หน้าแรก » SITTA » คอร์ดเพลง เงียบหายไปเลย – SITTA

คอร์ดเพลง เงียบหายไปเลย – SITTA

คอร์ดเพลง : เงียบหายไปเลย SITTA

คอร์ดเพลง เงียบหายไปเลย - SITTA

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SITTA : เงียบหายไปเลย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เงียบหายไปเลย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | F | C | G | C | F | G | G |

 
งียบไปเลย 
 
เธอห
ายไปเลย
 
งียบไปเลย 
 
จน
ใจฉันหวั่นไหว
ไม่มีคำ 
 
กล่าว
ลาให้ทำใจ
 
งียบเกินไป 
 
คิด
ถึง.. 
 
นะคน
ดี

 
และต่อจาก
นี้.
.. 
 
ต้องทำอย่า
งไร
 
อีกนานแค่ไ
หน.
.. 
 
 
Fm 
กว่าจะลืมเ
ธอ 
 
 

INSTRU | C | F | C | G | C | F | G | G |

คิดถึงเธอ 
 
จนน
อนไม่หลับ
คิดถึงเธอ 
 
จน
น้ำตาเอ่อไหล
คิดถึงเธอ 
 
จน
ฉันแทบบ้า
คิดถึงวัน 
 
ที่เ
รา.. 
 
มีกันและ
กัน

 
โอ้ดวง
จันทร์.
.. 
 
 
Fm 
เธอลืมวันเ
ก่า
 
เรื่องระหว่างเ
รา.
.. 
 
 
Fm 
เธอลืมไปหมดแ
ล้ว 
 
 

INSTRU | C | F | C | G | C | F | G | G |
INSTRU | C | F | C | G | C | F | G | G |

คิดถึงเธอ 
 
จนน
อนไม่หลับ
คิดถึงเธอ 
 
จน
น้ำตาเอ่อไหล
คิดถึงเธอ 
 
จน
ฉันแทบบ้า
คิดถึงวัน 
 
ที่เ
รา..

คิดถึงเธอ 
 
จนน
อนไม่หลับ
คิดถึงเธอ 
 
จน
ฉันแทบขาดใจ
คิดถึงเธอ 
 
จน
ฉันแทบบ้า
คิดถึงวัน 
 
ที่เ
รา.. 
 
มีกันและ
กัน

 
ขอกอดหน่อยได้ไ
หม 
 
 
 
แล้วค่อย
Fm 
เดินจากกัน
ไป
 
กอดเป็นครั้งสุดท้
าย 
 
 
 
จะไม่
Fm 
รั้งไว้อีกเ
ลย 
 
 

OUTRO | C | F | C | G | C | F Fm | G | G | C |


เงียบไปเลย เธอหายไปเลย
เงียบไปเลย จนใจฉันหวั่นไหว
ไม่มีคำ กล่าวลาให้ทำใจ
เงียบเกินไป คิดถึง.. นะคนดี

และต่อจากนี้… ต้องทำอย่างไร
อีกนานแค่ไหน… กว่าจะลืมเธอ

( ดนตรี )

คิดถึงเธอ จนนอนไม่หลับ
คิดถึงเธอ จนน้ำตาเอ่อไหล
คิดถึงเธอ จนฉันแทบบ้า
คิดถึงวัน ที่เรา.. มีกันและกัน

โอ้ดวงจันทร์… เธอลืมวันเก่า
เรื่องระหว่างเรา… เธอลืมไปหมดแล้ว

( ดนตรี )

คิดถึงเธอ จนนอนไม่หลับ
คิดถึงเธอ จนน้ำตาเอ่อไหล
คิดถึงเธอ จนฉันแทบบ้า
คิดถึงวัน ที่เรา..

คิดถึงเธอ จนนอนไม่หลับ
คิดถึงเธอ จนฉันแทบขาดใจ
คิดถึงเธอ จนฉันแทบบ้า
คิดถึงวัน ที่เรา.. มีกันและกัน

ขอกอดหน่อยได้ไหม
แล้วค่อยเดินจากกันไป
กอดเป็นครั้งสุดท้าย
จะไม่รั้งไว้อีกเลย


รูปภาพคอร์ด เงียบหายไปเลย – SITTA

คอร์ดเพลง เงียบหายไปเลย - SITTA

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เงียบหายไปเลย (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : สิทธา นิยมเหมาะ
เรียบเรียง : สิทธา นิยมเหมาะ
Chorus : O3
 โฆษณา