คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง – ชีวิน โกมารทัต

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D | D | G | G |
INTRO | D | D | E | E |
INTRO | A | G Gm | D | D |

D 
ชุดลายพรางที่ชายคน
G 
นึงสวมใส่
 
มีห
D 
ลายอารมณ์ที่มันปะ
G 
ปนซ่อนอยู่
 
สับ
D 
สนบางที 
 
ไม่ได้
F#m 
บอกให้ใค
Bm 
รรู้
 
ไม่
Em 
มีใครรู้ 
 
จึงเก็บไว้ค
A 
นเดียว

D 
คิดคำนึงถึงคว
G 
ามฝันใฝ่
 
D 
ลังแรงใจหวนไปห
G 
วนมา
 
D 
ามอ่อนไหวฉั
F#m 
นมี 
 
น้ำ
Bm 
ตา
 
มี
Em 
น้ำตา.
A 
.. 
 
บางทีก็คิดถึงเ
D 
ธอ

 
เธอส
D 
บายดี 
 
ฉันยังส
G 
บายดีอยู่
 
โป
D 
รดจงรู้เธอไม่ต้
G 
องกังวล
 
แต่ห
D 
ากวันใด 
 
เธออ่อน
F#m 
ล้าและสับ
Bm 
สน
 
ให้
Em 
มองฟ้าเบื้องบน.
A 
.. 
 
แล้วเธอจะผ่อนคลาย

INSTRU | D | D | E | E |
INSTRU | D | D | E | E | D | D |
INSTRU | A | G Gm | D | D |

 
ความ
G 
ฝัน..
Gm 
 
ช่วยรอฉันห
D 
น่อย
 
เฝ้าค
G 
อย..
Gm 
 
อีกไม่น
D 
าน
 
และความ
G 
รัก.. 
 
ของ
Gm 
เธอ 
 
อย่าพึ่งไ
D 
ปจากฉัน
 
อีกไม่น
A 
าน..
G 
 
รอฉันก่
D 
อน

 
ความ
G 
ฝัน..
Gm 
 
ช่วยรอฉันห
D 
น่อย
 
เฝ้าค
G 
อย..
Gm 
 
อีกไม่น
D 
าน
 
และความ
G 
รัก.. 
 
ของ
Gm 
เธอ 
 
อย่าพึ่งไ
D 
ปจากฉัน
 
อีกไม่น
A 
าน..
G 
 
อีกไม่น
D 
าน..
 
อีกไม่น
A 
าน..
G 
 
จะ
Gm 
กลับไปห
D 
าเธอ..


ชุดลายพรางที่ชายคนนึงสวมใส่
มีหลายอารมณ์ที่มันปะปนซ่อนอยู่
สับสนบางที ไม่ได้บอกให้ใครรู้
ไม่มีใครรู้ จึงเก็บไว้คนเดียว

คิดคำนึงถึงความฝันใฝ่
พลังแรงใจหวนไปหวนมา
ยามอ่อนไหวฉันมี น้ำตา
มีน้ำตา… บางทีก็คิดถึงเธอ

เธอสบายดี ฉันยังสบายดีอยู่
โปรดจงรู้เธอไม่ต้องกังวล
แต่หากวันใด เธออ่อนล้าและสับสน
ให้มองฟ้าเบื้องบน… แล้วเธอจะผ่อนคลาย

( ดนตรี )

ความฝัน… ช่วยรอฉันหน่อย
เฝ้าคอย… อีกไม่นาน
และความรัก.. ของเธอ อย่าพึ่งไปจากฉัน
อีกไม่นาน… รอฉันก่อน

ความฝัน… ช่วยรอฉันหน่อย
เฝ้าคอย… อีกไม่นาน
และความรัก.. ของเธอ อย่าพึ่งไปจากฉัน
อีกไม่นาน… อีกไม่นาน..
อีกไม่นาน… จะกลับไปหาเธอ..


รูปภาพคอร์ด เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง – ชีวิน โกมารทัต

คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง - ชีวิน โกมารทัต

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ชีวิน โกมารทัต
คอร์ดเพลง เสียงเพรียกจากชายชุดลายพราง - ชีวิน โกมารทัต
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend