หน้าแรก » ป๊ายปาย โอริโอ้ » คอร์ดเพลง โสดนะ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง โสดนะ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง : โสดนะ ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง โสดนะ - ป๊ายปาย โอริโอ้

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ป๊ายปาย โอริโอ้ : โสดนะ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โสดนะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | B | C#m | A | ( 3 Times ) | B |

ยังเหมือนเดิมๆ 
 
กับทุกๆ
วันที่ผ่านมา
C#m 
ยังใช้เวลาอยู่กับตัวเ
อง
 
ฉันยัง ไม่มีใ
คร 
 
น้
านันนานันนา
ที่เห็นฉันคุย 
 
ก็เป็นแค่เ
พื่อนกัน 
 
ก็เท่
C#m 
านั้น
 
ไม่ได้มา
กมาย 
 
ไม่ได้คิ
ดไปไกล

C#m 
อยากมีใครซัก
G#m 
คนดูแล 
 
หัวใ
จฉัน
 
คนๆ
นั้น 
 
คือเธอจะได้ไหม
C#m 
อยากให้เธอนั้น
G#m 
มองที่ตรงหัวใ
จฉัน
ยังมีที่ว่าง 
 
ให้เธออ
ยู่นะ 
 
 

 
สดฉันโสดนะตอ
C#m 
นนี้
 
ยังไม่
มีใครให้เ
ดินควงแ
ขน
 
สดฉันยังไม่มี
C#m 
แฟน
เธออยากจะล
องคบดูไ
หม
 
สดฉันโสดนะตอ
C#m 
นนี้
 
เธอจะ
มีใจให้บ้
างรึเป
ล่า
 
ถ้า
รักไม่ใช่แค่ชั่วค
C#m 
ราว
ตลอดชี
วิตเลยได้ไ
หม 
 
 

INSTRU | E | C#m | A B | E | E | C#m | A | B |

C#m 
อยากมีใครซัก
G#m 
คนดูแล 
 
หัวใ
จฉัน
 
คนๆ
นั้น 
 
คือเธอจะได้ไหม
C#m 
อยากให้เธอนั้น
G#m 
มองที่ตรงหัวใ
จฉัน
ยังมีที่ว่าง 
 
ให้เธออ
ยู่นะ 
 
 

 
สดฉันโสดนะตอ
C#m 
นนี้
 
ยังไม่
มีใครให้เ
ดินควงแ
ขน
 
สดฉันยังไม่มี
C#m 
แฟน
เธออยากจะล
องคบดูไ
หม
 
สดฉันโสดนะตอ
C#m 
นนี้
 
เธอจะ
มีใจให้บ้
างรึเป
ล่า
 
ถ้า
รักไม่ใช่แค่ชั่วค
C#m 
ราว
ตลอดชี
วิตเลยได้ไ
หม

อย่าบอกว่า
รักใคร.. 
 
นอกจากฉัน

OUTRO | E | C#m | A B | E | E |


ยังเหมือนเดิมๆ กับทุกๆวันที่ผ่านมา
ยังใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
ฉันยัง ไม่มีใคร น้านันนานันนา
ที่เห็นฉันคุย ก็เป็นแค่เพื่อนกัน ก็เท่านั้น
ไม่ได้มากมาย ไม่ได้คิดไปไกล

อยากมีใครซักคนดูแล หัวใจฉัน
คนๆนั้น คือเธอจะได้ไหม
อยากให้เธอนั้นมองที่ตรงหัวใจฉัน
ยังมีที่ว่าง ให้เธออยู่นะ

โสดฉันโสดนะตอนนี้
ยังไม่มีใครให้เดินควงแขน
โสดฉันยังไม่มีแฟน
เธออยากจะลองคบดูไหม
โสดฉันโสดนะตอนนี้
เธอจะมีใจให้บ้างรึเปล่า
ถ้ารักไม่ใช่แค่ชั่วคราว
ตลอดชีวิตเลยได้ไหม

( ดนตรี )

อยากมีใครซักคนดูแล หัวใจฉัน
คนๆนั้น คือเธอจะได้ไหม
อยากให้เธอนั้นมองที่ตรงหัวใจฉัน
ยังมีที่ว่าง ให้เธออยู่นะ

โสดฉันโสดนะตอนนี้
ยังไม่มีใครให้เดินควงแขน
โสดฉันยังไม่มีแฟน
เธออยากจะลองคบดูไหม
โสดฉันโสดนะตอนนี้
เธอจะมีใจให้บ้างรึเปล่า
ถ้ารักไม่ใช่แค่ชั่วคราว
ตลอดชีวิตเลยได้ไหม

อย่าบอกว่ารักใคร.. นอกจากฉัน


รูปภาพคอร์ด โสดนะ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง โสดนะ - ป๊ายปาย โอริโอ้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โสดนะ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิคติกร จุลวัน
เรียง/เรียง : เบสท์ สิงห์มิวสิค
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
โสดนะ - ป๊ายปาย โอริโอ้
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :