หน้าแรก » Bodyslam » คอร์ดเพลง แสงสุดท้าย – Bodyslam

คอร์ดเพลง แสงสุดท้าย – Bodyslam

คอร์ดเพลง แสงสุดท้าย
ศิลปิน Bodyslam
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง แสงสุดท้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | Am | G | Am | ( 2 Times )

Am 
รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ
 
กับ
Em7 
ทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม
 
ถูกแห
ลมคม ทิ่มแทง  
จนมันแทบจะทนไม่ไหว

 
ชี
Am 
วิตทำไมยากเย็นขนาดนั้น
 
สอง
Em7 
มือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน
 
แต่
หัวใจ ของคน  
ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ

 
* ในค่ำคืนที่
ฟ้านั้นไม่มีด
าวอยู่…ตรงนี้
Em7 
ฉันยังคงก้าว
Am 
ไป
 
ยังคงมีรั
กแท้ 
 
เป็นแสงนำไ
 
ในคืนที่
Em 
หลง…
Am 
ทาง

Am 
วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิน
 
อย่าง
Em7 
ไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
 
เก็
บทุกความผิดพลั้ง
 
ป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ

 
ชี
Am 
วิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟัน
 
ขอ
Em7 
เพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหว
 
บท
ชีวิตของเรา 
 
ราจะทำให้มีความหมาย

( * )

 
** นาทีความฝั
นนั้นพร้อมเป็นเพื่อนต
าย
 
เส้นทางนี้
Em7 
ฉันยังมีจุดห
Am 
มาย
 
ตราบใดที่ปลา
ยท้องฟ้ามีแสงรำ
ไร
 
จะไปจน
Em7 
ถึงแสงสุดท้าย

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )

..ความเดียวดาย 
 
ใน
คืนเหน็บหนาว
 
Am 
หงนมองฟ้ายัง
Em 
นึกถึงวันเก่า
มันคงชินที่ท
างยาวไกล 
 
กร่อนหัวใ
Am 

ภาวนากับค
วามมืดมิด
Am 
ขอให้รักยัง
Em 
คุ้มครองเราอยู่
 
ติมพลังให้ใ
จดวงนี้ 
 
ไม่ยอม
Am 
แพ้

( ** )

ฮูว์…  
ฮูว์… 
 
ฮูว์…
 
จน
Em 
ถึงแสงสุ
Am 
ดท้าย
ฮูว์… ฮูว์…  
ฮูว์
Bb 
 
 
Em 
 
ตราบใดที่ปลายท้อง
ฟ้า 
 
 
Em 
 
ตราบใดที่ปลายท้อง
ฟ้า
Em 
ฮูว์…
Bb 
ฮูว์.
.. 
 
ฮูว์…

OUTRO | Am | Am | Am | Am |

เนื้อเพลง
รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ
กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากหนาม
ถูกแหลมคม ทิ่มแทง จนมันแทบจะทนไม่ไหว

ชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้น
สองมือ จะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน
แต่หัวใจ ของคน ยังยืนยันจะไม่ถอดใจ

* ในค่ำคืนที่ ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่…ตรงนี้
ฉันยังคงก้าวไป
ยังคงมีรักแท้ เป็นแสงนำไป
ในคืนที่หลง…ทาง

วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิน
อย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
เก็บทุกความผิดพลั้ง
เป็นคำเตือนให้เราเข้าใจ

ชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟัน
ขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหว
บทชีวิตของเรา เราจะทำให้มีความหมาย

( * )

** นาทีความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย
เส้นทางนี้ ฉันยังมีจุดหมาย
ตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไร
จะไปจนถึงแสง สุดท้าย

( ดนตรี )

ความเดียวดาย ในคืนเหน็บหนาว
แหงนมองฟ้า ยังนึกถึงวันเก่า
มันคงชินที่ทางยาวไกล กร่อนหัวใจ

ภาวนากับความมืดมิด
ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่
เติมพลังให้ใจดวงนี้ ไม่ยอมแพ้

( * )

ฮู ฮู ฮู ฮู จนถึงแสงสุดท้าย
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู
ตราบใดที่ปลายท้องฟ้า
ตราบใดที่ปลายท้องฟ้า
เพลง แสงสุดท้าย (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน Bodyslam
BODYSLAM - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :