คอร์ดเพลง น้ำตาหยดยังกด Like – เสถียร ทำมือ

  
Text   

INTRO | D | Bm | D | Bm |
INTRO | D | Bm | Em A | D |

 
รู้เต็ม
D 
อก.. 
 
 
A/C# 
ว่ารักตกกระ
Bm 
ป๋อง
 
บ่ได้ครอบค
G 
รอง 
 
บ่ได้เ
A 
ป็นเจ้าของคือเ
D 
ก่า
 
เพิ่นบ่ฮัก
Bm 
แล้ว เพิ่นลืมเฮาแล้ว เพิ่นบ่คือ
Em 
เก่า
 
ยากที่เ
A 
รา.. 
 
ยังห่วงหาลืมเพิ่นบ่ได้
D 

 
เฝ้าตามส่
D 
อง.. 
 
 
A/C# 
ส่องเฟซ 
 
ส่องไ
Bm 
อจี
 
ทั้งที่รู้
G 
ดี 
 
ว่ามัน
A 
ทำให้เจ็บดวง
D 
ใจ
 
อยู่กับค
Bm 
นนั้น กอดกับคนนี้ เบิ่งโพสต์คร
Em 
าใด
 
บาดหัว
A 
ใจ 
 
แต่ยังติดต
G 
ามห้ามใจบ่
D 
ฟัง
A 
G 
D 

 
* น้ำตาห
G 
ยด ก็ยังกด like น้ำตาไ
D 
หล 
 
ก็ยังกดตาม
 
กดหนึ่ง
A 
ที ก็มีหนึ่งช้ำ อ่านหนึ่
F#m 
งคำ 
 
หนึ่งคำก็ช้ำหนึ่
Bm 
งครั้ง
D 
คนเคยฮักสุดใจ 
 
มันลืม
F#m 
บ่ได้ 
 
เมื่อใจสุ
Bm 
ดทาง
 
ฝากควา
G 
มหวัง 
 
กับความสิ้
A 
นหวัง
 
มันเป็นอี
F#m 
หยัง… 
 
ที่เปลือง
A 
น้ำตา
G 
F#m 
G 
A 

 
บ่อยากแ
D 
คร์ 
 
แต่
A/C# 
ใจแพ้ความคิ
Bm 
ดถึง
 
จึงยังเฝ้า
G 
ดึง 
 
ฉุดความห
A 
ลัง 
 
เอาไว้เรื่อย
D 
มา
 
เพิ่นบ่แคร์
Bm 
แล้ว เพิ่นบ่มาแล้ว เรายังค้า
Em 
งคา
 
ยังเก็บรัก
A 
ษา.. 
 
สัญ
G 
ญาของคนฮั
D 
กจาง

INSTRU | D A/C# | Bm |
INSTRU | G A | D | Bm | Em | A G | D |

( * )

 
บ่อยากแ
D 
คร์ 
 
แต่
A/C# 
ใจแพ้ความคิ
Bm 
ดถึง
 
จึงยังเฝ้า
G 
ดึง 
 
ฉุดความห
A 
ลัง 
 
เอาไว้เรื่อย
D 
มา
 
เพิ่นบ่แคร์
Bm 
แล้ว เพิ่นบ่มาแล้ว เรายังค้า
Em 
งคา
 
เข็มนาฬิ
A 
กาลบแวว
G 
ตา 
 
เคยซึ้ง
D 
บ่ได้..

OUTRO | Em | Em | G A | D | D |
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend