คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า – รามิล ต้นแก้ว

  
Text   

คอร์ดเพลง : ห้องแชทแฟนเก่า – รามิล ต้นแก้ว

คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า - รามิล ต้นแก้ว

เพลง : ห้องแชทแฟนเก่า (คอร์ด)

ศิลปิน : รามิล ต้นแก้ว

แนวเพลง : #อีสาน

Single รามิล ต้นแก้ว : ห้องแชทแฟนเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ห้องแชทแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C G | F | C G | F | G |

 
คิดฮอดกัน
C 
บ่ 
 
คือ
Em 
เด้งแชทมาลั
Am 
งเทีย
 
หรืออารมณ์เ
F 
สีย 
 
ให้ไผจั่งได้แชท
G 
มา
 
ทั้ง ๆ  
F 
ที่โตอ้ายกับ
Fm 
เจ้า
 
กะ
Em 
เลิกกันโดนแล้ว
Am 
หนา
 
หรือแม่น
Dm 
ว่า 
 
เจ้ามีธุ
G 
ระอิหยังบอ
C 
กแน

 
แต่ที่
Dm 
อ้ายจำได้วัน
G 
นั้น
 
เจ้า
Em 
ถิ่มอ้ายไปกับ
Am 
เขา
 
บ่บอกบ่ก
F 
ล่าว 
 
ปล่อยให้อ้ายเหงา
 
นั่งเศร้าค
G 
นเดียว 
 
โอ..โอ่..

 
ตอนไปบ่
C 
ลา 
 
ถิ่มอ้ายส่ำ
Em 
หมา 
 
เว้ามาคั
Am 
นแข้ว
 
บอกฮักอ้ายแ
F 
ล้ว 
 
กะถิ่มกันไ
G 
ปแบบบ่หั
C 
วซา
 
แล้วมามื้อ
F 
นี่ 
 
โตเจ้าเป็น
Fm 
หยั่ง
 
จั่ง
Em 
ได้แชทมาน้อ
Am 
งหล่า
 
เจ้าถึกผัว
F 
ป๋า 
 
หรือว่าเ
G 
ขาบ่เอาเจ้าแ
C 
ล้ว

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
กะแค่แปลก
C 
ใจ 
 
ที่
Em 
ได้เห็นแชทน้อ
Am 
งหล่า
 
บ่เคยคิ
F 
ดว่า 
 
สิได้เห็นมันอีกจั
G 
กเทื่อ
 
อ้ายบ่
F 
ฮู้เจ้ามาแบบ
Fm 
ได๋
 
หัว
Em 
ใจกะเลยหวั่นห
Am 
วาด
 
เจ้าสิกลับ
Dm 
มา 
 
มาทำร้
G 
ายหัวใจกัน
C 
อีก 
G 

 
ตอนไปบ่
C 
ลา 
 
ถิ่มอ้ายส่ำ
Em 
หมา 
 
เว้ามาคั
Am 
นแข้ว
 
บอกฮักอ้ายแ
F 
ล้ว 
 
กะถิ่มกันไ
G 
ปแบบบ่หั
C 
วซา
 
แล้วมามื้อ
F 
นี่ 
 
โตเจ้าเป็น
Fm 
หยั่ง
 
จั่ง
Em 
ได้แชทมาน้อ
Am 
งหล่า
 
เจ้าถึกผัว
F 
ป๋า 
 
หรือว่าเ
G 
ขาบ่เอาเจ้าแ
C 
ล้ว

 
เจ็บพอแล้ว
F 
ล่ะ 
 
อย่าแชท
G 
มา.. 
 
หาอ้า
C 
ยอีกเด้อ

OUTRO | F G | C Am |
OUTRO | F G | C | C |


คิดฮอดกันบ่ คือเด้งแชทมาลังเทีย
หรืออารมณ์เสีย ให้ไผจั่งได้แชทมา
ทั้ง ๆ ที่โตอ้ายกับmเจ้า
กะเลิกกันโดนแล้วหนา
หรือแม่นว่า เจ้ามีธุระอิหยังบอกแน

แต่ที่อ้ายจำได้วันนั้น
เจ้าถิ่มอ้ายไปกับเขา
บ่บอกบ่กล่าว ปล่อยให้อ้ายเหงา
นั่งเศร้าคนเดียว โอ..โอ่..

ตอนไปบ่ลา ถิ่มอ้ายส่ำหมา เว้ามาคันแข้ว
บอกฮักอ้ายแล้ว กะถิ่มกันไปแบบบ่หัวซา
แล้วมามื้อนี่ โตเจ้าเป็นmหยั่ง
จั่งได้แชทมาน้องหล่า
เจ้าถึกผัวป๋า หรือว่าเขาบ่เอาเจ้าแล้ว

( ดนตรี )

กะแค่แปลกใจ ที่ได้เห็นแชทน้องหล่า
บ่เคยคิดว่า สิได้เห็นมันอีกจักเทื่อ
อ้ายบ่ฮู้เจ้ามาแบบmได๋
หัวใจกะเลยหวั่นหวาด
เจ้าสิกลับมา มาทำร้ายหัวใจกันอีก 

ตอนไปบ่ลา ถิ่มอ้ายส่ำหมา เว้ามาคันแข้ว
บอกฮักอ้ายแล้ว กะถิ่มกันไปแบบบ่หัวซา
แล้วมามื้อนี่ โตเจ้าเป็นmหยั่ง
จั่งได้แชทมาน้องหล่า
เจ้าถึกผัวป๋า หรือว่าเขาบ่เอาเจ้าแล้ว

เจ็บพอแล้วล่ะ อย่าแชทมา.. หาอ้ายอีกเด้อ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ห้องแชทแฟนเก่า (คอร์ด)

คำร้องทำนอง : สุดเขตต์ ณชภาสกร
เรียบเรียง : อ.ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 0848021360
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend