หน้าแรก » รามิล ต้นแก้ว » คอร์ดเพลง กลั้นบ่อยู่ – วุธ กาฬสินธุ์ + รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง กลั้นบ่อยู่ – วุธ กาฬสินธุ์ + รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง : กลั้นบ่อยู่ วุธ กาฬสินธุ์, รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง กลั้นบ่อยู่ - วุธ กาฬสินธุ์, รามิล ต้นแก้ว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วุธ กาฬสินธุ์ + รามิล ต้นแก้ว : กลั้นบ่อยู่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กลั้นบ่อยู่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm | Em D | C |

 
นี่บ่ห
นอที่เขาว่าเจ็บเจียนตาย
 
นี่บ่
Bm 
หนอที่เขาว่าเจ็บจนกินบ่ได้
 
นี่บ่
Em 
หนอที่เขาว่าเจ็บจากการที่เขา
บ่ฮัก

 
เพิ่งได้
รู้ว่าซึ้งก็จนวันนี้
 
เพิ่งได้
Bm 
รู้ว่าเจ็บมันเป็นจังซี่
 
ก็วันที่
Em 
เจ้าเอ่ยปาก 
 
บอกว่าบ่ได้คิดห
ยัง

 
สิบปี
ล้ำ ซาวปีล้ำ ที่เฮาเว้ากัน
มา
 
คำสัญ
ญากลายเป็นแค่เศษผ้า 
 
บ่มีค่าอีห
ยัง
 
ต้องหยุดทุกอ
ย่างที่อยู่ในใจ
 
เก็บมันเอา
Bm 
ไว้บ่ให้
Em 
ฮู้สึก
 
ขุด
Am 
หลุมฝังมันให้ลึก 
 
ให้ลึกสุ
ดใจ

 
แต่มันกลั้นบ่
อยู่แล้ว
ใจ
 
เก็บมันไว้บ่
Em 
ไหว 
 
แล้ว
เด้
 
ใจ
Am 
ฮ้างมันพังเพ 
 
เจ็บ
Bm 
คักหนอถืกเท
นี่บ่หนอเขา
ว่า

 
แต่มันกลั้นบ่
อยู่แล้วน้ำ
ตา
 
น้ำใ
Em 
ส ๆ มันไหลอาบห
น้า
 
เจ็บ
Am 
จนว่าซา 
 
แตก
Bm 
หมุ่นเป็นขุย
 
คือสิ
มุ่นอุยปุ้ย 
 
คักแห
น่.. 
 
น้อใ
จอ้าย..

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
สิบปี
ล้ำ ซาวปีล้ำ ที่เฮาเว้ากัน
มา
 
คำสัญ
ญากลายเป็นแค่เศษผ้า 
 
บ่มีค่าอีห
ยัง
 
ต้องหยุดทุกอ
ย่างที่อยู่ในใจ
 
เก็บมันเอา
Bm 
ไว้บ่ให้
Em 
ฮู้สึก
 
ขุด
Am 
หลุมฝังมันให้ลึก 
 
ให้ลึกสุ
ดใจ

 
แต่มันกลั้นบ่
อยู่แล้ว
ใจ
 
เก็บมันไว้บ่
Em 
ไหว 
 
แล้ว
เด้อ
 
ใจ
Am 
ฮ้างมันพังเพ 
 
เจ็บ
Bm 
คักหนอถืกเท
นี่บ่หนอเขา
ว่า

 
แต่มันกลั้นบ่
อยู่แล้วน้ำ
ตา
 
น้ำใ
Em 
ส ๆ มันไหลอาบห
น้า
 
เจ็บ
Am 
จนว่าซา 
 
แตก
Bm 
หมุ่นเป็นขุย
 
คือสิ
มุ่นอุยปุ้ย 
 
คักแห
น่.. 
 
น้อใ
จอ้าย..

 
ถืกเทเบิดคักแล้วเด้อ.. บักหัวใจเอย..
 

OUTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D | G |


นี่บ่หนอที่เขาว่าเจ็บเจียนตาย
นี่บ่หนอที่เขาว่าเจ็บจนกินบ่ได้
นี่บ่หนอที่เขาว่าเจ็บจากการที่เขาบ่ฮัก

เพิ่งได้รู้ว่าซึ้งก็จนวันนี้
เพิ่งได้รู้ว่าเจ็บมันเป็นจังซี่
ก็วันที่เจ้าเอ่ยปาก บอกว่าบ่ได้คิดหยัง

สิบปีล้ำ ซาวปีล้ำ ที่เฮาเว้ากันมา
คำสัญญากลายเป็นแค่เศษผ้า บ่มีค่าอีหยัง
ต้องหยุดทุกอย่างที่อยู่ในใจ
เก็บมันเอาไว้บ่ให้ฮู้สึก
ขุดหลุมฝังมันให้ลึก ให้ลึกสุดใจ

แต่มันกลั้นบ่อยู่แล้วใจ
เก็บมันไว้บ่ไหว แล้วเด้
ใจฮ้างมันพังเพ เจ็บคักหนอถืกเท
นี่บ่หนอเขาว่า

แต่มันกลั้นบ่อยู่แล้วน้ำตา
น้ำใส ๆ มันไหลอาบหน้า
เจ็บจนว่าซา แตกหมุ่นเป็นขุย
คือสิมุ่นอุยปุ้ย คักแหน่.. น้อใจอ้าย..

( ดนตรี )

สิบปีล้ำ ซาวปีล้ำ ที่เฮาเว้ากันมา
คำสัญญากลายเป็นแค่เศษผ้า บ่มีค่าอีหยัง
ต้องหยุดทุกอย่างที่อยู่ในใจ
เก็บมันเอาไว้บ่ให้ฮู้สึก
ขุดหลุมฝังมันให้ลึก ให้ลึกสุดใจ

แต่มันกลั้นบ่อยู่แล้วใจ
เก็บมันไว้บ่ไหว แล้วเด้อ
ใจฮ้างมันพังเพ เจ็บคักหนอถืกเท
นี่บ่หนอเขาว่า

แต่มันกลั้นบ่อยู่แล้วน้ำตา
น้ำใส ๆ มันไหลอาบหน้า
เจ็บจนว่าซา แตกหมุ่นเป็นขุย
คือสิมุ่นอุยปุ้ย คักแหน่.. น้อใจอ้าย..

ถืกเทเบิดคักแล้วเด้อ.. บักหัวใจเอย…


รูปภาพคอร์ด กลั้นบ่อยู่ – วุธ กาฬสินธุ์, รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง กลั้นบ่อยู่ - วุธ กาฬสินธุ์, รามิล ต้นแก้ว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กลั้นบ่อยู่ (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : อ๊อก วิสกี้
เรียบเรียง : อ.เดี่ยว โคกอิโด่ยสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง โทร. 0848021360
 โฆษณา