกสักครั้ง
Bb 
  เธอช่วยไปทำให้หายข้อ
C 
งใจ

 
** ถ้าเธอเลือก
F 
ฉัน 
 
ไปจบกับ
Am 
มันจะได้ไห
Dm 
 
ลบเ
C 
บอร์มันทิ้
Bb 
งไป 
 
อย่ามีอะ
C 
ไรให้ค้างคา
 
ถ้าเธอเลือก
F 
มัน 
 
ตัว
Am 
ฉันก็ขอล
Dm 
 
จากไ
C 
ปพร้อมน้ำ
Bb 
ตา
 
ดีกว่า
C 
อยู่อย่างคนไร้ค่า 
 
ที่เธอไม่
F 
มีใจ

INSTRU | C |

F 
  ลองเลือกสักทางสักคนจะได้ไหม
Dm 
  เธอลองถามใจของเธ
Bb 
อดู
F 
  เลือกเอาสักคนสักทางจะได้
C 
รู้
 
ได้เตรีย
Bb 
มใจ 
 
อย่าปล่อยไ
C 
ว้ให้ค้างคา

( * ) ( ** )

INSTRU | Dm C | Bb | Dm C | Am |

( ** )

 
อยู่ไ
C 
ปก็เสียเวลา  .
 
ถ้าต้อง
Bb 
อยู่อย่างคนไร้
C 
ค่า 
 
ที่เธอไม่ต้อ
F 
งการ…เนื้อเพลง
ดูเธอวันนี้ไม่เหมือนเดิม
แววตาของเธอมันเปลี่ยนไป
เพราะเค้าคนนั้นที่เธอโทรหาใช่ไหม
มันเป็นใคร

คำพูดว่ารักที่เคยได้ฟังทุกทุกวัน
วันนี้เหมือนมันไม่จริงใจ
เธอแสร้งแกล้งทำให้มันจบจบไป
เพราะอะไร เป็นเพราะเค้าใช่ไหมเธอ

* แค่อยากจะถามให้ชัดเจนอีกสักครั้ง
เธอช่วยไปทำให้หายข้องใจ

** ถ้าเธอเลือกฉัน ไปจบกับมันจะได้ไหม
ลบเบอร์มันทิ้งไป อย่ามีอะไรให้ค้างคา
ถ้าเธอเลือกมัน ตัวฉันก็ขอลา
จากไปพร้อมน้ำตา
ดีกว่าอยู่อย่างคนไร้ค่า ที่เธอไม่มีใจ

ลองเลือกสักทางสักคนจะได้ไหม
เธอลองถามใจของเธอดู
เลือกเอาสักคนสักทางจะได้รู้
ได้เตรียมใจ อย่าปล่อยไว้ให้ค้างคา

( ซ้ำ * , ** )

Solo……

( ซ้ำ ** )

อยู่ไปก็เสียเวลา
ถ้าต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า ที่เธอไม่ต้องการ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เธอกับฉันและมันอีกคน
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
คำร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( จำเป็น )
ดาวน์โหลดเพลงนี้กด *1238511 กดโทรออก
ติดต่องาน : 095 1511389
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend