คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด – ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   

คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด

ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | C#m | C#m | A B | C#m |
INTRO | C#m | C#m | A | B | G# | G# |

 
น้องฮักหลาย
C#m 
จนสิตายแทนได้
 
บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจ
บ่เคยเฮ็ด
ให้เจ็บช้ำ
C#m 
 
แล้วเป็นหยัง
C#m 
คนที่บอกว่าฮักกัน
 
มันคือซ่างใจดำ
 กระทำใจ
น้องคัก
C#m 
 
เลิกกันไปบ่
C#m 
ท่อได๋กะมีใหม่
 
น้องเหลียวเห็นยามได๋มั
นตั้งใจ
ตั๊ก 
 
ตั๊ก
C#m 
 
แล้วเรื่องหยัง
C#m 
น้องสิยอมจมปลัก
 
ใช้ชีวิตโสดให้มันคักคัก
 โลดแหล่ว
G# 

 
* กะแค่ผู้ชาย
C#m 
หลายใจ 
 
คบผู้หญิง
หลายคน
 
น้องบ่สนBของพอส่ำนี้ 
 
สิไปทางได๋ก
C#m 
ะไป 
 
น้องบ่ได้ส
นใจ
 
ของจังซี้หBาอยู่ไสกะมี 
 
ตั้งแต่มื้อ
C#m 
ที่อ้ายถิ่มป๋า 
 
น้องกะอยากบอกว่า
 น้องส่ำบายใจดี
 
กะแค่ผู้ชาย
C#m 
ชั่ว ซั่ว หลายใจแ
บบนี้
 
โอ้ย
..       
G# 
(บ่งึดจักเม็ด)

INSTRU | C#m | B |

 
มื่อที่เขา
C#m 
ถิ่มป๋า 
 
บ่ต้องมาขอคืนดี
 
หัวใจดวงนี้.
 
มัน
จื่อแล้ว
C#m 
 
เชิญไปหา
C#m 
คนใหม่ 
 
น้องบ่ได้อยากเป็นควาย
 
สิไปไส
ไปทางได๋
กะไป
C#m 
 
บ่ต้องม
C#m 
าขอร้องขอความเห็นใจจากน้อง
 
ให้อ้ายกลับ
 คืนไป
ซะไป 
C#m 
 
บ่อยากเว้า
C#m 
กับคนใจร้าย
 
คนบ่จริงใจ
มันเสียเวลา
G# 

( * )

INSTRU | C#m |  ( 4 Times )
INSTRU | C#m | A | B | E |
INSTRU | C#m | A | B | G# |

 
บ่อยากเว้า
C#m 
กับคนใจร้าย
 
คนบ่จริงใจ
มันเสียเวลา
G# 

( * ) ( * )

OUTRO | C#m  | C#m | A B | C#m |
OUTRO | C#m | C#m | A | B | G# | G# | C#m |

เนื้อเพลง
น้องฮักหลายจนสิตายแทนได้
บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจบ่เคยเฮ็ดให้เจ็บช้ำ
แล้วเป็นหยังคนที่บอกว่าฮักกัน
มันคือซางใจดำกระทำใจน้องคัก
เลิกกันไปบ่เท่าใดก็มีไหม่
น้องเหลียวเห็นยามใด๋มันตำใจตั๊กตัก
แล้วเรื่องหยังน้องสิยอมจมปรัก
ใช้ชีวิตโสดให้มันคักๆ โลดแล้ว

ก็แค่ผู้ซายหลายใจคบผู้หญิงหลายคน
น้องบ่สนของพอสํานี้
สืไปทางใด๋กะไปน้องบ่ได้สนใจ
ของจั่งซี้หาอยู่ใสกะมี
ตั้งแต่มื้อที่อ้ายถิ่มป๋า
น้องก็อยากบอกว่า น้องซำบายใจดี
ก็แค่ผู้ซายซัวๆ หลายใจแบบนี้
โอย.. บ่บ่งึดจักเม็ด

มื้อที่เขาถิ่มป๋าบ่ต้องมาขอคืนดี
หัวใจดวงนี้มันจื่อแล้ว
เชิญไปหาคนใหม่น้องบ่ได้อยากเป็นควาย
สิไปไสทางใด๋กะไป
บ่ต้องมาขอร้องขอความเห็นใจจากน้อง
ให้อ้ายกลับไปซะไป
บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย
คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา

ก็แค่ผู้ซายหลายใจคบผู้หญิงหลายคน
น้องบ่สนของพอสํานี้
สืไปทางใด๋กะไปน้องบ่ได้สนใจ
ของจั่งซี้หาอยู่ใสกะมี
ตั้งแต่มื้อที่อ้ายถิ่มป๋า
น้องก็อยากบอกว่า น้องซำบายใจดี
ก็แค่ผู้ซายซัวๆ หลายใจแบบนี้
โอย.. บ่บ่งึดจักเม็ด
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่งึดจักเม็ด (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
อัลบั้ม Single เพลงใหม่ 2018
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend