คอร์ดเพลง แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน SITTA (สิทธา นิยมเหมาะ)

  
Text   


INTRO | C | F | G | C | C |

 
กว่าจะเข้าใจในความอ่อนห
F 
วาน 
 
 
G 
 
กว่าจะยินยอมพร้อมใจร่วม
C 
กัน
 
สุขและทุกข์ร่วมกันฟัน
F 
ฝ่า 
 
 
G 
 
ผ่านกาลเวลาสุขทุกข์ตรึง
C 
ใจ

 
และสิ่งที่เริ่มมาคือความอ่อนห
F 
วาน 
 
 
G 
 
แต่ไม่นานกลับจางเลือนห
C 
าย
 
จากความฝันที่เดินร่วมท
F 
าง 
 
 
G 
 
แต่กาลเวลาพาเราจ
C 
ากกัน 
 
 
G 

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย 
 
เมื่อไม่มีเ
C 
ธอ

INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | C | C |

 
เจ็บครั้งนี้ชีวิตรว
F 
นเร 
 
 
G 
 
ทำตัวเสเพลจนเธอเ
C 
จ็บช้ำ
 
คงคือเหตุผลที่เราเ
F 
ลิกกัน 
 
 
G 
 
ไม่อาจเหนี่ยวรั้งเธอไว้ไ
C 
ด้เลย 
 
 
G 

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย 
 
เมื่อไม่มีเ
C 
ธอ

INSTRU | E | Am | E | Am |
INSTRU | D7 | F | C | E |
INSTRU | Am | Dm | F | G |
INSTRU | Am | F | G | E | E |

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย..

C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน
C 
  แล้วผมต้อง
F 
คิดไป 
 
วน
G 
มาอีกนานไ
C 
หม
C 
  แล้วผมจะ
F 
หาคน 
 
แบบ
G 
คุณได้จากไ
C 
หน 
 
 
G/B 
Am 
  จะทำอย่า
Dm 
งไร.. 
 
ต่อจา
G 
กนี้
 
  
Dm 
ชีวิต..คงไม่มีความห
G 
มาย 
 
เมื่อไม่มีเ
C 
ธอ

 
หากมีใ
F 
ครเข้ามาถามว่าเธออยู่ไ
C 
หน
 
บอกหน่อยได้ไ
F 
หม 
 
ว่า
G 
ฉันควรทำอย่า
C 
งไร
 
ในคืนมืด
F 
มิด 
 
รา
G 
วกับชี
C 
วิตที่ขาดใจ
 
ไม่อาจบอก
Dm 
ใคร 
 
ว่า
G 
ฉัน 
 
เจ็บปวดเหลือเ
C 
กิน
 
อยากให้
Dm 
ลมพัดเธอกลับ
G 
มา
 
รักกันเหมือน..เ
C 
ดิม.. 
 
ได้มั้ย..


กว่าจะเข้าใจในความอ่อนหวาน
กว่าจะยินยอมพร้อมใจร่วมกัน
สุขและทุกข์ร่วมกันฟันฝ่า
ผ่านกาลเวลาสุขทุกข์ตรึงใจ

และสิ่งที่เริ่มมาคือความอ่อนหวาน
แต่ไม่นานกลับจางเลือนหาย
จากความฝันที่เดินร่วมทาง
แต่กาลเวลาพาเราจากกัน

แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
แล้วผมต้องคิดไปวนมาอีกนานไหม
แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
จะทำอย่างไร ต่อจากนี้
ชีวิต..คงไม่มีความหมาย เมื่อไม่มีเธอ

ดนตรี

เจ็บครั้งนี้ชีวิตรวนเร
ทำตัวเสเพลจนเธอเจ็บช้ำ
คงคือเหตุผลที่เราเลิกกัน
ไม่อาจเหนี่ยวรั้งเธอไว้ได้เลย

แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
แล้วผมต้องคิดไปวนมาอีกนานไหม
แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
จะทำอย่างไร ต่อจากนี้
ชีวิต..คงไม่มีความหมาย เมื่อไม่มีเธอ

ดนตรี

แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
แล้วผมต้องคิดไปวนมาอีกนานไหม
แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
จะทำอย่างไร ต่อจากนี้
ชีวิต..คงไม่มีความหมาย..

แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
แล้วผมต้องคิดไปวนมาอีกนานไหม
แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน
จะทำอย่างไร ต่อจากนี้
ชีวิต..คงไม่มีความหมาย.. เมื่อไม่มีเธอ

หากมีใครเข้ามาถามว่าเธออยู่ไหน
บอกหน่อยได้ไหม ว่าฉันควรทำอย่างไร
ในคืนมืดมิด ราวกับชีวิตที่ขาดใจ
ไม่อาจบอกใคร ว่าฉัน เจ็บปวดเหลือเกิน
อยากให้ลมพัดเธอกลับมา
รักกันเหมือน..เดิม.. ได้มั้ย

มิวสิควิดีโอ แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน SITTA

เพลง : แล้วผมจะหาคนแบบคุณได้จากไหน (คอร์ด)
ศิลปิน : SITTA
เนื้อร้อง/ทำนอง : Sitta Niyommao
เรียบเรียง : Album : Rose Man
ติดต่องานศิลปิน : Facebook: SITTA
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend