คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน นานแล้วไม่ได้กลับ – SITTA

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน นานแล้วไม่ได้กลับ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C G | F G |
INTRO | C G | F G | C | C |

 
เหม่อมองฟ้ายามฝนโปรย
G7 
ปราย
 
ยามรุ่งเช้าตะวันเฉิดฉ
C 
าย
 
หมอกควันขาวหนาวเย็นเป็น
G7 
ไอ 
 
 
Fm 
 
ดั่งมีใ
G 
ครเสกสรรให้ง
C 
าม

 
กลิ่นไอดินฟุ้งกายเย้า
G7 
ยวน
 
ชวนให้นึกถึงความห
C 
ลัง
 
อยากกลับไปซบแม่อีก
G7 
ครั้ง 
 
 
Fm 
 
เติมพ
G 
ลังหล่อเลี้ยงจิ
C 
ตใจ

F 
แม่ตอน
G 
นี้ทำอะไรอ
C 
ยู่ครับ
 
อย่าทำงานห
F 
นักลูกคน
G 
นี้ 
 
เป็นห่
C 
วง
 
อยู่เมืองห
F 
ลวงทาง
G 
นี้สบายดีค
C 
รับ
 
ไม่นา
Dm 
นนักดวงใจดวง
G 
นี้จะกลับ
C 
ไป 
 
 
G 

INSTRU | C G | F G | C G | F G |
INSTRU | Am | C | Dm G | C | C |

 
คิดถึงทุ่งนาท้องฟ้าสี
G7 
สวย
 
อุดมไปด้วยบรรยากาศสุ
C 
ดหวาน
 
กระท่อมหลังสวนรื่นเริง
G7 
สำราญ 
 
 
Fm 
 
เบิกบานความห
G 
ลังลึกซึ้งตรึ
C 
งใจ

 
พ่อเคยสอนยิงหนักสติ๊กจนเ
G7 
ชี่ยว
 
มีแม่เคยแลเหลียวยามลูกป่ว
C 
ยกาย
 
เล่นกับน้องทุกวันอยู่เรื่อ
G7 
ยไป 
 
 
Fm 
 
ใจรำ
G 
พึงคิดถึงบ้านจั
C 
งเลย 
 
 
C7 

F 
แม่ตอน
G 
นี้ทำอะไรอ
C 
ยู่ครับ
 
อย่าทำงานห
F 
นักลูกคน
G 
นี้ 
 
เป็นห่
C 
วง
 
อยู่เมืองห
F 
ลวงทาง
G 
นี้สบายดีค
C 
รับ
 
ไม่นา
Dm 
นนักดวงใจดวง
G 
นี้จะกลับ
C 
ไป

 
แล้ว
F 
พ่อตอน
G 
นี้อาการดีหรือยั
C 
งครับ
 
ส่วนเรื่อ
F 
งยารัก
G 
ษาไม่ต้อ
C 
งห่วง
 
อยู่เมืองห
F 
ลวงตาม
G 
ฝันให้พ่ออ
C 
ยู่ครับ
 
อีกไม่
Dm 
นานจะเอา
G 
ฝันไปแนบก
C 
าย
 
อีกไม่
Dm 
นานจะไปให้ถึงฝั่
G 
งฝัน 
 
ให้ทั้งบ้านสบาย

OUTRO | C G | F G | C G | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


เหม่อมองฟ้ายามฝนโปรยปราย
ยามรุ่งเช้าตะวันเฉิดฉาย
หมอกควันขาวหนาวเย็นเป็นไอ
ดั่งมีใครเสกสรรให้งาน
กลิ่นไอดินฟุ้งกายเย้ายวน
ชวนให้นึกถึงความหลัง
อยากกลับไปซบแม่อีกครั้ง
เติมพลังหล่อเลี้ยงจิตใจ

แม่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
อย่าทำงานหนักลูกคนนี้เป็นหวง
อยู่เมืองหลวงทางนี้สบายดีครับ
ไม่นานนักดวงใจดวงนี้จะกลับไป

คิดถึงทุ่งนาท้องฟ้าสีสวย
อุดมไปด้วยบรรยากาศสุดหวาน
กระท่อมหลังสวนรื่นเริงสำราญ
เบิกบานความหลังลึกซึ้งตรึงใจ
พ่อเคยสอนยิงหนักสติ๊กจนเชี่ยว
แม่เคยแลเหลียวยามลูกป่วยกาย
เคยเล่นกับน้องทุกวันอยู่เรื่อยไป
ใจรำพึงคิดถึงบ้านจังเลย

แม่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
อย่าทำงานหนักลูกคนนี้เป็นหวง
อยู่เมืองหลวงทางนี้สบายดีครับ
ไม่นานนักดวงใจดวงนี้จะกลับไป
แล้วพ่อตอนนี้อาการดีหรือยังครับ
ส่วนเรื่องยารักษาไม่ต้องห่วง
อยู่เมืองหลวงตาม ฝันให้พ่ออยู่ครับ
อีกไม่นานจะเอาฝันไปแนบกาย
อีกไม่นานจะไปให้ถึงฝั่งฝัน ให้ทั้งบ้านสบาย


รูปภาพคอร์ด คิดถึงบ้าน นานแล้วไม่ได้กลับ – SITTA

คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน นานแล้วไม่ได้กลับ - SITTA

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดถึงบ้าน นานแล้วไม่ได้กลับ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง: สิทธา นิยมเหมาะ
เรียบเรียง : สิทธา นิยมเหมาะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend