คอร์ดเพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ – รามิล ต้นแก้ว

  
Text   

คอร์ดเพลง : สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ - รามิล ต้นแก้ว

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ


INTRO | C | G | Am G | F |

 
เฟือ
C 
นำแข่งฮั่วยามย่าง
 
ต่าง
G 
พิงนำเสาไฟฟ้า
 
พอง
Am 
ล้มเกือกดินเกือกหญ้า
 
เมื่อเจ้าถิ่ม
Em 
ป๋าว่าแม่นสิบ่ยัง

 
F 
วมตัดสิฮู่เห
G 
มื่อ
 
เงยหน้า
Em 
ขึ้นกะเห็นน้อ
Am 
งนาง
Dm 
กลับมาขอคืนทาง
 
บอกว่าไปห
G 
ย่างนำเขาแล้วบ่ดี

 
อ้ายกะฟ้าวออยเ
F 
อา
 
ย่านแต่เจ้านั้นเจ็บห
G 
ลาย
 
บ่อยากเห็นเจ้า
Em 
ไห้
 
บ่อยากเห็นเจ้าถื
Am 
กย่ำยี
 
บ่คึด
Dm 
ว่ามื้อเจ้าเซาดี
 
เจ้าสิเว้าคำ
F 
นี้.. 
 
เลิกกั
G 
นสาอ้าย

 
สิให้เอาใจแต่ไสม
C 
าเจ็บ
 
ให้อ้ายเอาแต่ไสม
G 
าเจ็บ
 
แต่ฮอยแผล
Am 
เก่า
 
อ้ายกะยังเ
G 
ย็บยังซ่อมบ่
F 
ได้
 
เห็นว่าอ้
G 
ายเบิ่ดปัญญ
C 
าหนี
 
กะจังแม่นเทียวฆ่า
 
 
เทีย
Em 
วตีเทียวหย่องหั
Am 
วใจ
 
เฮ็ด
Dm 
เป็นตาม่วนเอาฮ้าย
 
กะซ่างบ่ห
F 
ลูโตน 
 
บ่คึดใส่ใจอ้
G 
าย..
 
จั
C 
กเม็ด..

Am 
  คนฮัก 
 
กะ
G/B 
ฮักรอดล้มรอ
F 
ดตาย
Am 
  คนถิ่ม 
 
กะ
G/B 
จั่งถิ่มง่ายถิ่
F 
มดาย
Am 
  คนเจ็บ 
 
กะเ
G/B 
จ็บปิ่นมาปิ่
F 
นไป
Am 
  คนตั๋ว 
 
เอาส้น
G/B 
ตีนบ้อเฮ็ดหัว
F 
ใจ
 
  อยากไปไสกะฟ้า
G 
วไป

 
สิให้เอาใจแต่ไสม
C 
าเจ็บ
 
ให้อ้ายเอาแต่ไสม
G 
าเจ็บ
 
แต่ฮอยแผล
Am 
เก่า
 
อ้ายกะยังเ
G 
ย็บยังซ่อมบ่
F 
ได้
 
เห็นว่าอ้
G 
ายเบิ่ดปัญญ
C 
าหนี
 
กะจังแม่นเทียวฆ่า เทีย
Em 
วตี
 
เทียวหย่องหั
Am 
วใจ
 
เฮ็ด
Dm 
เป็นตาม่วนเอาฮ้าย
 
กะซ่างบ่ห
F 
ลูโตน 
 
บ่คึดใส่ใจอ้
G 
าย..
 
จั
C 
กเม็ด..

INSTRU | Am | G/B | F | F | ( 2 Times )
INSTRU | C | G | Am G | F |

 
สิให้เอาใจแต่ไสม
C 
าเจ็บ
 
ให้อ้ายเอาแต่ไสม
G 
าเจ็บ
 
แต่ฮอยแผล
Am 
เก่า
 
อ้ายกะยังเ
G 
ย็บยังซ่อมบ่
F 
ได้
 
เห็นว่าอ้
G 
ายเบิ่ดปัญญ
C 
าหนี
 
กะจังแม่นเทียวฆ่า เทีย
Em 
วตี
 
เทียวหย่องหั
Am 
วใจ
 
เฮ็ด
Dm 
เป็นตาม่วนเอาฮ้าย
 
กะซ่างบ่ห
F 
ลูโตน 
 
บ่คึดใส่ใจอ้
G 
าย..
 
จั
C 
กเม็ด..

 
กะซ่าง
Dm 
บ่หลูโตน 
 
คนที่มันฮักเจ้าห
G 
ลาย..
 
จักเม็ด..
 

OUTRO | C | G | Am G | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ


เฟือนำแข่งฮั่วยามย่าง
ต่างพิงนำเสาไฟฟ้า
พองล้มเกือกดินเกือกหญ้า
เมื่อเจ้าถิ่มป๋าว่าแม่นสิบ่ยัง

พวมตัดสิฮู่เหมื่อ
เงยหน้าขึ้นกะเห็นน้องนาง
กลับมาขอคืนทาง
บอกว่าไปหย่างนำเขาแล้วบ่ดี

อ้ายกะฟ้าวออยเอา
ย่านแต่เจ้านั้นเจ็บหลาย
บ่อยากเห็นเจ้าไห้
บ่อยากเห็นเจ้าถืกย่ำยี
บ่คึดว่ามื้อเจ้าเซาดี
เจ้าสิเว้าคำนี้.. เลิกกันสาอ้าย

สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ
ให้อ้ายเอาแต่ไสมาเจ็บ
แต่ฮอยแผลเก่า
อ้ายกะยังเย็บยังซ่อมบ่ได้
เห็นว่าอ้ายเบิ่ดปัญญาหนี
กะจังแม่นเทียวฆ่า
เทียวตีเทียวหย่องหัวใจ
เฮ็ดเป็นตาม่วนเอาฮ้าย
กะซ่างบ่หลูโตน บ่คึดใส่ใจอ้าย..
จักเม็ด..

คนฮัก กะฮักรอดล้มรอดตาย
คนถิ่ม กะจั่งถิ่มง่ายถิ่มดาย
คนเจ็บ กะเจ็บปิ่นมาปิ่นไป
คนตั๋ว เอาส้นตีนบ้อเฮ็ดหัวใจ
อยากไปไสกะฟ้าวไป

สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ
ให้อ้ายเอาแต่ไสมาเจ็บ
แต่ฮอยแผลเก่า
อ้ายกะยังเย็บยังซ่อมบ่ได้
เห็นว่าอ้ายเบิ่ดปัญญาหนี
กะจังแม่นเทียวฆ่า เทียวตี
เทียวหย่องหัวใจ
เฮ็ดเป็นตาม่วนเอาฮ้าย
กะซ่างบ่หลูโตน บ่คึดใส่ใจอ้าย..
จักเม็ด..

สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ
ให้อ้ายเอาแต่ไสมาเจ็บ
แต่ฮอยแผลเก่า
อ้ายกะยังเย็บยังซ่อมบ่ได้
เห็นว่าอ้ายเบิ่ดปัญญาหนี
กะจังแม่นเทียวฆ่า เทียวตี
เทียวหย่องหัวใจ
เฮ็ดเป็นตาม่วนเอาฮ้าย
กะซ่างบ่หลูโตน บ่คึดใส่ใจอ้าย..
จักเม็ด..

กะซ่างบ่หลูโตน คนที่มันฮักเจ้าหลาย..
จักเม็ด..

มิวสิควิดีโอ สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ รามิล ต้นแก้ว

เพลง สิให้เอาใจแต่ไสมาเจ็บ (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : เซียงพา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 096-8311266
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend