คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) – Mirrr

  
Text   

คอร์ดเพลง : มาโซคิสม์ (Masochism) Mirrr

คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) - Mirrr

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Mirrr : มาโซคิสม์ (Masochism)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gm | C | Am | Dm |

 
ฉันควรทำอย่า
Gm 
งไร 
 
เมื่อเธอมาเปลี่ยนไ
C 
 
รับรู้ว่าเธอมีใ
Am 
ครอีกคนที่ไม่ใ
Dm 
ช่ฉัน
 
ฝันที่มีก่อน
Gm 
นั้น 
 
รอยยิ้มที่เคยให้
C 
กัน
 
เหมือนว่ามันได้
Am 
หายไปกับใจที่ดูเฉ
Dm 
ยชา

 
และก็
Gm 
รู้ว่าเธอต้องการจะไป
 
ถ้าหากว่าเธอเลือกเ
C 
ขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
 
คงจะไม่
Am 
ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
 
ทั้งที่จริงข้างใ
Dm 
นแทบจะยืนไม่ไหว

 
แต่อยากให้ได้เ
Gm 
ห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
 
แม้สิ่งที่ฉันให้ไป
C 
บังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
 
แต่มีแค่
Am 
คำ ๆ เดียวเท่านั้น
 
ที่ยังหยุด
Dm 
ฉันไม่ให้ไป

 
คือคำว่า
Gm 
รักเธอ 
 
ต่อให้ต้องโ
C 
ดน
 
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไ
Am 
หน 
 
ก็จะ
Dm 
ยอม
 
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องร้
C 
องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
 
ถึงใ
Am 
ครจะมอง 
 
ว่าเธอใ
Dm 
จร้าย
 
แต่ฉันจะทำให้เ
Gm 
ธอพอใจ
 
ขอแค่เพียงไม่ใ
C 
ห้เธอไป 
 
ก็พอ

INSTRU | Gm | C | Am | Dm |

 
และก็
Gm 
รู้ว่าเธอต้องการจะไป
 
ถ้าหากว่าเธอเลือกเ
C 
ขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
 
คงจะไม่
Am 
ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
 
ทั้งที่จริงข้างใ
Dm 
นแทบจะยืนไม่ไหว

 
แต่อยากให้ได้เ
Gm 
ห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
 
แม้สิ่งที่ฉันให้ไป
C 
บังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
 
แต่มีแค่
Am 
คำ ๆ เดียวเท่านั้น
 
ที่ยังหยุด
Dm 
ฉันไม่ให้ไป

 
คือคำว่า
Gm 
รักเธอ 
 
ต่อให้ต้องโ
C 
ดน
 
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไ
Am 
หน 
 
ก็จะ
Dm 
ยอม
 
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องร้
C 
องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
 
ถึงใ
Am 
ครจะมอง 
 
ว่าเธอใ
Dm 
จร้าย

 
แต่มันก็คือคำว่ารั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องโด
C 
นเธอทำ
 
ให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไ
Am 
หน 
 
ก็จะ
Dm 
ยอม
 
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรั
Gm 
กเธอ
 
ต่อให้ต้องร้
C 
องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
 
ถึงใ
Am 
ครจะมอง 
 
ว่าเธอใ
Dm 
จร้าย
 
แต่ฉันจะทำให้เ
Gm 
ธอพอใจ
 
ขอแค่เพียงไม่ใ
C 
ห้เธอไป 
 
ก็พอ

OUTRO | Gm | C | Am | Dm | ( 4 Times )


ฉันควรทำอย่างไร เมื่อเธอมาเปลี่ยนไป
รับรู้ว่าเธอมีใครอีกคนที่ไม่ใช่ฉัน
ฝันที่มีก่อนนั้น รอยยิ้มที่เคยให้กัน
เหมือนว่ามันได้หายไปกับใจที่ดูเฉยชา

และก็รู้ว่าเธอต้องการจะไป
ถ้าหากว่าเธอเลือกเขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
คงจะไม่ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
ทั้งที่จริงข้างในแทบจะยืนไม่ไหว

แต่อยากให้ได้เห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
แม้สิ่งที่ฉันให้ไปบังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
แต่มีแค่คำ ๆ เดียวเท่านั้น
ที่ยังหยุดฉันไม่ให้ไป

คือคำว่ารักเธอ ต่อให้ต้องโดน
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหน ก็จะยอม
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอ
ต่อให้ต้องร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
ถึงใครจะมอง ว่าเธอใจร้าย
แต่ฉันจะทำให้เธอพอใจ
ขอแค่เพียงไม่ให้เธอไป ก็พอ

( ดนตรี )

และก็รู้ว่าเธอต้องการจะไป
ถ้าหากว่าเธอเลือกเขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจ
คงจะไม่ฝืนและไม่ฉุดไม่รั้ง
ทั้งที่จริงข้างในแทบจะยืนไม่ไหว

แต่อยากให้ได้เห็นว่านานแค่ไหนจะรอ
แม้สิ่งที่ฉันให้ไปบังเอิญว่าเธอไม่ได้ขอ
แต่มีแค่คำ ๆ เดียวเท่านั้น
ที่ยังหยุดฉันไม่ให้ไป

คือคำว่ารักเธอ ต่อให้ต้องโดน
เธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหน ก็จะยอม
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอ
ต่อให้ต้องร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
ถึงใครจะมอง ว่าเธอใจร้าย

แต่มันก็คือคำว่ารักเธอ
ต่อให้ต้องโดนเธอทำ
ให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหน ก็จะยอม
ถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอ
ต่อให้ต้องร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตา
ถึงใครจะมอง ว่าเธอใจร้าย
แต่ฉันจะทำให้เธอพอใจ
ขอแค่เพียงไม่ให้เธอไป ก็พอ


รูปภาพคอร์ด มาโซคิสม์ (Masochism) – Mirrr

คอร์ดเพลง มาโซคิสม์ (Masochism) - Mirrr

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มาโซคิสม์ (Masochism) (คอร์ด)

Lyrics // Letach Ketsook
Melody // Letach Ketsook
Arrangement // Letach Ketsook,
Cold n’ warm, Machina
มาโซคิสม์ (Masochism) - Mirrr
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend