คอร์ดเพลง ฆ่าให้ตาย ยังไงก็รักคุณ SITTA

  
Text   


INTRO | A | D E | A | ( 2 Times )

A 
เวิ้งว้างเคว้งคว้างกลางมวลน
D 
ภาทะเลหลับไ
A 
หล
 
จันทร์ทอแสงสีน
E 
วลชวน
A 
ชม
A 
ในราตรีคืนนี้โฉมงามงามผ่
D 
องพาดาวหวั่นไ
A 
หว
 
จันทร์เธอสวยงดงา
E 
มหน้า
A 
มน

 
อยากอยู่บน
Bm 
นั้นอยากอยู่ตรง
E 
นั้นอยู่ใกล้ๆ 
 
A 
ธอ
 
อดใจไม่ไ
Bm 
หวก็ใจมันดันเ
E 
พ้อ 
 
 
A 
หลงละ
C#m 
เมอไป
F#m 
ผูกพัน
 
ก็เธอ
Bm 
สวยขนาด
E 
นั้น 
 
ให้ตายยังไงฉันก็ย
A 
อม 
 
 
E 

 
เอา
A 
ฉัน 
 
ไป
D 
ฆ่าให้ตายเถอะ
A 
นะ
 
เอา
A 
ฉัน 
 
ไป
D 
ฆ่าให้ตายเลยดีก
A 
ว่า
 
จับ
A 
ฉัน 
 
โยน
D 
ทิ้งลงกลางหุบเ
A 
ขา
 
เอา
G 
ฉันไปทรมาน
 
จะ
D 
ตีกันไปให้ต
E 
ายยังไงก็รัก
A 
คุณ 
 
 
E 

INSTRU | B E | B | B E | B |
INSTRU | B E | B | A | E F# | B | B |

 
อยากอยู่บน
C#m 
นั้นอยากอยู่ตรง
F# 
นั้นอยู่ใก
B 
ล้ๆ 
 
เธอ
 
มันอดใจไม่ไ
C#m 
หวก็ใจมันดัน
F# 
เพ้อ 
 
B 
ลงละ
D#m 
เมอไป
G#m 
ผูกพัน
 
ก็เธอ
C#m 
สวยขนาด
F# 
นั้นให้ตายยังไงฉันก็ย
B 
อม 
 
 
F#m 

 
เอา
B 
ฉัน 
 
ไป
E 
ฆ่าให้ตายเถอะ
B 
นะ
 
เอา
B 
ฉัน 
 
ไป
E 
ฆ่าให้ตายเลยดีก
B 
ว่า
 
จับ
B 
ฉัน 
 
โยน
E 
ทิ้งลงกลางหุบเ
B 
ขา
 
เอา
A 
ฉันไปทรมาน
 
จะ
E 
ตีกันไปให้ต
F#m 
#ายยังไงก็รัก
A 
คุณ 
 
 
E 

 
เอา
B 
ฉัน 
 
ไป
E 
ฆ่าให้ตายเถอะ
B 
นะ
 
เอา
B 
ฉัน 
 
ไป
E 
ฆ่าให้ตายเลยดีก
B 
ว่า
 
จับ
B 
ฉัน 
 
โยน
E 
ทิ้งลงกลางหุบเ
B 
ขา
 
เอา
A 
ฉันไปทรมาน
 
จะ
E 
ตีกันไปให้ต
F# 
ายยังไงก็รัก
A 
คุณ 
 
 
E 

 
เอา
A 
ฉันไปทรมาน
 
จะ
E 
ตีกันไปให้ต
F#m 
ายก็รัก
B 
คุณ 
 
 
E 
 
F# 
 
B 


เวิ้งว้างเคว้งคว้างกลางมวลนภาทะเลหลับไหล
จันทร์ทอแสงสีนวลชวนชม
ในราตรีคืนนี้โฉมงามงามผ่องพาดาวหวั่นไหว
จันทร์เธอสวยงดงามหน้ามน

อยากอยู่บนนั้นอยากอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆ เธอ
อดใจไม่ไหวก็ใจมันดันเพ้อ หลงละเมอไปผูกพัน
ก็เธอสวยขนาดนั้น ให้ตายยังไงฉันก็ยอม

เอาฉัน ไปฆ่าให้ตายเถอะนะ
เอาฉัน ไปฆ่าให้ตายเลยดีกว่า
จับฉัน โยนทิ้งลงกลางหุบเขา
เอาฉันไปทรมาน
จะตีกันไปให้ตายยังไงก็รักคุณ

( ดนตรี )

อยากอยู่บนนั้นอยากอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆ เธอ
มันอดใจไม่ไหวก็ใจมันดันเพ้อ หลงละเมอไปผูกพัน
ก็เธอสวยขนาดนั้นให้ตายยังไงฉันก็ยอม

เอาฉัน ไปฆ่าให้ตายเถอะนะ
เอาฉัน ไปฆ่าให้ตายเลยดีกว่า
จับฉัน โยนทิ้งลงกลางหุบเขา
เอาฉันไปทรมาน
จะตีกันไปให้ตายยังไงก็รักคุณ

เอาฉัน ไปฆ่าให้ตายเถอะนะ
เอาฉัน ไปฆ่าให้ตายเลยดีกว่า
จับฉัน โยนทิ้งลงกลางหุบเขา
เอาฉันไปทรมาน
จะตีกันไปให้ตายยังไงก็รักคุณ

เอาฉันไปทรมาน
จะตีกันไปให้ตายก็รักคุณ

มิวสิควิดีโอ ฆ่าให้ตาย ยังไงก็รักคุณ SITTA

เพลง : ฆ่าให้ตาย ยังไงก็รักคุณ
ศิลปิน : SITTA
เนื้อร้อง/ทำนอง : Sitta Niyommao
เรียบเรียง : Sitta Niyommao, Palapat Pengporpan
ติดต่องานศิลปิน : 0902964393
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend