คอร์ดเพลง ยังคิดถึงเขาใช่ไหม เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle feat. F.HERO

  
Text   
คอร์ดเพลง ยังคิดถึงเขาใช่ไหม เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle ft. F.HERO

คอร์ด :

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle ft. F.HERO

เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัฒน์ บุญเอนก

คอร์ดในเพลง : F#m,D,A,E,Bm


INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times )

 
ยัง
F#m 
คิดถึงเขาใช่ไหม 
 
ถ้าวันที่เ
D 
ธอไม่มีใคร
 
ยัง
A 
คิดถึงเขาใช่ไหม 
 
ถ้าวันที่ใ
E 
จอ่อนแอ
 
ยัง
F#m 
คิดถึงเขาใช่ไหม 
 
ถ้าคนที่
D 
ทำให้เธอแย่
 
เจ็บ
A 
ช้ำใจมีรอยแผล 
 
เสียใ
E 
จต้องมีน้ำตา

Bm 
เธอ.. 
 
หากรัก
F#m 
นี้ทำใจต้องเจ็บ
 
D 
ก็บใจไว้ดีกว่าเ
E 
ธอ

 
หากคนที่เธอ
F#m 
รักทำลายหัวใ
D 
 
เธอจะเก็บเขาไ
A 
ว้ก็มีแต่เจ็บ
E 
ช้ำ
 
หากเธอโดนทำ
F#m 
ร้าย 
 
โดนถูกกระ
D 
ทำ
 
เพียงแค่คำหนึ่ง
A 
คำว่ารัก 
 
เธอรักเ
E 
ขา 
 
มันทำร้าย

INSTRU | F#m | D | A | E |

 
ตอน
F#m 
แรกก็หวานตอนออกตัว
 
ทำตาเธอบอดมัว จนเห็นกรง
D 
จักรเป็นดอกบัว
 
กินน้ำใต้ศอกตัว ไปโดนเขาหลอกชัวร์
 
A 
แต่เธอลองมองดูรอบตัว 
 
เธอยังมีครอบครัว
 
ถ้าเ
E 
ขาไม่รักก็ปล่อยมือซะ
 
เก็บแขนตัวเองไว้กอดตัว
 

 
รักเ
F#m 
หมือนวัวถูกทิ้ง 
 
นึกแล้วผิด
 
มันเป็นตามพรหมลิขิต
 
 
แต่คำว่า
D 
ทนก็ควรจะมีลิมิต 
 
รักใครสักคนไม่ผิด
 
แต่ใจเธอเ
A 
ป็นวิกฤต 
 
ความหายชีวิต
 
เธอต้องเปิดตาที่ปิด เขียนคำว่า
E 
รักผิดที่
 
ต้องลบมันด้วยลิขวิด เพราะเขามันไม่มีสิทธิ์
 

F#m 
พราก 
 
ที่เก่าไม่ที่ยืนก็ต้องเดิน
 
บทเ
D 
รียนราคาแรงต้องแพงน้ำตาก็ต้อง 
 
Learn
 
ดับ
A 
มันเหมือนกับเทียนต้องเป่า
 
ชีวิตมีค่ามากกว่าเรื่องผัวเก่า
 
 
หัวใจเถา
E 
วัลย์อยู่ที่หัวเหน่า
 
ลุกยืนขึ้นมาฉันยังมีหัวเข่า
 

INSTRU | D | F#m | D | F#m |
INSTRU | D | F#m | D | E | E |

Bm 
เธอ.. 
 
หากรัก
F#m 
นี้ทำใจต้องเจ็บ
 
D 
ก็บใจไว้ดีกว่าเ
E 
ธอ

 
หากคนที่เธอ
F#m 
รักทำลายหัวใ
D 
 
เธอจะเก็บเขาไ
A 
ว้ก็มีแต่เจ็บ
E 
ช้ำ
 
หากเธอโดนทำ
F#m 
ร้าย 
 
โดนถูกกระ
D 
ทำ
 
เพียงแค่คำหนึ่ง
A 
คำว่ารัก 
 
เธอรักเ
E 
ขา

 
หากคนที่เธอ
F#m 
รักทำลายหัวใ
D 
 
เธอจะเก็บเขาไ
A 
ว้ก็มีแต่เจ็บ
E 
ช้ำ
 
หากเธอโดนทำ
F#m 
ร้าย 
 
โดนถูกกระ
D 
ทำ
 
เพียงแค่คำหนึ่ง
A 
คำว่ารัก 
 
เธอรักเ
E 
ขา 
 
มันทำร้าย

 
ตอน
F#m 
แรกก็หวานตอนออกตัว
 
ทำตาเธอบอดมัว จนเห็นกรง
D 
จักรเป็นดอกบัว
 
กินน้ำใต้ศอกตัว ไปโดนเขาหลอกชัวร์
 
A 
แต่เธอลองมองดูรอบตัว 
 
เธอยังมีครอบครัว
 
ถ้าเ
E 
ขาไม่รักก็ปล่อยมือซะ
 
เก็บแขนตัวเองไว้กอดตัว
 

 
รักเ
F#m 
หมือนวัวถูกทิ้ง 
 
นึกแล้วผิด
 
มันเป็นตามพรหมลิขิต
 
 
แต่คำว่า
D 
ทนก็ควรจะมีลิมิต 
 
รักใครสักคนไม่ผิด
 
แต่ใจเธอเ
A 
ป็นวิกฤต 
 
ความหายชีวิต
 
เธอต้องเปิดตาที่ปิด เขียนคำว่า
E 
รักผิดที่
 
ต้องลบมันด้วยลิขวิด เพราะเขามันไม่มีสิทธิ์
 

INSTRU | F#m | D | A | E |

 
ยัง
F#m 
คิดถึงเขาใช่ไหม 
 
ถ้าวันที่เธอไม่มีใคร

OUTRO | F#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยังคิดถึงเขาใช่ไหม


ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าวันที่เธอไม่มีใคร
ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าวันที่ใจอ่อนแอ
ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าคนที่ทำให้เธอแย่
เจ็บช้ำใจมีรอยแผล เสียใจต้องมีน้ำตา

เธอ.. หากรักนี้ทำใจต้องเจ็บ
เก็บใจไว้ดีกว่าเธอ

หากคนที่เธอรักทำลายหัวใจ
เธอจะเก็บเขาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำ
หากเธอโดนทำร้าย โดนถูกกระทำ
เพียงแค่คำหนึ่งคำว่ารัก เธอรักเขา มันทำร้าย

( ดนตรี )

ตอนแรกก็หวานตอนออกตัว
ทำตาเธอบอดมัว จนเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
กินน้ำใต้ศอกตัว ไปโดนเขาหลอกชัวร์
แต่เธอลองมองดูรอบตัว เธอยังมีครอบครัว
ถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยมือซะ
เก็บแขนตัวเองไว้กอดตัว

รักเหมือนวัวถูกทิ้ง นึกแล้วผิด
มันเป็นตามพรหมลิขิต
แต่คำว่าทนก็ควรจะมีลิมิต รักใครสักคนไม่ผิด
แต่ใจเธอเป็นวิกฤต ความหายชีวิต
เธอต้องเปิดตาที่ปิด เขียนคำว่ารักผิดที่
ต้องลบมันด้วยลิขวิด เพราะเขามันไม่มีสิทธิ์

พราก ที่เก่าไม่ที่ยืนก็ต้องเดิน
บทเรียนราคาแรงต้องแพงน้ำตาก็ต้อง Lrn
ดับมันเหมือนกับเทียนต้องเป่า
ชีวิตมีค่ามากกว่าเรื่องผัวเก่า
หัวใจเถาวัลย์อยู่ที่หัวเหน่า
ลุกยืนขึ้นมาฉันยังมีหัวเข่า

( ดนตรี )

เธอ.. หากรักนี้ทำใจต้องเจ็บ
เก็บใจไว้ดีกว่าเธอ

หากคนที่เธอรักทำลายหัวใจ
เธอจะเก็บเขาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำ
หากเธอโดนทำร้าย โดนถูกกระทำ
เพียงแค่คำหนึ่งคำว่ารัก เธอรักเขา

หากคนที่เธอรักทำลายหัวใจ
เธอจะเก็บเขาไว้ก็มีแต่เจ็บช้ำ
หากเธอโดนทำร้าย โดนถูกกระทำ
เพียงแค่คำหนึ่งคำว่ารัก เธอรักเขา มันทำร้าย

ตอนแรกก็หวานตอนออกตัว
ทำตาเธอบอดมัว จนเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
กินน้ำใต้ศอกตัว ไปโดนเขาหลอกชัวร์
แต่เธอลองมองดูรอบตัว เธอยังมีครอบครัว
ถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยมือซะ
เก็บแขนตัวเองไว้กอดตัว

รักเหมือนวัวถูกทิ้ง นึกแล้วผิด
มันเป็นตามพรหมลิขิต
แต่คำว่าทนก็ควรจะมีลิมิต รักใครสักคนไม่ผิด
แต่ใจเธอเป็นวิกฤต ความหายชีวิต
เธอต้องเปิดตาที่ปิด เขียนคำว่ารักผิดที่
ต้องลบมันด้วยลิขวิด เพราะเขามันไม่มีสิทธิ์

( ดนตรี )

ยังคิดถึงเขาใช่ไหม ถ้าวันที่เธอไม่มีใคร

มิวสิควิดีโอ ยังคิดถึงเขาใช่ไหม เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle ft. F.HERO

เพลง : ยังคิดถึงเขาใช่ไหม
ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle ft. F.HERO
เรียบเรียง : อภิวัฒน์ บุญเอนก
ติดต่องานแสดง : 081 – 6480904
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend