คอร์ดเพลง เกินความจำเป็น Night Tingle

  
Text   

คอร์ดเพลง เกินความจำเป็น Night Tingle

คอร์ดเพลง เกินความจำเป็น Night Tingle

เพลง :

ศิลปิน : Night Tingle

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : G,D,C,Am,Bm


INTRO | G D/F# | C | ( 2 Times )

G 
  ภาพความ
D/F# 
จำไม่อาจจะ
C 
ลบมันไป
G 
  ยิ่งนานเท่าไ
D/F# 
หร่ยิ่งจด
C 
จำ
G 
  คิดทบ
D/F# 
ทวนเรื่องราวเหล่า
C 
นั้น
G 
  ยิ่งทำให้
D/F# 
มันเจ็บปวดใ
C 

Am 
  ก็ไม่รู้จะทำยังไ
D 
ง 
 
  เมื่อในวัน
Bm 
นี้ฉันไม่มีเธออยู่ข้าง
Em 
กาย
 
  ภาพวนเวียนล่องล
C 
อยรูปคู่เรา
 
  ยัง
Bm 
เก็บมันเอาไว้
 
  ฉากสุดท้
C 
ายคงไม่ได้ทำให้เธอย้อ
D 
นคืนมา

 
ไม่อยากจะ
C 
ขอ ให้เธอนั้นกลับ
D 
มา
 
แค่อยากให้
Bm 
รู้เอาไว้ว่าฉันยัง
Em 
คิดถึง
 
ทุกเวลาและห้
C 
วงคำนึง 
 
ฉันยัง
Bm 
คงนึกถึง
 
ตรง
C 
นั้นและฝันของเราอยู่เส
D 
มอ

 
ไม่อยากจะ
C 
ขอ ให้เธอมาบอก
D 
ลา
 
แค่อยาก
Bm 
รู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่
Em 
างไร
 
เธอคงมีสุขก
C 
ายและใจ 
 
ลืมคนอย่าง
Bm 
ฉันแล้วใช่ไหม
 
อย่าง
C 
นั้นก็ขอให้เธอโชค
D 
ดี 
 
จะยังคงคิดถึง

INSTRU | G D | C | Am D | G |

G 
  ลองใช้เ
D/F# 
วลาลบเลือนความ
C 
ฝัน
G 
  ยิ่งทำให้
D/F# 
มันเจ็บปวดใ
C 

Am 
  แต่สุดท้ายจะทำยังไ
D 
ง 
 
  เมื่อในวัน
Bm 
นี้ฉันไม่มีเธออยู่ข้าง
Em 
กาย
 
  ภาพวนเวียนล่องล
C 
อยรูปคู่เรา
 
  ยัง
Bm 
เก็บมันเอาไว้
 
  ฉากสุดท้
C 
ายคงไม่ได้ทำให้เธอย้อ
D 
นคืนมา

 
ไม่อยากจะ
C 
ขอ ให้เธอนั้นกลับ
D 
มา
 
แค่อยากให้
Bm 
รู้เอาไว้ว่าฉันยัง
Em 
คิดถึง
 
ทุกเวลาและห้
C 
วงคำนึง 
 
ฉันยัง
Bm 
คงนึกถึง
 
ตรง
C 
นั้นและฝันของเราอยู่เส
D 
มอ

 
ไม่อยากจะ
C 
ขอ ให้เธอมาบอก
D 
ลา
 
แค่อยาก
Bm 
รู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่
Em 
างไร
 
เธอคงมีสุขก
C 
ายและใจ 
 
ลืมคนอย่าง
Bm 
ฉันแล้วใช่ไหม
 
อย่าง
C 
นั้นก็ขอให้เธอโชค
D 
ดี 
 
จะยังคงคิดถึง

INSTRU | C | D | Em | D |
INSTRU | Am | Bm | C | D | D |

 
ไม่อยากจะ
C 
ขอ ให้เธอนั้นกลับ
D 
มา
 
แค่อยากให้
Bm 
รู้เอาไว้ว่าฉันยัง
Em 
คิดถึง
 
ทุกเวลาและห้
C 
วงคำนึง 
 
ฉันยัง
Bm 
คงนึกถึง
 
ตรง
C 
นั้นและฝันของเราอยู่เส
D 
มอ

 
ไม่อยากจะ
C 
ขอ ให้เธอมาบอก
D 
ลา
 
แค่อยาก
Bm 
รู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่
Em 
างไร
 
เธอคงมีสุขก
C 
ายและใจ 
 
ลืมคนอย่าง
Bm 
ฉันแล้วใช่ไหม
 
อย่าง
C 
นั้นก็ขอให้เธอโชค
D 
ดี 
 
จะยังคงคิดถึง

OUTRO | G D | C | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เกินความจำเป็น


ภาพความจำไม่อาจจะลบมันไป
ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งจดจำ
คิดทบทวนเรื่องราวเหล่านั้น
ยิ่งทำให้มันเจ็บปวดใจ

ก็ไม่รู้จะทำยังไง 
เมื่อในวันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ข้างกาย
ภาพวนเวียนล่องลอยรูปคู่เรา
ยังเก็บมันเอาไว้
ฉากสุดท้ายคงไม่ได้ทำให้เธอย้อนคืนมา

ไม่อยากจะขอ ให้เธอนั้นกลับมา
แค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันยังคิดถึง
ทุกเวลาและห้วงคำนึง ฉันยังคงนึกถึง
ตรงนั้นและฝันของเราอยู่เสมอ

ไม่อยากจะขอ ให้เธอมาบอกลา
แค่อยากรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร
เธอคงมีสุขกายและใจ ลืมคนอย่างฉันแล้วใช่ไหม
อย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี จะยังคงคิดถึง

( ดนตรี )

ลองใช้เวลาลบเลือนความฝัน
ยิ่งทำให้มันเจ็บปวดใจ

แต่สุดท้ายจะทำยังไง 
เมื่อในวันนี้ฉันไม่มีเธออยู่ข้างกาย
ภาพวนเวียนล่องลอยรูปคู่เรา
ยังเก็บมันเอาไว้
ฉากสุดท้ายคงไม่ได้ทำให้เธอย้อนคืนมา

ไม่อยากจะขอ ให้เธอนั้นกลับมา
แค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันยังคิดถึง
ทุกเวลาและห้วงคำนึง ฉันยังคงนึกถึง
ตรงนั้นและฝันของเราอยู่เสมอ

ไม่อยากจะขอ ให้เธอมาบอกลา
แค่อยากรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร
เธอคงมีสุขกายและใจ ลืมคนอย่างฉันแล้วใช่ไหม
อย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี จะยังคงคิดถึง

( ดนตรี )

ไม่อยากจะขอ ให้เธอนั้นกลับมา
แค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันยังคิดถึง
ทุกเวลาและห้วงคำนึง ฉันยังคงนึกถึง
ตรงนั้นและฝันของเราอยู่เสมอ

ไม่อยากจะขอ ให้เธอมาบอกลา
แค่อยากรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร
เธอคงมีสุขกายและใจ ลืมคนอย่างฉันแล้วใช่ไหม
อย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี จะยังคงคิดถึง

มิวสิควิดีโอ เกินความจำเป็น Night Tingle

เพลง เกินความจำเป็น
ศิลปิน : Night Tingle
โปรดิวเซอร์ : ONUTZ
ติดต่องาน : 043-020459, 089-3338666

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend