หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) (คอร์ด)

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

แนวเพลง : #เพื่อชีวิต

Single : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ วันใหม่ (สู้ COVID-19)

คีย์คอร์ดเพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Bm | A | D |
INTRO | Bm | A | G A | D | D |

 
วันนี้สาย
ลม 
 
ยังโบยพัด
Bm 
มา
 
วันนี้น้ำ
ตา 
 
อาจจะยังไ
หล
 
ปล่อยให้ไหล
Bm 
หลั่ง 
 
จนเหือดแห้งไ
ป 
 
รอให้หัวใ
จ 
 
กลับแก
ร่งเช่นเ
ดิม

 
วันนี้ฟ้าห
ม่น 
 
รออาทิตย์
Bm 
มา
 
วันนี้ท้อง
ฟ้า 
 
อาจไม่สดใ
ส 
 
รอแสงส
Bm 
ว่าง 
 
เบิกทางนำ
ชัย
 
เพื่อเริ่มวันใ
หม่ 
 
สดใ
สเช่นเ
ดิม

..แค่เพียงเธอไม่
ท้อ.. 
 
รอค
อย
 
กล้ำก
ลืน 
 
น้ำ
F#m 
ตาไว้
Bm 
บ้าง 
 
รอเพื่อรักษาใ
จ.. 
 
นิ่งเพื่อสร้างพ
ลัง
 
แล้ววั
นหนึ่ง 
 
จะเ
ป็นของเ
ธอ

INSTRU | D | Bm | A | D |
INSTRU | Bm | A | G A | D | D |

 
แค่เพียงเธอไม่
ท้อ.. 
 
รอค
อย
 
กล้ำก
ลืน 
 
น้ำ
F#m 
ตาไว้
Bm 
บ้าง 
 
รอเพื่อรักษาใ
จ.. 
 
นิ่งเพื่อสร้างพ
ลัง
 
แล้ววั
นหนึ่ง 
 
จะเ
ป็นของเ
ธอ..

 
วันนี้ดวงด
าว 
 
ยังโปรยยิ้ม
Bm 
มา
 
วันนี้ท้อง
ฟ้า 
 
กลับคืนสดใ

 
ให้หวังวัน
Bm 
หนึ่ง 
 
ฝันเป็นดั่งใ
 
ก้าวเดินครั้งใ
หม่ 
 
ด้วยใ
จดวงเ
ดิม
 
ให้หวังวัน
Bm 
หนึ่ง 
 
ฝันเป็นดั่งใ
 
ก้าวเดินครั้งใ
หม่ 
 
ด้วยใ
จดวงเ
ดิม…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วันใหม่ (สู้ COVID-19) (คอร์ด)
ศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
 โฆษณา