หน้าแรก » ป๊ายปาย โอริโอ้ » คอร์ดเพลง เสียอาการ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง เสียอาการ – ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง : เสียอาการ ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง เสียอาการ - ป๊ายปาย โอริโอ้

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ป๊ายปาย โอริโอ้ : เสียอาการ


INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G | G |
INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G | D |

 
ธอมาทำให้ใจฉัน
สั่น
 
ธอมาทำให้ใจฉัน
คิดไปไ
กล
 
ยากจะบอกให้เธอลดห
น่อย
ลดๆความน่ารักลง
มา นิดนึง  

 
เธ
Em 
อรู้ไหม 
 
ว่าใ
Bm 
จฉัน 
 
มันเ
จียนละลาย
 
แค่
Em 
เธอนั้น 
 
ส่งยิ้
Bm 
มมา
 
ก็แท
บบ้าตาย 
 
อ๊ะ โอ๊ะ โอย

 
อย่ามาทำน่า
รัก 
 
ตรงนี้
 
มันไม่
ดีรู้ไหม 
 
จ้องตาเ
ธอ 
 
ที่
ไร
 
เป็น
ฉันกระวนกระวาย 
 
ทุก
ๆที

 
อยากจะบอกว่า
รัก 
 
เธอแล้ว
 
ให้หมดแ
ล้วตอนนี้ 
 
ฉันควร
ทำไง
ดี
 
มันเ
สียอาการทุกที 
 
ที่ฉั
นได้พบกับเ
ธอ

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |
INSTRU | Am | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
เธ
Em 
อรู้ไหม 
 
ว่าใ
Bm 
จฉัน 
 
มันเ
จียนละลาย
 
แค่
Em 
เธอนั้น 
 
ส่งยิ้
Bm 
มมา
 
ก็แท
บบ้าตาย 
 
อ๊ะ โอ๊ะ โอย

 
อย่ามาทำน่า
รัก 
 
ตรงนี้
 
มันไม่
ดีรู้ไหม 
 
จ้องตาเ
ธอ 
 
ที่
ไร
 
เป็น
ฉันกระวนกระวาย 
 
ทุก
ๆที

 
อยากจะบอกว่า
รัก 
 
เธอแล้ว
 
ให้หมดแ
ล้วตอนนี้ 
 
ฉันควร
ทำไง
ดี
 
มันเ
สียอาการทุกที 
 
ที่ฉั
นได้พบกับเ
ธอ 
 
 
Em 

 
สียอาการทุกทีที่
ฉันได้พบกับเ
ธอ 
 
 
Em 
 
สียอาการทุกทีที่
ฉันได้พบกับเ
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสียอาการ


เธอมาทำให้ใจฉันสั่น
เธอมาทำให้ใจฉันคิดไปไกล
อยากจะบอกให้เธอลดหน่อย
ลดๆความน่ารักลงมา นิดนึง

เธอรู้ไหม ว่าใจฉัน มันเจียนละลาย
แค่เธอนั้น ส่งยิ้มมา
ก็แทบบ้าตาย โอ๊ะ โอ๊ะ โอย

อย่ามาทำน่ารัก ตรงนี้
มันไม่ดีรู้ไหม จ้องตาเธอที่ไร
เป็นฉันกระวนกระวาย ทุกๆที

อยากจะบอกว่ารัก เธอแล้ว
ให้หมดแล้วตอนนี้ ฉันควรทำไงดี
มันเสียอาการทุกที ที่ฉันได้พบกับเธอ

( ดนตรี )

เธอรู้ไหม ว่าใจฉัน มันเจียนละลาย
แค่เธอนั้น ส่งยิ้มมา
ก็แทบบ้าตาย โอ๊ะ โอ๊ะ โอย

อย่ามาทำน่ารัก ตรงนี้
มันไม่ดีรู้ไหม จ้องตาเธอที่ไร
เป็นฉันกระวนกระวาย ทุกๆที

เสียอาการทุกทีที่ฉันได้พบกับเธอ
เสียอาการทุกทีที่ฉันได้พบกับเธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียอาการ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิคติกร จุลวัน
เรียบเรียง : จามร ชูสกุล(คีตะ สตูดิโอ)
ติดต่องานจ้างศิลปิน : 098-203-7796
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :