คอร์ดเพลง พลังวิเศษ – นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

  
Text   

คอร์ดเพลง : พลังวิเศษ นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

คอร์ดเพลง พลังวิเศษ - นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

เพลง :

ศิลปิน : นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พอเพียง

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Am,Dm,F,G


INTRO | C |
INTRO | C Em | Am G | F Em | Dm G |

 
ตอนยังเ
C 
ด็ก
 
ก็อยากก็จะมีพลังวิ
Em 
เศษ 
 
เหมือนใน
Am 
หนัง
 
ที่เ
G 
คยนั่งดูตอน
F 
นั้น  
Em 
ฮือ..
 
รู้สึกว่า
Dm 
มัน 
 
โคตรเท่ห์เ
G 
ลย
 
แต่พอโต
C 
ขึ้น
 
ความคิดเหล่า
Em 
นั้น 
 
ก็กลายเป็น
Am 
เฉยๆ
 
เพราะ
G 
รู้ว่ามันไม่
F 
มีจริง 
 
ไม่
Em 
มีเลย
 
พลังวิ
Dm 
เศษในโลกใบ
G 
นี้ 
 
จนได้เจ
C 
อเธอ

 
ไม่
Dm 
คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ
 
เหมือน
Em 
ฟ้าประทานลงมา
 
พลังสิ่งใ
F 
หนก็คงไม่มีค่า 
 
เท่าพลังวิเศ
G 
ษนี้

 
โอ้ที่
C 
รักพลังวิเศษของ
Em 
ฉัน 
 
ก็คือเธ
Am 
อนะ
 
ทุกค
G 
รั้งที่ฉันลืม
F 
ตา 
 
แล้ว
Em 
เจอหน้าเธอ
 
มันโ
Dm 
คตรมีความห
G 
มาย
 
ก็เธอเป็น
C 
ดังพลังวิเศษ 
 
ที่ทำให้
Em 
ฉันมีแรงสู้ต่
Am 
อไป 
 
 
G 
 
พลังวิเ
F 
ศษของเธอ 
 
ก็
Em 
คือหัวใจ 
 
กับความ
Dm 
รักที่มีให้
G 
กัน

 
ในวันที่เ
C 
จอปัญหา 
 
ถาโ
Em 
ถมเข้ามาจนท้
Am 
อใจ
 
เธอก็
G 
ทำให้ฉันยิ้มไ
F 
ด้ 
 
อุ่นใ
Em 
จทุกที
 
ที่ข้า
Dm 
งๆ 
 
ตรงนี้ยัง
G 
มีเธอ.. 
 
เป็นพลังวิเ
C 
ศษให้ฉัน

F 
  พลังวิเศษของเธอ
 
  ไม่ใช่การ
Em 
ดลบันดาลหรือเสก
Am 
พรใดๆ
Dm 
  แต่พลังวิเ
G 
ศษของเธอยิ่งใ
C 
หญ่กว่านั้น
F 
  ในวันที่ฉันท้อใจอ่อน
Em 
แอไร้แรง
Am 
กำลัง
 
  แค่เธอโ
Dm 
อบกอดฉันแค่เท่า
F 
นั้นก็พร้อมสู้ต่
G 
อไป

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
ไม่
Dm 
คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ
 
เหมือน
Em 
ฟ้าประทานลงมา
 
พลังสิ่งใ
F 
หนก็คงไม่
F/F# 
มีค่า 
 
เท่าพลังวิเศ
G 
ษนี้

 
โอ้ที่
C 
รักพลังวิเศษของ
Em 
ฉัน 
 
ก็คือเธ
Am 
อนะ
 
ทุกค
G 
รั้งที่ฉันลืม
F 
ตา 
 
แล้ว
Em 
เจอหน้าเธอ
 
มันโ
Dm 
คตรมีความห
G 
มาย
 
ก็เธอเป็น
C 
ดังพลังวิเศษ 
 
ที่ทำให้
Em 
ฉันมีแรงสู้ต่
Am 
อไป 
 
 
G 
 
พลังวิเ
F 
ศษของเธอ 
 
ก็
Em 
คือหัวใจ 
 
กับความ
Dm 
รักที่มีให้
G 
กัน

 
ในวันที่เ
C 
จอปัญหา 
 
ถาโ
Em 
ถมเข้ามาจนท้
Am 
อใจ
 
เธอก็
G 
ทำให้ฉันยิ้มไ
F 
ด้ 
 
อุ่นใ
Em 
จทุกที
 
ที่ข้า
Dm 
งๆ 
 
ตรงนี้ยัง
G 
มีเธอ

 
โอ้ที่
C 
รักพลังวิเศษของ
Em 
ฉัน 
 
ก็คือเธ
Am 
อนะ
 
ทุกค
G 
รั้งที่ฉันลืม
F 
ตา 
 
แล้ว
Em 
เจอหน้าเธอ
 
มันโ
Dm 
คตรมีความห
G 
มาย
 
ก็เธอเป็น
C 
ดังพลังวิเศษ 
 
ที่ทำให้
Em 
ฉันมีแรงสู้ต่
Am 
อไป 
 
 
G 
 
ปัญหามากม
F 
ายสักเท่
Em 
าไหร่ 
 
ก็พ
Dm 
ร้อมสู้ฝ่า
G 
ฟัน

 
ในวันที่
C 
ลมพายุ 
 
ถาโ
Em 
ถมเข้ามาจนท้
Am 
อใจ
 
เธอก็
G 
ทำให้ฉันยิ้มไ
F 
ด้ 
 
อุ่นใ
Em 
จทุกที
 
ที่ข้า
Dm 
งๆ 
 
ตรงนี้ยัง
G 
มีเธอ.. 
 
เป็นพลังวิเ
C 
ศษให้ฉัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พลังวิเศษ


ตอนยังเด็ก
ก็อยากก็จะมีพลังวิเศษ เหมือนในหนัง
ที่เคยนั่งดูตอนนั้น ฮือ..
รู้สึกว่ามัน โคตรเท่ห์เลย
แต่พอโตขึ้น
ความคิดเหล่านั้น ก็กลายเป็นเฉยๆ
เพราะรู้ว่ามันไม่มีจริง ไม่มีเลย
พลังวิเศษในโลกใบนี้ จนได้เจอเธอ

ไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ
เหมือนฟ้าประทานลงมา
พลังสิ่งใหนก็คงไม่มีค่า เท่าพลังวิเศษนี้

โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉัน ก็คือเธอนะ
ทุกครั้งที่ฉันลืมตา แล้วเจอหน้าเธอ
มันโคตรมีความหมาย
ก็เธอเป็นดังพลังวิเศษ ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป
พลังวิเศษของเธอ ก็คือหัวใจ กับความรักที่มีให้กัน

ในวันที่เจอปัญหา ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ
เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ อุ่นใจทุกที
ที่ข้างๆ ตรงนี้ยังมีเธอ.. เป็นพลังวิเศษให้ฉัน

พลังวิเศษของเธอ
ไม่ใช่การดลบันดาลหรือเสกพรใดๆ
แต่พลังวิเศษของเธอยิ่งใหญ่กว่านั้น
ในวันที่ฉันท้อใจอ่อนแอไร้แรงกำลัง
แค่เธอโอบกอดฉันแค่เท่านั้นก็พร้อมสู้ต่อไป

( ดนตรี )

ไม่คิดว่าฉันจะได้มาเจอจริงๆ
เหมือนฟ้าประทานลงมา
พลังสิ่งใหนก็คงไม่มีค่า เท่าพลังวิเศษนี้

โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉัน ก็คือเธอนะ
ทุกครั้งที่ฉันลืมตา แล้วเจอหน้าเธอ
มันโคตรมีความหมาย
ก็เธอเป็นดังพลังวิเศษ ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป
พลังวิเศษของเธอ ก็คือหัวใจ กับความรักที่มีให้กัน

ในวันที่เจอปัญหา ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ
เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ อุ่นใจทุกที
ที่ข้างๆ ตรงนี้ยังมีเธอ

โอ้ที่รักพลังวิเศษของฉัน ก็คือเธอนะ
ทุกครั้งที่ฉันลืมตา แล้วเจอหน้าเธอ
มันโคตรมีความหมาย
ก็เธอเป็นดังพลังวิเศษ ที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไป
ปัญหามากมายสักเท่าไหร่ ก็พร้อมสู้ฝ่าฟัน

ในวันที่ลมพายุ ถาโถมเข้ามาจนท้อใจ
เธอก็ทำให้ฉันยิ้มได้ อุ่นใจทุกที
ที่ข้างๆ ตรงนี้ยังมีเธอ.. เป็นพลังวิเศษให้ฉัน

มิวสิควิดีโอ พลังวิเศษ นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้

เพลง พลังวิเศษ
ศิลปิน : นุ๊ก ธนดล ft. ป๊ายปาย โอริโอ้
เรียบเรียง : จามร ชูสกุล
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend