คอร์ดเพลง กอซอ – วงนาไท

  
Text   

คอร์ดเพลง : กอซอ วงนาไท

คอร์ดเพลง กอซอ - วงนาไท

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงนาไท : กอซอ


Tune to Eb
INTRO | C | C | G | G |
INTRO | Am | Am | D | D |

 
อ้ายบ่มี
เงินทองมาจับจอง
Em 
โตเจ้า
 
ตั้งแต่เงิ
Am 
นค่าเหล้าอ้ายกะยัง
เซ็นเพิ่น
 
อ้ายมันคน
กอซอ บ่หล่อ บ่รว
Em 
ยดอกคือเพิ่น
 
แม่แก้
Am 
มเปินเวินกะเลยเสิ่
น..ไปนำเข

 
เขาขับ
รีโว้โชว์ทอ
Em 
งเส้นใหญ่
 
อยากได้
Am 
แนวใด๋เขากะหา
มาเปย์
 
อ้ายขับ
เวฟ 100 มันบ่โ
Em 
ก้บ่เท่
 
แม่ยอ
Am 
ดสเลเตกะเลยเอีย
ง..ไปทางเข

 
กะให้ไปดี
Am 
เด้อหล่
า 
 
วาสน
Bm 
าบ่สมเ
Em 
จ้า
 
ให้น้องบินขี่
Am 
ได้คือดังนกเจ่างอยอยู่บนตึกสู

 
อยู่กับอ้า
ยว่ากินตายแต่มาม่า
 
อยู่กับเข
า กินพิชซ่า กินชาบู
 
ตากแอร์เย็น ๆ
Am 
เช็คอินอยู่ในห้างหรู
 
อ้ายกะพอฮู้
ว่าสู้เขาบ่ได้
 
คนจั่งอ้า
ยมันกะพอกอซอ
 
สิให้ฝันต่
อ 
 
คงสิไปบ่ได้ไกล
 
กะดีแล้
Am 
วละที่น้องถิ่มอ้ายไป
 
บ่ต้องสน
ใจ.. 
 
กับคนพอกอซ

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | Am | D | D |
INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | Am | D | D |

 
อ้ายบ่มี
เงินทองมาจับจอง
Em 
โตเจ้า
 
ตั้งแต่เงิ
Am 
นค่าเหล้าอ้ายกะยัง
เซ็นเพิ่น
 
อ้ายมันคน
กอซอ บ่หล่อ บ่รว
Em 
ยดอกคือเพิ่น
 
แม่แก้
Am 
มเปินเวินกะเลยเสิ่
น..ไปนำเข

 
กะให้ไปดี
Am 
เด้อหล่
า 
 
วาสน
Bm 
าบ่สมเ
Em 
จ้า
 
ให้น้องบินขี่
Am 
ได้คือดังนกเจ่างอยอยู่บนตึกสู

 
อยู่กับอ้า
ยว่ากินตายแต่มาม่า
 
อยู่กับเข
า กินพิชซ่า กินชาบู
 
ตากแอร์เย็น ๆ
Am 
เช็คอินอยู่ในห้างหรู
 
อ้ายกะพอฮู้
ว่าสู้เขาบ่ได้
 
คนจั่งอ้า
ยมันกะพอกอซอ
 
สิให้ฝันต่
อ 
 
คงสิไปบ่ได้ไกล
 
กะดีแล้
Am 
วละที่น้องถิ่มอ้ายไป
 
บ่ต้องสน
ใจ.. 
 
กับคนพอกอซ

INSTRU | G | G | Em | Em |

 
กับคนพอกอซ
Em 
 
กะอ้ายมันคนกอซ
อ.. 
 
(ว่าถ่อนไป๋)


อ้ายบ่มีเงินทองมาจับจองโตเจ้า
ตั้งแต่เงินค่าเหล้าอ้ายกะยังเซ็นเพิ่น
อ้ายมันคนกอซอ บ่หล่อ บ่รวยดอกคือเพิ่น
แม่แก้มเปินเวินกะเลยเสิ่น..ไปนำเขา

เขาขับรีโว้โชว์ทองเส้นใหญ่
อยากได้แนวใด๋เขากะหามาเปย์
อ้ายขับเวฟ 100 มันบ่โก้บ่เท่
แม่ยอดสเลเตกะเลยเอียง..ไปทางเขา

กะให้ไปดีเด้อหล่า วาสนาบ่สมเจ้า
ให้น้องบินขี่ได้คือดังนกเจ่างอยอยู่บนตึกสูง

อยู่กับอ้ายว่ากินตายแต่มาม่า
อยู่กับเขา กินพิชซ่า กินชาบู
ตากแอร์เย็น ๆ เช็คอินอยู่ในห้างหรู
อ้ายกะพอฮู้ว่าสู้เขาบ่ได้
คนจั่งอ้ายมันกะพอกอซอ
สิให้ฝันต่อ คงสิไปบ่ได้ไกล
กะดีแล้วละที่น้องถิ่มอ้ายไป
บ่ต้องสนใจ.. กับคนพอกอซอ

( ดนตรี )

อ้ายบ่มีเงินทองมาจับจองโตเจ้า
ตั้งแต่เงินค่าเหล้าอ้ายกะยังเซ็นเพิ่น
อ้ายมันคนกอซอ บ่หล่อ บ่รวยดอกคือเพิ่น
แม่แก้มเปินเวินกะเลยเสิ่น..ไปนำเขา

กะให้ไปดีเด้อหล่า วาสนาบ่สมเจ้า
ให้น้องบินขี่ได้คือดังนกเจ่างอยอยู่บนตึกสูง

อยู่กับอ้ายว่ากินตายแต่มาม่า
อยู่กับเขา กินพิชซ่า กินชาบู
ตากแอร์เย็น ๆ เช็คอินอยู่ในห้างหรู
อ้ายกะพอฮู้ว่าสู้เขาบ่ได้
คนจั่งอ้ายมันกะพอกอซอ
สิให้ฝันต่อ คงสิไปบ่ได้ไกล
กะดีแล้วละที่น้องถิ่มอ้ายไป
บ่ต้องสนใจ.. กับคนพอกอซอ

( ดนตรี )

กับคนพอกอซอ
กะอ้ายมันคนกอซอ.. (ว่าถ่อนไป๋)


รูปภาพคอร์ด กอซอ – วงนาไท

คอร์ดเพลง กอซอ - วงนาไท

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กอซอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พลิ้ว โนนรัง
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend