คอร์ดเพลง โทรกลับ – Golf Natung ft. P.A.P BeatBand

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
ถ้าเธอว่าง
ก็ช่วยโทรกลับที
 
ฉัน
มันนอนไม่หลับดี
 
หัวใจมั
Bm 
นก็มีเท่านี้
 
อยากให้เธอ
ช่วยแคร์หน่อยสิ
 
ถ้าเธอว่าง
ก็ช่วยโทรกลับที
 
ฉัน
มันนอนไม่หลับดี
 
หัวใจมั
Bm 
นก็มีเท่านี้
 
อยากให้เธอ
ช่วยแคร์หน่อยสิ

 
กอดฉันเอาไว้ย
ามเธอเหนื่อยกาย
 
ไม่จากไปไหน
แม้โลกสลาย
 
ชอบคนนี้ห
Bm 
มายปองคนนี้
 
อยากจบตรงนี้ไ
ม่ให้หายไปไหน
 
อยากฝันถึงเธอ
ทุกคืนก่อนนอน
 
ในคืนไม่มีเธอ
ฉันนอนกอดหมอน
 
ขอโทษบางครั้ง
Bm 
ทำตัวบั่นทอน
 
ขอเเค่เธอโทรกลับ
อย่าอาลัยอาวร

 
ไม่เป็นสอง
รองใคร 
 
ไม่เป็นสองของใจ
 
มีเเค่เธอ
ถมไป 
 
เข้ามาลองปองใจ
 
ฉันยังรัก
Bm 
อยู่เรื่อยไป 
 
อยากให้เธอจงเชื่อใจ
 
อยากให้มอง
ทุกสิ่งดีๆ 
 
ที่ผมได้ทำไป

 
กลัวว่าเธอ
จะรำคาญ 
 
ว่าฉันนั้นนะซมซาน
 
ขอให้เธอ
จงมองผ่าน 
 
วอนให้ฟ้าดลบันดาล
 
รักของพี่ไ
Bm 
ม่ช้ำนาน 
 
ไม่อยากให้เป็นภาพวันวาน
 
ไม่ขอไรมาก
เเค่ให้โทรกลับ 
 
อย่าปล่อยให้คอยนาน

 
ถ้าเธอว่าง
ก็ช่วยโทรกลับที
 
ฉัน
มันนอนไม่หลับดี
 
หัวใจมั
Bm 
นก็มีเท่านี้
 
อยากให้เธอ
ช่วยแคร์หน่อยสิ
 
ถ้าเธอว่าง
ก็ช่วยโทรกลับที
 
ฉัน
มันนอนไม่หลับดี
 
หัวใจมั
Bm 
นก็มีเท่านี้
 
อยากให้เธอ
ช่วยแคร์หน่อยสิ

 
ดูนาฬิกาเมื่อไหร่ที่เธอ
จะโทรมาที
 
คงนอนไม่ได้ถ้าไม่ได้คุย
ในค่ำคืนราตรี
 
ไม่รู้จะทำอะไรจ
Bm 
ะอยู่กับใครเลยตอนนี้
 
บางครั้งก็น้อยใจข
อโทษได้มั้ย I’m sorry

 
เธอเป็นคนสุดท้าย
ที่อยากจะใช้ชีวิตคู่
 
ขอโทษเรื่องมากไปเ
เต่ต่อจากนี้ไม่คิดสู้
 
ก็เธอไม่เหมือนอย่างเขา
Bm 
นะฟังให้ชัดนะ Miss you
 
ที่ชอบขึ้นเสียงใส่คิ
ดว่าตัวเองเป็นพิทบลู

 
ขอ
.. เธอใจเย็นๆ อย่าจากไป
 
โอ้ย
.. 
 
ก็กลัวว่าเธอจะจากไกล
 
คิด
Bm 
.. 
 
ว่าเธอก็คงจะเสียใจ
 
ช่วยฟัง
.. 
 
ไอเสียงที่ดังมาจากไมค์

 
ไม่ว่
าเธออยู่ 
 
ไกลถึงชุมพร
 
ที่ไม่รับสาย
รึเป็นเพราะเธอกำลังนอน
 
ที่เธอชอบหาย
Bm 
รู้มั้ยคนรอใจบั่นทอน
 
ขอร้องฉันอ้อนวอน
 
ถ้าเกิดเธอว่างเธอช่วยโทรมาที
 

 
ถ้าเธอว่าง
ก็ช่วยโทรกลับที
 
ฉัน
มันนอนไม่หลับดี
 
หัวใจมั
Bm 
นก็มีเท่านี้
 
อยากให้เธอ
ช่วยแคร์หน่อยสิ
 
ถ้าเธอว่าง
ก็ช่วยโทรกลับที
 
ฉัน
มันนอนไม่หลับดี
 
หัวใจมั
Bm 
นก็มีเท่านี้
 
อยากให้เธอ
ช่วยแคร์หน่อยสิ

OUTRO | D | A | Bm | G |


ถ้าเธอว่างก็ช่วยโทรกลับที
ฉันมันนอนไม่หลับดี
หัวใจมันก็มีเท่านี้
อยากให้เธอช่วยแคร์หน่อยสิ
ถ้าเธอว่างก็ช่วยโทรกลับที
ฉันมันนอนไม่หลับดี
หัวใจมันก็มีเท่านี้
อยากให้เธอช่วยแคร์หน่อยสิ

กอดฉันเอาไว้ยามเธอเหนื่อยกาย
ไม่จากไปไหนแม้โลกสลาย
ชอบคนนี้หมายปองคนนี้
อยากจบตรงนี้ไม่ให้หายไปไหน
อยากฝันถึงเธอทุกคืนก่อนนอน
ในคืนไม่มีเธอฉันนอนกอดหมอน
ขอโทษบางครั้งทำตัวบั่นทอน
ขอเเค่เธอโทรกลับอย่าอาลัยอาวร

ไม่เป็นสองรองใคร ไม่เป็นสองของใจ
มีเเค่เธอถมไป เข้ามาลองปองใจ
ฉันยังรักอยู่เรื่อยไป อยากให้เธอจงเชื่อใจ
อยากให้มองทุกสิ่งดีๆ ที่ผมได้ทำไป

กลัวว่าเธอจะรำคาญ ว่าฉันนั้นนะซมซาน
ขอให้เธอจงมองผ่าน วอนให้ฟ้าดลบันดาล
รักของพี่ไม่ช้ำนาน ไม่อยากให้เป็นภาพวันวาน
ไม่ขอไรมากเเค่ให้โทรกลับ อย่าปล่อยให้คอยนาน

ถ้าเธอว่างก็ช่วยโทรกลับที
ฉันมันนอนไม่หลับดี
หัวใจมันก็มีเท่านี้
อยากให้เธอช่วยแคร์หน่อยสิ
ถ้าเธอว่างก็ช่วยโทรกลับที
ฉันมันนอนไม่หลับดี
หัวใจมันก็มีเท่านี้
อยากให้เธอช่วยแคร์หน่อยสิ

ดูนาฬิกาเมื่อไหร่ที่เธอจะโทรมาที
คงนอนไม่ได้ถ้าไม่ได้คุยในค่ำคืนราตรี
ไม่รู้จะทำอะไรจะอยู่กับใครเลยตอนนี้
บางครั้งก็น้อยใจขอโทษได้มั้ย I’m sorry

เธอเป็นคนสุดท้ายที่อยากจะใช้ชีวิตคู่
ขอโทษเรื่องมากไปเเต่ต่อจากนี้ไม่คิดสู้
ก็เธอไม่เหมือนอย่างเขานะฟังให้ชัดนะ miss you
ที่ชอบขึ้นเสียงใส่คิดว่าตัวเองเป็นพิทบลู

ขอ.. เธอใจเย็นๆ อย่าจากไป
โอ้ย.. ก็กลัวว่าเธอจะจากไกล
คิด.. ว่าเธอก็คงจะเสียใจ
ช่วยฟัง.. ไอเสียงที่ดังมาจากไมค์

ไม่ว่าเธออยู่ ไกลถึงชุมพร
ที่ไม่รับสายรึเป็นเพราะเธอกำลังนอน
ที่เธอชอบหายรู้มั้ยคนรอใจบั่นทอน
ขอร้องฉันอ้อนวอน
ถ้าเกิดเธอว่างเธอช่วยโทรมาที

ถ้าเธอว่างก็ช่วยโทรกลับที
ฉันมันนอนไม่หลับดี
หัวใจมันก็มีเท่านี้
อยากให้เธอช่วยแคร์หน่อยสิ
ถ้าเธอว่างก็ช่วยโทรกลับที
ฉันมันนอนไม่หลับดี
หัวใจมันก็มีเท่านี้
อยากให้เธอช่วยแคร์หน่อยสิ


รูปภาพคอร์ด โทรกลับ – Golf Natung ft. P.A.P BeatBand

คอร์ดเพลง โทรกลับ - Golf Natung ft. P.A.P BeatBand

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โทรกลับ (คอร์ด)

Lyrics : GOLF NATUNG & P.A.P BEAT BAND
Shot by : REDBONEZ
Video Directed and Edited : 9frvme
Beat by: Luckless part
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend