คอร์ดเพลง Cardigan – Taylor Swift (Chords & Lyrics)

  
Text   

คอร์ดเพลง : Cardigan Taylor Swift

คอร์ดเพลง Cardigan - Taylor Swift (Chords & Lyrics)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Taylor Swift : Cardigan

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง Cardigan คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fm |

Fm 
  Vintage tee, brand new phone
Bb 
  High heels on cobblestones
Ab 
  When you are young,
 
 
  they assume you know no
Bb 
thing

Fm 
  Sequined smile, black lipstick
Bb 
  Sensual politics
Ab 
  When you are young,
 
  they assume you know no
Bb 
thing

Eb 
  But I knew you
 
  Dancin’ in your L
Bb 
evi’s
 
  Drunk under a streetlight, I
 
Ab 
  I knew you
 
  Hand under my swe
Bb 
atshirt
 
  Baby, kiss it better, I
 

Fm 
  And when I felt like I was an old  
Bb 
cardigan
 
  Under someone’s bed
 
Ab 
  You put me on and said I was your fav
Bb 
orite

Fm 
  A friend to all is a friend to none
Bb 
  Chase two girls, lose the one
Ab 
  When you are young,
 
 
  they assume you know no
Bb 
thing

Eb 
  But I knew you
 
  Playing hide-and-se
Bb 
ek 
 
and
 
  Giving me your weekends, I
 
Ab 
  I knew you
 
  Your heartbeat on the H
Bb 
igh 
 
Line
 
  Once in twenty lifetimes, I
 
Ab 
  And when I felt like I was an old ca
Cm 
rdigan
 
  Under someone’s bed
 
Eb 
  You put me on and said I was your fav
Ab 
orite

INSTRU | Ab | Cm | Bb | Ab |

 
To kiss in  
Ab 
cars and downtown bars
 
Was all we ne
Cm 
eded
 
You drew s
Bb 
tars around my scars
 
But now I’m  
Ab 
bleedin’

Eb 
  ‘Cause I knew you
 
  Steppin’ on the  
Bb 
last 
 
train
 
  Marked me like a bloodstain, I  
 
Ab 
  I knew you
 
  Tried to change the  
Bb 
ending
 
  Peter losing Wendy, I
 
Eb 
  I knew you
 
  Leavin’ like a  
Bb 
father
 
  Running like water, I
 
Ab 
  And when you are young,
 
  they assume you know no
Bb 
thing

 
But I knew you’d  
Eb 
linger like a tattoo kiss
 
I knew you’d  
Bb 
haunt all of my what-ifs
 
The smell of s
Ab 
moke would hang around this long
 
‘Cause I knew ev
Bb 
erything when I was young

 
I knew I’d  
Eb 
curse you for the longest time
 
Chasin’ sh
Bb 
adows in the grocery line
 
I knew you’d m
Ab 
iss me once the thrill expired
 
And you’d be st
Bb 
andin’ in my front porch light

 
And I knew you’d come  
Fm 
back to me
 
You’d come b
Bb 
ack to me
 
And you’d come  
Ab 
back to me
 
And you’d come  
Bb 
back

Ab 
  And when I felt like I was an old ca
Cm 
rdigan
 
Under someone’s bed
 
Eb 
  You put me on and said I was your fa
Ab 
vorite


Vintage tee, brand new phone
High heels on cobblestones
When you are young,
they assume you know nothing

Sequined smile, black lipstick
Sensual politics
When you are young,
they assume you know nothing

But I knew you
Dancin’ in your Levi’s
Drunk under a streetlight, I
I knew you
Hand under my sweatshirt
Baby, kiss it better, I

And when I felt like I was an old cardigan
Under someone’s bed
You put me on and said I was your favorite

A friend to all is a friend to none
Chase two girls, lose the one
When you are young,
they assume you know nothing

But I knew you
Playing hide-and-seek and
Giving me your weekends, I
I knew you
Your heartbeat on the High Line
Once in twenty lifetimes, I
And when I felt like I was an old caCmrdigan
Under someone’s bed
You put me on and said I was your favorite

( INSTRU )

To kiss in cars and downtown bars
Was all we neCmeded
You drew stars around my scars
But now I’m bleedin’

‘Cause I knew you
Steppin’ on the last train
Marked me like a bloodstain, I
I knew you
Tried to change the ending
Peter losing Wendy, I
I knew you
Leavin’ like a father
Running like water, I
And when you are young,
they assume you know nothing

But I knew you’d linger like a tattoo kiss
I knew you’d haunt all of my what-ifs
The smell of smoke would hang around this long
‘Cause I knew everything when I was young

I knew I’d curse you for the longest time
Chasin’ shadows in the grocery line
I knew you’d miss me once the thrill expired
And you’d be standin’ in my front porch light

And I knew you’d come back to me
You’d come back to me
And you’d come back to me
And you’d come back

And when I felt like I was an old caCmrdigan
Under someone’s bed
You put me on and said I was your favorite


รูปภาพคอร์ด Cardigan – Taylor Swift

คอร์ดเพลง Cardigan - Taylor Swift (Chords & Lyrics)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Cardigan (คอร์ด)

Written by Taylor Swift & Aaron Dessner
Cardigan - Taylor Swift
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend