หน้าแรก » Mirrr » คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) – Mirrr

คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) – Mirrr

คอร์ดเพลง : มาโซคิสม์ (Masochism) Mirrr

คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) - Mirrr

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Mirrr : มาโซคิสม์ (Masochism)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gm | C | Am | Dm |

 
ฉันควรทำอย่า
Gm 
งไร 
 
เมื่อเธอมาเปลี่ยนไ
 
รับรู้ว่าเธอมีใ
Am 
ครอีกคนที่ไม่ใ
Dm 
ช่ฉัน
 
ฝันที่มีก่อน
Gm 
นั้น 
 
รอยยิ้มที่เคยให้
กัน
 
เหมือนว่ามันได้
Am 
หายไปกับใจที่ดูเฉ
Dm 
ยชา

 
และก็
Gm 
รู้ว่าเธอต้องการจะไป
 
ถ้าหากว่าเธอเลือกเ
ขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
 
คงจะไม่
Am 
ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
 
ทั้งที่จริงข้างใ
Dm 
นแทบจะยืนไม่ไหว

 
แต่อยากให้ได้เ
Gm 
ห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
 
แม้สิ่งที่ฉันให้ไป
บังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
 
แต่มีแค่
Am 
คำ ๆ เดียวเท่านั้น
 
ที่ยังหยุด
Dm 
ฉันไม่ให้ไป

 
คือคำว่า
Gm 
รักเธอ 
 
ต่อให้ต้องโ
ดน
 
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไ
Am 
หน 
 
ก็จะ
Dm 
ยอม
 
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องร้
องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
 
ถึงใ
Am 
ครจะมอง 
 
ว่าเธอใ
Dm 
จร้าย
 
แต่ฉันจะทำให้เ
Gm 
ธอพอใจ
 
ขอแค่เพียงไม่ใ
ห้เธอไป 
 
ก็พอ

INSTRU | Gm | C | Am | Dm |

 
และก็
Gm 
รู้ว่าเธอต้องการจะไป
 
ถ้าหากว่าเธอเลือกเ
ขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
 
คงจะไม่
Am 
ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
 
ทั้งที่จริงข้างใ
Dm 
นแทบจะยืนไม่ไหว

 
แต่อยากให้ได้เ
Gm 
ห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
 
แม้สิ่งที่ฉันให้ไป
บังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
 
แต่มีแค่
Am 
คำ ๆ เดียวเท่านั้น
 
ที่ยังหยุด
Dm 
ฉันไม่ให้ไป

 
คือคำว่า
Gm 
รักเธอ 
 
ต่อให้ต้องโ
ดน
 
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไ
Am 
หน 
 
ก็จะ
Dm 
ยอม
 
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องร้
องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
 
ถึงใ
Am 
ครจะมอง 
 
ว่าเธอใ
Dm 
จร้าย

 
แต่มันก็คือคำว่ารั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องโด
นเธอทำ
 
ให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไ
Am 
หน 
 
ก็จะ
Dm 
ยอม
 
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องร้
องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
 
ถึงใ
Am 
ครจะมอง 
 
ว่าเธอใ
Dm 
จร้าย
 
แต่ฉันจะทำให้เ
Gm 
ธอพอใจ
 
ขอแค่เพียงไม่ใ
ห้เธอไป 
 
ก็พอ

OUTRO | Gm | C | Am | Dm | ( 4 Times )


ฉันควรทำอย่างไร เมื่อเธอมาเปลี่ยนไป
รับรู้ว่าเธอมีใครอีกคนที่ไม่ใช่ฉัน
ฝันที่มีก่อนนั้น รอยยิ้มที่เคยให้กัน
เหมือนว่ามันได้หายไปกับใจที่ดูเฉยชา

และก็รู้ว่าเธอต้องการจะไป
ถ้าหากว่าเธอเลือกเขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
คงจะไม่ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
ทั้งที่จริงข้างในแทบจะยืนไม่ไหว

แต่อยากให้ได้เห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
แม้สิ่งที่ฉันให้ไปบังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
แต่มีแค่คำ ๆ เดียวเท่านั้น
ที่ยังหยุดฉันไม่ให้ไป

คือคำว่ารักเธอ ต่อให้ต้องโดน
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหน ก็จะยอม
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอ
ต่อให้ต้องร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
ถึงใครจะมอง ว่าเธอใจร้าย
แต่ฉันจะทำให้เธอพอใจ
ขอแค่เพียงไม่ให้เธอไป ก็พอ

( ดนตรี )

และก็รู้ว่าเธอต้องการจะไป
ถ้าหากว่าเธอเลือกเขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
คงจะไม่ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
ทั้งที่จริงข้างในแทบจะยืนไม่ไหว

แต่อยากให้ได้เห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
แม้สิ่งที่ฉันให้ไปบังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
แต่มีแค่คำ ๆ เดียวเท่านั้น
ที่ยังหยุดฉันไม่ให้ไป

คือคำว่ารักเธอ ต่อให้ต้องโดน
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหน ก็จะยอม
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอ
ต่อให้ต้องร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
ถึงใครจะมอง ว่าเธอใจร้าย

แต่มันก็คือคำว่ารักเธอ
ต่อให้ต้องโดนเธอทำ
ให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหน ก็จะยอม
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอ
ต่อให้ต้องร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
ถึงใครจะมอง ว่าเธอใจร้าย
แต่ฉันจะทำให้เธอพอใจ
ขอแค่เพียงไม่ให้เธอไป ก็พอ


รูปภาพคอร์ด มาโซคิสม์ (Masochism) – Mirrr

คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) - Mirrr

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มาโซคิสม์ (Masochism) (คอร์ด)

Lyrics // Letach Ketsook
Melody // Letach Ketsook
Arrangement // Letach Ketsook,
Cold n’ warm, Machina
มาโซคิสม์ (Masochism) - Mirrr
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :