หน้าแรก » วงประจำทาง » คอร์ดเพลง ทุกความรู้สึก – วงประจำทาง

คอร์ดเพลง ทุกความรู้สึก – วงประจำทาง

คอร์ดเพลง ทุกความรู้สึก วงประจำทาง

วงประจำทาง

คอร์ดเพลง ทุกความรู้สึก

ศิลปิน : วงประจำทาง

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ทุกความรู้สึก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ทุกความรู้สึก - วงประจำทาง
คอร์ด ทุกความรู้สึก

INTRO | D | F#m | G | A | ( 2 Times )

ฉันไม่เข้าใจกับความห่ว
F#m 
งใยที่ให้เธอ
ฉันต้องเฝ้าละเมอ 
 
คิดถึงเ
ธอทุกคืนวัน

ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะ
F#m 
คิดยังไงกับฉัน
 
รือเป็นเพียงเเค่ฝัน 
 
ที่ฉัน
นั้นคิดไปเอง

 
ถึงจะเป็นอย่าง
Bm 
ไร 
 
ก็ตาม
 
อยากให้
F#m 
ถามฉันสักนิด
 
ให้ใด้ต
อบในสิ่งที่ฉันคิดกับเ
ธอ

 
อยากให้เธอใด้
รู้ 
 
อยาก
F#m 
อยู่ใกล้ๆ
Bm 
เธอ
 
ขอเพียงใด้เ
จอ 
 
เธอทุก
วัน
 
อยากให้เธอใด้
ยิน 
 
F#m 
สียงหัวใจของ
Bm 
ฉัน
 
ว่ารักเธอเท่า
นั้น 
 
ไม่มี
วันจะเปลี่ยนไ
ป 
 
 

INSTRU | D F#m | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
ถึงจะเป็นอย่าง
Bm 
ไร 
 
ก็ตาม
 
อยากให้
F#m 
ถามฉันสักนิด
 
ให้ใด้ต
อบในสิ่งที่ฉันคิดกับเ
ธอ

 
อยากให้เธอใด้
รู้ 
 
อยาก
F#m 
อยู่ใกล้ๆ
Bm 
เธอ
 
ขอเพียงใด้เ
จอ 
 
เธอทุก
วัน
 
อยากให้เธอใด้
ยิน 
 
F#m 
สียงหัวใจของ
Bm 
ฉัน
 
ว่ารักเธอเท่า
นั้น 
 
ไม่มี
วันจะเปลี่ยนไ
ป 
 
 

 
อยากให้เธอใด้
รู้ 
 
อยาก
F#m 
อยู่ใกล้ๆ
Bm 
เธอ
 
ขอเพียงใด้เ
จอ 
 
เธอทุก
วัน
 
อยากให้เธอใด้
ยิน 
 
F#m 
สียงหัวใจของ
Bm 
ฉัน
 
ว่ารักเธอเท่า
นั้น 
 
ไม่มี
วันจะเปลี่ยนไ

 
ว่ารักเธอเท่า
นั้น.. 
 
เเละ
ฉันจะมีเเต่.
..เธอ…

เนื้อเพลง ทุกความรู้สึก
ฉันไม่เข้าใจกับความห่วงใยที่ให้เธอ
ฉันต้องเฝ้าละเมอ คิดถึงเธอทุกคืนวัน

ฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะคิดยังไงกับฉัน
หรือเป็นเพียงเเค่ฝัน ที่ฉันนั้นคิดไปเอง

ถึงจะเป็นอย่างไร ก็ตาม
อยากให้ถามฉันสักนิด
ให้ใด้ตอบในสิ่งที่ฉันคิดกับเธอ

อยากให้เธอใด้รู้ อยากอยู่ใกล้ๆเธอ
ขอเพียงใด้เจอ เธอทุกวัน
อยากให้เธอใด้ยิน เสียงหัวใจของฉัน
ว่ารักเธอเท่านั้น ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป

( ดนตรี )

ถึงจะเป็นอย่างไร ก็ตาม
อยากให้ถามฉันสักนิด
ให้ใด้ตอบในสิ่งที่ฉันคิดกับเธอ

อยากให้เธอใด้รู้ อยากอยู่ใกล้ๆเธอ
ขอเพียงใด้เจอ เธอทุกวัน
อยากให้เธอใด้ยิน เสียงหัวใจของฉัน
ว่ารักเธอเท่านั้น ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป

อยากให้เธอใด้รู้ อยากอยู่ใกล้ๆเธอ
ขอเพียงใด้เจอ เธอทุกวัน
อยากให้เธอใด้ยิน เสียงหัวใจของฉัน
ว่ารักเธอเท่านั้น ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป

ว่ารักเธอเท่านั้น.. เเละฉันจะมีเเต่เธอ…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ทุกความรู้สึก
เพลง-ทุกความรู้สึก
ศิลปิน-ประจำทาง
คำร้อง/ทำนอง-อ.รณ ฅนเมืองลุง
เรียบเรียง-PG melody
 โฆษณา