หน้าแรก » วุธ กาฬสินธุ์ » คอร์ดเพลง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน – วุธ กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน – วุธ กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง : เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วุธ กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน - วุธ กาฬสินธุ์

เพลง :

ศิลปิน : วุธ กาฬสินธุ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : วุธ กาฬสินธุ์

คอร์ดทั้งหมด : G,D,C,Am


INTRO | G | D | C | G |

 
พี่จอ
นนี่มือปราบ 
 
หาทางช่
วยพี่น้องทุกคน
 
สู้
ทนกับปัญหากับพี่น้องประชา
ชน 
 
 
G7 
 
ปัญ
หาเล็กใหญ่ 
 
ไม่หวั่นเก
รงแม้อ่อนแรงจะสู้ทน
ให้พี่น้องผ่านวิกฤตโควิดไปด้ว
ยกัน 
 
 
G7 

 
หาทางช่
วยพี่น้อง 
 
ลับบ้านเรา
แม้ไม่มากพอ 
 
แต่หัวใจนั้นยิ่งใ
หญ่  
G7 
ให้พี่น้อง 
 
ก้าวผ่
านพ้นไป
จากปัญหา.
.. 
 
และความทุกข์
ทน 
 
 
G7 

 
ป็นกำลังใจให้ทุกคน 
 
ที่มีส่วนร่
วมในวันนี้
ให้พี่น้องประชาชี 
 
ได้กลับบ้านเ
กิดเมืองนอน
ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรอค
อยความหวัง
 
ให้
Am 
ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้
ไป

 
ร่
วมกันส่งกำลังใจ 
 
ให้ทุก
คนปลอดภัย
 
ากนี้ไป 
 
 
ขอให้มีแต่คว
ามสุข
 
ให้ผ่
านลมฝนพายุ 
 
วิกฤตโ
ควิดตลอดไป
 
ขอบ
คุณทุกกำลังใจ 
 
จากใจพี่ช
าย 
 
จอนนี่มือป
ราบ

INSTRU | C | G G7 | C | G |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
ป็นกำลังใจให้ทุกคน 
 
ที่มีส่วนร่
วมในวันนี้
ให้พี่น้องประชาชี 
 
ได้กลับบ้านเ
กิดเมืองนอน
ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรอค
อยความหวัง
 
ให้
Am 
ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้
ไป

 
ร่
วมกันส่งกำลังใจ 
 
ให้ทุก
คนปลอดภัย
 
ากนี้ไป 
 
 
ขอให้มีแต่คว
ามสุข
 
ให้ผ่
านลมฝนพายุ 
 
วิกฤตโ
ควิดตลอดไป
 
ขอบ
คุณทุกกำลังใจ 
 
จากใจพี่ช
าย 
 
จอนนี่มือป
ราบ 
 
 
G7 

 
อบคุณทุกกำลังใจ 
 
ที่มอ
บให้.. 
 
แก่กันทุก
คน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


พี่จอนนี่มือปราบ หาทางช่วยพี่น้องทุกคน
สู้ทนกับปัญหากับพี่น้องประชาชน
ปัญหาเล็กใหญ่ ไม่หวั่นเกรงแม้อ่อนแรงจะสู้ทน
ให้พี่น้องผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

หาทางช่วยพี่น้อง กลับบ้านเรา
แม้ไม่มากพอ แต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่
ให้พี่น้องก้าวผ่านพ้นไป
จากปัญหาและความทุกข์ทน

เป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในวันนี้
ให้พี่น้องประชาชี ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน
ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรอคอยความหวัง
ให้ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไป

ร่วมกันส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัย
จากนี้ไปขอให้มีแต่ความสุข
ให้ผ่านลมฝนพายุ วิกฤตโควิดตลอดไป
ขอบคุณทุกกำลังใจ จากใจพี่ชายจอนนี่มือปราบ

เป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในวันนี้
ให้พี่น้องประชาชี ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน
ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรอคอยความหวัง
ให้ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไป

ร่วมกันส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัย
จากนี้ไปขอให้มีแต่ความสุข
ให้ผ่านลมฝนพายุ วิกฤตโควิดตลอดไป
ขอบคุณทุกกำลังใจ จากใจพี่ชายจอนนี่มือปราบ

ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่มอบให้แก่กันทุกคน

มิวสิควิดีโอ เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน วุธ กาฬสินธุ์

เพลง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ศิลปิน : วุธ กาฬสินธุ์
เรียบเรียง/มิกซ์ : สรนันท์ ครองยุติ (อ.มาย)

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา