หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง บ่น่าเฮ็ดกันดอก – เสถียร ทำมือ


INTRO | E | C#m | A | B |
INTRO | E B/D# | C#m | A | A |

 
น่าสิบอกว่า
จบ
 
น่าสิบอกว่าเซ
B/D# 
าคบ 
 
กันโลดน้อค
C#m 
นไค
 
ขั่นเจ้าเบิ๋ดใ
จ 
 
แล้วกะบ่ได้ฮั
 
บ่น่าสิปิด
บัง
 
บ่น่าตั๋วอ้า
B/D# 
ยหย่าง 
 
มาเพื่ออ
C#m 
กหัก
 
ขั่นว่าเ
จ้าเสื่องเขาไว้ถ่า
ฮัก 
 
แล้วเต็มหั
วใจ

 
* คนมีป่อง
F#m 
ไป 
 
กะซำบาย
 
สิจังใด๋ กะบ่มีหยัง
C#m 
ยาก
 
แต่คนหัวใจ
พัง 
 
มันอุกอั่ง
 
มันอุกอั่ง จั๊กสิเฮ็ดจังใ
ด๋

 
** บ่น่าเฮ็ดกันด
อก 
 
บ่น่าเฮ็ดกัน
G#m 
ดอก
 
บ่น่าห
C#m 
ลอกว่าฮักกันคือ
G#m 
เก่า
 
แม่นน้องฮักเ
ขา 
 
อ้ายบ่ได้
ว่า 
 
กะให้เจ้
าไป
 
บ่น่าเฮ็ดกันด
อก 
 
บ่น่าเฮ็ดกัน
G#m 
ดอก
 
เฮ็ดแบบ
นี้ 
 
บ่ต่างกับฆ่า
G#m 
อ้าย
 
ทำ
ท่าว่าฮัก 
 
แต่บ่
G#m 
ได้มีใจ
F#m 
เจ้ากะส่างเฮ็ดไ
ด้ 
 
มีคนสิตา
ยบ่ฮู้ติ

INSTRU | C#m B | A | C#m B | A | B | E |
INSTRU | A G#m | F#m B | E |

 
แม่นเจ้าบอกว่า
จบ
 
แม่นเจ้าบอกว่าเซ
B/D# 
าคบ 
 
อ้ายกะบ่
C#m 
ได้ว่าหยัง
 
บ่ได้
คิดสิเหนี่ยวสิรั้ง 
 
เจ้าดอกคน
ดี
 
บอกกันกะไ
ด้ 
 
ว่าเจ้ามีคนใ
G#m 
หม่ 
 
แล้วในมื้
C#m 
อนี้
 
อ้ายสิค่
อยหาเอาดอกวิ
ธี 
 
รักษาแผ
ลใจ

( * ) ( ** )

 
จั๊กสิเ
ว้า จัง
F#m 
ใด๋ดี 
 
โอ้
ย..
.. บ่น่าเฮ็ดกันดอก

OUTRO | E | C#m | A | B | E |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
บ่น่าเฮ็ดกันดอก – เสถียร ทำมือ (cover version)
 โฆษณา