คอร์ดเพลง น้ำตา – ปรีชา ปัดภัย x กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คอร์ดเพลง : น้ำตา ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปรีชา ปัดภัย : น้ำตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น้ำตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | A | Bm | A | ( 2 Times )

Bm 
ทุก ๆ อย่าง ยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
 
มีแค่
A 
ลมหายใจที่อ่อนแรง
 
G 
วามเข้มแข็งบ่เห
A 
ลือ..

Bm 
สองตาปิด 
 
ไร้สิ้นหมดความคิด
 
เหมือนปลายท
A 
างชีวิตใกล้จบลง
G 
คงบ่มีอีกแ
A 
ล้ว 
 
ความ
Bm 
ฮัก.. 
 
 
A 

G 
ทุ่มเทให้เ
A 
ขาลงไปแทบตาย
 
แต่สุด
F#m 
ท้ายก็ได้แค่ความว่างเ
Bm 
ปล่า
G 
คำว่าฮัก 
 
ชั่ว
A 
ฟ้าชั่วดินสลาย
 
บ่ดนผ่าน
F#m 
ไปกะถิ่มให้เหลือแค่
Bm 
เฮา
 
โว้ โฮ โฮ โห  
G 
โห..  โว้ โฮ โว้  
A 
โว..
 
นี่บ้อ.. ใ
Bm 
จคน..

Bm 
ทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
 
มีแค่เ
A 
สียงหัวใจใกล้สลาย
 
G 
ดนความจำทำร้
A 
ายจนอ่อน
Bm 
แอ..

Bm 
ยังบ่พร้อมจบ 
 
กะตกเป็นคนแพ้
 
กลืนน้ำ
A 
ตาผ่าหัวใจ
 
G 
บิ่งรูปเขาต่างห
A 
น้า โฮ โ
Bm 
ฮวว..

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไ
G 
หวได้ในตอนนี้ 
 
มีแ
A 
ค่น้ำตา
 
ที่ไหล
F#m 
มาปนกลิ่นตัวเขา
Bm 
จาง ๆ  
A 
 
ติดอยู่ผ้า
G 
ห่ม กอดหมอน ดอม
A 
ดม
 
จนพออยาก สิ
F#m 
จมให้ขาดใจลงตรง
Bm 
นั้น.. 
 
 
A 
 
คิดฮอดเ
G 
ด้อ.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เ
A 
ธอ..
 
เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน..
 

INSTRU | Bm | D | A | Bm |

 
อ้าย
Bm 
เอย.. 
 
อ้ายเ
A 
อ๋ย.. 
 
อ้าย
Bm 
เอย..
 
อ้าย
Bm 
เอย.. 
 
อ้ายเ
G 
อ๋ย.. 
 
อ้าย
Bm 
เอ๋ย..

 
ลืมมันไปสาอ้
G 
าย 
 
มื้อเก่าฮักเ
A 
ฮา
 
ตอนนี้มันกลายเป็นขี้
F#m 
เถ้า
 
ย้อนน้องเป็นของ
Bm 
เขา
 
ให้หวน
A 
คืน 
 
คงบ่ไ
G 
ด้ 
 
เอาใจส่อยเด้ออ้าย
 
ยังเป็นห่วงสุดหั
Bm 
วใจ 
 
ได้แต่ส่งแฮง
A 
ใจ 
 
บอกให้เจ้าสู้
Bm 
เด้อ..  
 
สู้เ
A 
ด้อ..
 
ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่..
 

INSTRU | G | A | Bm | D |
INSTRU | G | A | F#m | Bm | G | G | A | A |

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไ
G 
หวได้ในตอนนี้ 
 
มีแ
A 
ค่น้ำตา
 
ที่ไหล
F#m 
มากับกลิ่นตัวเขาจ
Bm 
าง ๆ  
A 
 
ติดอยู่ผ้า
G 
ห่ม กอดหมอน ดอม
A 
ดม
 
จนพออยากสิ
F#m 
จมให้ขาดใจลงตร
Bm 
งนั้น.. 
 
 
A 
 
คิดฮอดเ
G 
ด้อ.. คิดฮอดเ
A 
ด้อ..

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไ
G 
หวได้ในตอนนี้ 
 
มีแ
A 
ค่น้ำตา
 
ที่ไหล
F#m 
มาเซ่นให้ความฮัก
Bm 
เน่า ๆ  
A 
 
กลั้นใจอวย
G 
พร ส่งเขา ให้
A 
มีความสุข
 
ถึงตอนนี้
F#m 
ใจมันสิทุกข์หนักกว่
Bm 
าเก่า.. 
 
 
A 
 
ยังฮักเ
G 
ด้อ.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เ
A 
ธอ..
 
ฮักเ
G 
ด้อ.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เ
A 
ธอ..
 
อยู่ในอ้อมกอดเขา…
 

OUTRO | Bm | A | Bm | A |


ทุก ๆ อย่าง ยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
มีแค่ลมหายใจที่อ่อนแรง
ความเข้มแข็งบ่เหลือ..

สองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด
เหมือนปลายทางชีวิตใกล้จบลง
คงบ่มีอีกแล้ว ความฮัก..

ทุ่มเทให้เขาลงไปแทบตาย
แต่สุดท้ายก็ได้แค่ความว่างเปล่า
คำว่าฮัก ชั่วฟ้าชั่วดินสลาย
บ่ดนผ่านไปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮา
โว้ โฮ โฮ โห โห..  โว้ โฮ โว้ โว..
นี่บ้อ.. ใจคน..

ทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
มีแค่เสียงหัวใจใกล้สลาย
โดนความจำทำร้ายจนอ่อนแอ..

ยังบ่พร้อมจบ กะตกเป็นคนแพ้
กลืนน้ำตาผ่าหัวใจ
เบิ่งรูปเขาต่างหน้า โฮ โฮวว..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้ มีแค่น้ำตา
ที่ไหลมาปนกลิ่นตัวเขาจาง ๆ
ติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอน ดอมดม
จนพออยาก สิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น..
คิดฮอดเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน..

( ดนตรี )

อ้ายเอย.. อ้ายเอ๋ย.. อ้ายเอย..
อ้ายเอย.. อ้ายเอ๋ย.. อ้ายเอ๋ย..

ลืมมันไปสาอ้าย มื้อเก่าฮักเฮา
ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้า
ย้อนน้องเป็นของเขา
ให้หวนคืน คงบ่ได้ เอาใจส่อยเด้ออ้าย
ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ ได้แต่ส่งแฮงใจ 
บอกให้เจ้าสู้เด้อ..  สู้เด้อ..
ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่..

( ดนตรี )

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้ มีแค่น้ำตา
ที่ไหลมากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆ
ติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอน ดอมดม
จนพออยากสิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น..
คิดฮอดเด้อ.. คิดฮอดเด้อ..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้ มีแค่น้ำตา
ที่ไหลมาเซ่นให้ความฮักเน่า ๆ
กลั้นใจอวยพร ส่งเขา ให้มีความสุข
ถึงตอนนี้ใจมันสิทุกข์หนักกว่าเก่า..
ยังฮักเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
ฮักเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
อยู่ในอ้อมกอดเขา…


รูปภาพคอร์ด น้ำตา – ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำตา (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ออนบอร์ด สตูดิโอ
บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend