คอร์ดเพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) – มาร์ค ศิวัช

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) มาร์ค ศิวัช

คอร์ดเพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) - มาร์ค ศิวัช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มาร์ค ศิวัช : แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

 
ก็บอกหัว
D 
ใจเรื่อยมา 
 
ต้องรอไว้
 
สิ่งที่
G 
ทำให้ไป 
 
เขาคงเห็น
 
มากม
D 
ายเท่าไหร่
 
ที่
F#m 
ตั้งใจทำเพื่อเ
G 
ขา 
 
 
A 

 
ก็ปลอบหัว
D 
ใจเรื่อยมา 
 
ให้ทนไว้
 
สัก
G 
วันเขาคง 
 
จะเห็นใจ
 
แล
D 
ะคงรู้สึก
 
กั
F#m 
บรักจริงๆ 
 
ที่ใ
G 
ห้ไป โฮ  
A 
โฮ..

 
แต่น
G 
านนักหนาที่เฝ้ารอ 
 
 
Gm 
เขาไม่ใส่ใจ
 
และ
F#m 
มองเลยผ่านเ
Bsus4 
สมอ 
 
 
B 
 
ทำไป
Em 
แค่ไหน 
 
ก็
F#m 
ยังน้อยไป
 
ไร้
G 
ค่า 
 
กับเขาเรื่อ
A 
ยมา

 
ตกลงแค่ฝั
D 
นเลื่อนลอยใช่ไหม
 
ทุ่มเทแค่
B 
ไหนไม่มีความหมาย
 
ไม่สะกิ
G 
ดใจเลย 
 
ให้
F#m 
ไปเท่าไร
 
ก็เ
Em 
หมือนไม่พอที่เขาต้องก
A 
าร

 
ตกลงว่า
D 
ฉันควรหยุดใจไหม
 
แต่ใจมัน
B 
รักแล้วหยุดไม่ไหว
 
ทุกๆ  
G 
สิ่งที่ทำ
 
เท่า
F#m 
ไรไม่เคยพอ 
 
สั
Em 
กครั้ง 
 
 
A 
 
แค่ไหนเขาก็ไม่
D 
รัก 
 
 
A 

 
ก็แบกรับค
D 
วามรู้สึก 
 
ไว้นานแล้ว
 
ที่เ
G 
ป็นแค่คน 
 
ที่ไร้ตัวตน
 
ตั้ง
D 
ใจทุกอย่าง
 
ให้
F#m 
มากพอเพื่อให้เขา
G 
รัก โฮ  
A 
โฮ..

 
แต่น
G 
านนักหนาที่เฝ้ารอ 
 
 
Gm 
เขาไม่ใส่ใจ
 
และ
F#m 
มองเลยผ่านเ
Bsus4 
สมอ 
 
 
B 
 
ทำไป
Em 
แค่ไหน 
 
ก็
F#m 
ยังน้อยไป
 
ไร้
G 
ค่า 
 
กับเขาเรื่อ
A 
ยมา

 
ตกลงแค่ฝั
D 
นเลื่อนลอยใช่ไหม
 
ทุ่มเทแค่
B 
ไหนไม่มีความหมาย
 
ไม่สะกิ
G 
ดใจเลย 
 
ให้
F#m 
ไปเท่าไร
 
ก็เ
Em 
หมือนไม่พอที่เขาต้องก
A 
าร

 
ตกลงว่า
D 
ฉันควรหยุดใจไหม
 
แต่ใจมัน
B 
รักแล้วหยุดไม่ไหว
 
ทุกๆ  
G 
สิ่งที่ทำ
 
เท่า
F#m 
ไรไม่เคยพอ 
 
สั
Em 
กครั้ง 
 
 
A 
 
แค่ไหนเขาก็ไม่รัก…
 

OUTRO | G Gm | D |


ก็บอกหัวใจเรื่อยมา ต้องรอไว้
สิ่งที่ทำให้ไป เขาคงเห็น
มากมายเท่าไหร่ ที่ตั้งใจทำเพื่อเขา

ก็ปลอบหัวใจเรื่อยมา ให้ทนไว้
สักวันเขาคง จะเห็นใจ
และคงรู้สึก กับรักจริงๆ ที่ให้ไป โฮ

แต่นานนักหนาที่เฝ้ารอ เขาไม่ใส่ใจ
และมองเลยผ่านเสมอ
ทำไปแค่ไหน ก็ยังน้อยไป
ไร้ค่า กับเขาเรื่อยมา

ตกลงแค่ฝันเลื่อนลอยใช่ไหม
ทุ่มเทแค่ไหนไม่มีความหมาย
ไม่สะกิดใจเลย ให้ไปเท่าไร
ก็เหมือนไม่พอที่เขาต้องการ

ตกลงว่าฉันควรหยุดใจไหม
แต่ใจมันรักแล้วหยุดไม่ไหว
ทุกๆ สิ่งที่ทำ เท่าไรไม่เคยพอ สักครั้ง
แค่ไหนเขาก็ไม่รัก

ก็แบกรับความรู้สึก ไว้นานแล้ว
ที่เป็นแค่คน ที่ไร้ตัวตน
ตั้งใจทุกอย่างให้มากพอเพื่อให้เขารัก โฮ

แต่นานนักหนาที่เฝ้ารอ เขาไม่ใส่ใจ
และมองเลยผ่านเสมอ
ทำไปแค่ไหน ก็ยังน้อยไป
ไร้ค่า กับเขาเรื่อยมา

ตกลงแค่ฝันเลื่อนลอยใช่ไหม
ทุ่มเทแค่ไหนไม่มีความหมาย
ไม่สะกิดใจเลย ให้ไปเท่าไร
ก็เหมือนไม่พอที่เขาต้องการ

ตกลงว่าฉันควรหยุดใจไหม
แต่ใจมันรักแล้วหยุดไม่ไหว
ทุกๆ สิ่งที่ทำ เท่าไรไม่เคยพอ สักครั้ง
แค่ไหนเขาก็ไม่รัก


รูปภาพคอร์ด แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) – มาร์ค ศิวัช

คอร์ดเพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) - มาร์ค ศิวัช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แค่ไหน(เขาก็ไม่รัก) (คอร์ด)

Lyrics : Pharueng Yangyuen
Melody / Arranged : Wattanakorn Sriwang
IG : @Marksiwat
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend