คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ – วุธ กาฬสินธุ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตายพร้อมหัวใจ วุธ กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ - วุธ กาฬสินธุ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วุธ กาฬสินธุ์ : ตายพร้อมหัวใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ - วุธ กาฬสินธุ์

INTRO | D | G | D | Em |
INTRO | G | A | A G F#m Em D |

D 
จบกันไปก็ตั้
A 
งนาน 
 
เมื่อเ
G 
ราไร้วาส
D 
นา
D 
ทำไมเธอถึงย้
A 
อนมา 
 
ถึงคืนย้อ
G 
นมา
D 
แผลรอยเดิมยัง
A 
ฝังจำ 
 
ไม่ไ
G 
ด้ลบเลือนไปไ
D 
หน
D 
ยังติดอยู่ในหั
A 
วใจ 
 
ข้างในหั
G 
วใจ

A 
คำ.. 
 
ว่ารักที่เคยบอก
Bm 
เธอวันนั้น
G 
มัน.. 
 
ตายพร้อมกับใจไปแ
A 
ล้ว

 
ให้กลับไปก
G 
อด.. 
 
A 
ธอ… 
 
 
F#m 
คงไม่
Bm 
ไหว
 
ให้กลับไป
G 
จูบ.. 
 
A 
ธอ… 
 
คงไม่ไ
D 
หว
 
ให้กลับไปบ
G 
อก.. 
 
A 
ธอ.. 
 
ว่
F#m 
ารัก 
 
ก็หนั
Bm 
กใจ
Em 
พูดไม่ได้ตั้ง
A 
แต่เธอทิ้ง
D 
ไป

INSTRU | Em | F#m | G | A | A |

D 
บุญกรรมใดที่ร่ว
A 
มก่อ 
 
ก็
G 
ขอให้พอชา
D 
ตินี้
D 
จบกันไปไม่เหลื
A 
อดี 
 
ไม่มีชิ้
G 
นดี
 
D 
ล่อยมือกันแล้วหั
A 
นไป 
 
อย่าเ
G 
สียเวลาเลยห
D 
นา
D 
คนอย่างฉัน 
 
มันไ
A 
ร้ค่า 
 
ฉันมันไ
G 
ร้ค่า

A 
คำ.. 
 
ว่ารักที่เคยบอก
Bm 
เธอวันนั้น
G 
มัน.. 
 
ตายพร้อมกับใจไปแ
A 
ล้ว

 
ให้กลับไปก
G 
อด.. 
 
A 
ธอ… 
 
 
F#m 
คงไม่
Bm 
ไหว
 
ให้กลับไป
G 
จูบ.. 
 
A 
ธอ… 
 
คงไม่ไ
D 
หว
 
ให้กลับไปบ
G 
อก.. 
 
A 
ธอ.. 
 
ว่
F#m 
ารัก 
 
ก็หนั
Bm 
กใจ
Em 
พูดไม่ได้ตั้ง
A 
แต่เธอทิ้ง
D 
ไป

 
ให้กลับไปก
G 
อด.. 
 
A 
ธอ… 
 
 
F#m 
คงไม่
Bm 
ไหว
 
ให้กลับไป
G 
จูบ.. 
 
A 
ธอ… 
 
คงไม่ไ
D 
หว
 
ให้กลับไปบ
G 
อก.. 
 
A 
ธอ.. 
 
ว่
F#m 
ารัก 
 
ก็หนั
Bm 
กใจ
Em 
พูดไม่ได้ตั้ง
A 
แต่เธอทิ้ง
D 
ไป..

Em 
คำว่ารักมันต
A 
ายไปพร้อม.. 
 
หั
D 
วใจ…

OUTRO | Em | F#m | G | A | D |


จบกันไปก็ตั้งนาน เมื่อเราไร้วาสนา
ทำไมเธอถึงย้อนมา ถึงคืนย้อนมา
แผลรอยเดิมยังฝังจำ ไม่ได้ลบเลือนไปไหน
ยังติดอยู่ในหัวใจ ข้างในหัวใจ

คำ.. ว่ารักที่เคยบอกเธอวันนั้น
มัน.. ตายพร้อมกับใจไปแล้ว

ให้กลับไปกอด.. เธอ… คงไม่ไหว
ให้กลับไปจูบ.. เธอ… คงไม่ไหว
ให้กลับไปบอก.. เธอ.. ว่ารัก ก็หนักใจ
พูดไม่ได้ตั้งแต่เธอทิ้งไป

( ดนตรี )

บุญกรรมใดที่ร่วมก่อ ก็ขอให้พอชาตินี้
จบกันไปไม่เหลือดี ไม่มีชิ้นดี
ปล่อยมือกันแล้วหันไป อย่าเสียเวลาเลยหนา
คนอย่างฉัน มันไร้ค่า ฉันมันไร้ค่า

คำ.. ว่ารักที่เคยบอกเธอวันนั้น
มัน.. ตายพร้อมกับใจไปแล้ว

ให้กลับไปกอด.. เธอ… คงไม่ไหว
ให้กลับไปจูบ.. เธอ… คงไม่ไหว
ให้กลับไปบอก.. เธอ.. ว่ารัก ก็หนักใจ
พูดไม่ได้ตั้งแต่เธอทิ้งไป

ให้กลับไปกอด.. เธอ… คงไม่ไหว
ให้กลับไปจูบ.. เธอ… คงไม่ไหว
ให้กลับไปบอก.. เธอ.. ว่ารัก ก็หนักใจ
พูดไม่ได้ตั้งแต่เธอทิ้งไป..

คำว่ารักมันตายไปพร้อม.. หัวใจ…


รูปภาพคอร์ด ตายพร้อมหัวใจ – วุธ กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ - วุธ กาฬสินธุ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตายพร้อมหัวใจ (คอร์ด)

คำร้องทำนอง : อ.เจมส์ จิรกันต์
เรียบเรียง : อ.ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานแสดง 0848021360
คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ - วุธ กาฬสินธุ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend