คอร์ดเพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย – SITTA feat.ชีวิน คณะขวัญใจ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | G | Em | Em |
INTRO | G | G | Em | Em |
INTRO | C | D | G | G |

G 
นาฬิกาเดินนำ 
 
ใจเราเดิน
Em 
ตาม
 
G 
ข็มสั้นยาวหมุนไป
 
แข่งกับความเข้ม
Em 
แข็งของใจ
 
แต่บา
G 
งที นานไป จนฉันเริ่มอ่อนแ
D 
รง
 
C 
านเหลือเกิน.
D 
.. 
 
กว่าจะพบเ
G 
ธอ

 
G 
างเวลารวดเร็ว 
 
ในเวลาเดีย
Em 
วกัน
 
ไม่
G 
ทันได้พูดร่ำลา 
 
เวลาน้อยเ
D 
กินไป
 
ต่อเวลาได้ไ
C 
หม.
D 
.. 
 
เมื่อเราอยู่ใก
G 
ล้กัน 
 
 
G7 

 
เห
C 
มือนว่านาน ใน  
D 
1 ชั่วโมง ที่ไ
G 
ม่ได้เจอ 
 
 
G7 
C 
คิดถึงเธอ 
 
D 
ยากพบเจอ 
 
แทบขา
G 
ดใจ 
 
 
G7 
 
น้
C 
อยเหลือเ
D 
กิน 
 
เว
C 
ลาความสุขที่
D 
มี
C 
ใน 60 นา
D 
ที 
 
ที่มีเ
G 
ธอ 

INSTRU | Em | Em | G | G |
INSTRU | Em | Em | D | D |
INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | B7 | B7 | Em | Em |
INSTRU | B7 | B7 | Em | Em |
INSTRU | C | D | G | G |

 
G 
างเวลารวดเร็ว 
 
ในเวลาเดีย
Em 
วกัน
 
ไม่
G 
ทันได้พูดร่ำลา 
 
เวลาน้อยเ
D 
กินไป
 
ต่อเวลาได้ไ
C 
หม.
D 
.. 
 
เมื่อฉันอยู่ใก
G 
ล้เธอ 
 
 
G7 

 
เห
C 
มือนว่านาน ใน  
D 
1 ชั่วโมง ที่ไ
G 
ม่ได้เจอ 
 
 
G7 
C 
คิดถึงเธอ 
 
D 
ยากพบเจอ 
 
แทบขา
G 
ดใจ 
 
 
G7 
 
น้
C 
อยเหลือเ
D 
กิน 
 
เว
C 
ลาความสุขที่
D 
มี
C 
ใน 60 นา
D 
ที 
 
ที่มีเ
G 
ธอ 
 
 
G7 

 
เห
C 
มือนว่านาน ใน  
D 
1 ชั่วโมง ที่ไ
G 
ม่ได้เจอ 
 
 
G7 
C 
คิดถึงเธอ 
 
D 
ยากพบเจอ 
 
แทบขา
G 
ดใจ 
 
 
G7 
 
น้
C 
อยเหลือเ
D 
กิน 
 
เว
C 
ลาความสุขที่
D 
มี
C 
ใน 60 นา
D 
ที 
 
ที่มีเ
G 
ธอ 
 
 
G7 

 
น้
C 
อยเหลือเ
D 
กิน 
 
เว
C 
ลาความสุขที่
D 
มี
C 
ใน 60 นา
D 
ที 
 
ที่มีเ
G 
รา..

 
G 
ธอรู้สึกอย่างไร 
 
เธอรู้สึกอย่า
Em 
งไร
 
G 
ธอรู้สึกอย่างไร 
 
เธอรู้สึกอย่า
Em 
งไร
 
G 
ธอรู้สึกอย่างไร 
 
เธอรู้สึกอย่า
Em 
งไร
 
G 
ธอรู้สึกอย่างไร 
 
เธอรู้สึกอย่า
Em 
งไร
 
G 
ธอรู้สึกอย่างไร 
 
เธอรู้สึกอย่า
Em 
งไร
 
G 
ธอรู้สึกอย่างไร 
 
เธอรู้สึกอย่า
Em 
งไร

 
เธอรู้สึกอย่างไร.. เธอรู้สึกอย่างไร…
 
 
เธอรู้สึกอย่างไร.. เธอรู้สึกอย่างไร…
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย


นาฬิกาเดินนำ ใจเราเดินตาม
เข็มสั้นยาวหมุนไป
แข่งกับความเข้มแข็งของใจ
แต่บางที นานไป จนฉันเริ่มอ่อนแรง
นานเหลือเกิน… กว่าจะพบเธอ

บางเวลารวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน
ไม่ทันได้พูดร่ำลา เวลาน้อยเกินไป
ต่อเวลาได้ไหม… เมื่อเราอยู่ใกล้กัน

เหมือนว่านาน ใน 1 ชั่วโมง ที่ไม่ได้เจอ
คิดถึงเธอ อยากพบเจอ แทบขาดใจ
น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเธอ 

( ดนตรี )

บางเวลารวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน
ไม่ทันได้พูดร่ำลา เวลาน้อยเกินไป
ต่อเวลาได้ไหม… เมื่อฉันอยู่ใกล้เธอ

เหมือนว่านาน ใน 1 ชั่วโมง ที่ไม่ได้เจอ
คิดถึงเธอ อยากพบเจอ แทบขาดใจ
น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเธอ

เหมือนว่านาน ใน 1 ชั่วโมง ที่ไม่ได้เจอ
คิดถึงเธอ อยากพบเจอ แทบขาดใจ
น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเธอ

น้อยเหลือเกิน เวลาความสุขที่มี
ใน 60 นาที ที่มีเรา..

เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร เธอรู้สึกอย่างไร

เธอรู้สึกอย่างไร.. เธอรู้สึกอย่างไร
เธอรู้สึกอย่างไร.. เธอรู้สึกอย่างไร


รูปภาพคอร์ด 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย – SITTA feat.ชีวิน คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย - SITTA feat.ชีวิน คณะขวัญใจ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง 1ชม.ก็นาน 1ชม.ก็น้อย (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เนื้อร้อง/ทำนอง : สิทธา นิยมเหมาะ(ร่วมHook)
เรียบเรียง : ชีวิน โกมารทัต, สิทธา นิยมเหมาะ
ติดต่องานแสดง : Tel. 063-9166983
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend