หน้าแรก » ป๊ายปาย โอริโอ้ » คอร์ดเพลง บนดวงจันทร์ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง บนดวงจันทร์ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง : บนดวงจันทร์ ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง บนดวงจันทร์ - ป๊ายปาย โอริโอ้

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ป๊ายปาย โอริโอ้ : บนดวงจันทร์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง บนดวงจันทร์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง บนดวงจันทร์ - ป๊ายปาย โอริโอ้

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | F#m | G | Em | A |

 
องบนท้องฟ้า 
 
คืนที่มีแสงด
าวพร่างพราว
 
องบนดวงจันทร์ 
 
มีคนที่ฉัน
รอรึเปล่า
 
จ ก็ลอยไป ถามว่าใครคน
นั้นอยู่ที่ใด
คนที่หัวใจ 
 
ออกตาม
หามาเนิ่นนาน

 
อาจเพราะว่าในโล
Bm 
กนี้ 
 
F#m 
ม่มี
 
ไม่มี
คนที่เคียงข้าง
กัน
 
หรือว่าในโล
Bm 
กนี้ 
 
F#m 
ม่มี
 
บอกได้ไ
หมว่าใครคนนั้นอยู่
ที่ใด

 
อยู่บนดวงจั
นทร์ 
 
มีหรือเปล่า
 
อยู่บนดวง
F#m 
ดาว 
 
ดวงไหน
 
ค้นจนใจเหนื่อย
ล้า 
 
เสาะหาแทบขาดใจ
 
แต่ทำไ
มยังค้นไม่เจอ
 
อยู่ในโลก
นี้มีหรือเปล่า
 
จะอีกยาว
F#m 
นาน 
 
สักเพียงไหน
 
แต่ฉันก็จะ
รอ 
 
แม้ว่าจะนาน
 
เผื่อสัก
Em 
วันเราจะได้พบ
กัน
 
หรือเป็นแค่ฝันไป..
 

INSTRU | G | G | Gm | Gm |

ฟ้าอาจจะรู้ 
 
เธออยู่ที่ไ
หนช่วยบอกฉันที่
รอคอยอยู่อย่างนี้
 
เหงาเหลือเ
กินแทบทนไม่ไหว

 
อาจเพราะว่าในโล
Bm 
กนี้ 
 
F#m 
ม่มี
 
ไม่มี
คนที่เคียงข้าง
กัน
 
หรือว่าในโล
Bm 
กนี้ 
 
F#m 
ม่มี
 
บอกได้ไ
หมว่าใครคนนั้นอยู่
ที่ใด

 
อยู่บนดวงจั
นทร์ 
 
มีหรือเปล่า
 
อยู่บนดวง
F#m 
ดาว 
 
ดวงไหน
 
ค้นจนใจเหนื่อย
ล้า 
 
เสาะหาแทบขาดใจ
 
แต่ทำไ
มยังค้นไม่เจอ
 
อยู่ในโลก
นี้มีหรือเปล่า
 
จะอีกยาวน
F#m 
าน 
 
สักเพียงไหน
 
แต่ฉันก็จะ
รอ 
 
แม้ว่าจะนาน
 
เผื่อสัก
Em 
วันเราจะได้พบ
กัน
 
หรือเป็นแค่ฝันไป..
 

INSTRU | G | A | F#m | Bm |

 
แต่ฉันก็จะ
รอ 
 
แม้ว่าจะนาน
 
เผื่อสัก
Em 
วันเราจะได้พบ
กัน..
 
หรือเป็นแค่ฝันไป..
 

OUTRO | D | D | Gm | Gm | Dmaj7 |


มองบนท้องฟ้า คืนที่มีแสงดาวพร่างพราว
มองบนดวงจันทร์ มีคนที่ฉันรอรึเปล่า
ใจ ก็ลอยไป ถามว่าใครคนนั้นอยู่ที่ใด
คนที่หัวใจ ออกตามหามาเนิ่นนาน

อาจเพราะว่าในโลกนี้ ไม่มี
ไม่มีคนที่เคียงข้างกัน
หรือว่าในโลกนี้ ไม่มี
บอกได้ไหมว่าใครคนนั้นอยู่ที่ใด

อยู่บนดวงจันทร์ มีหรือเปล่า
อยู่บนดวงดาว ดวงไหน
ค้นจนใจเหนื่อยล้า เสาะหาแทบขาดใจ
แต่ทำไมยังค้นไม่เจอ
อยู่ในโลกนี้มีหรือเปล่า
จะอีกยาวนาน สักเพียงไหน
แต่ฉันก็จะรอ แม้ว่าจะนาน
เผื่อสักวันเราจะได้พบกัน
หรือเป็นแค่ฝันไป..

( ดนตรี )

ฟ้าอาจจะรู้ เธออยู่ที่ไหนช่วยบอกฉันที่
รอคอยอยู่อย่างนี้
เหงาเหลือเกินแทบทนไม่ไหว

อาจเพราะว่าในโลกนี้ ไม่มี
ไม่มีคนที่เคียงข้างกัน
หรือว่าในโลกนี้ ไม่มี
บอกได้ไหมว่าใครคนนั้นอยู่ที่ใด

อยู่บนดวงจันทร์ มีหรือเปล่า
อยู่บนดวงดาว ดวงไหน
ค้นจนใจเหนื่อยล้า เสาะหาแทบขาดใจ
แต่ทำไมยังค้นไม่เจอ
อยู่ในโลกนี้มีหรือเปล่า
จะอีกยาวนาน สักเพียงไหน
แต่ฉันก็จะรอ แม้ว่าจะนาน
เผื่อสักวันเราจะได้พบกัน
หรือเป็นแค่ฝันไป..

( ดนตรี )

แต่ฉันก็จะรอ แม้ว่าจะนาน
เผื่อสักวันเราจะได้พบกัน..
หรือเป็นแค่ฝันไป..


รูปภาพคอร์ด บนดวงจันทร์ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง บนดวงจันทร์ - ป๊ายปาย โอริโอ้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บนดวงจันทร์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิคติกร จุลวัน
เรียบเรียง : จามร ชูสกุล
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
บนดวงจันทร์ - ป๊ายปาย โอริโอ้
 โฆษณา