หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง น้ำตาหยดยังกด Like – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง น้ำตาหยดยังกด Like – เสถียร ทำมือ


INTRO | D | Bm | D | Bm |
INTRO | D | Bm | Em A | D |

 
รู้เต็ม
อก.. 
 
 
A/C# 
ว่ารักตกกระ
Bm 
ป๋อง
 
บ่ได้ครอบค
รอง 
 
บ่ได้เ
ป็นเจ้าของคือเ
ก่า
 
เพิ่นบ่ฮัก
Bm 
แล้ว เพิ่นลืมเฮาแล้ว เพิ่นบ่คือ
Em 
เก่า
 
ยากที่เ
รา.. 
 
ยังห่วงหาลืมเพิ่นบ่ได้

 
เฝ้าตามส่
อง.. 
 
 
A/C# 
ส่องเฟซ 
 
ส่องไ
Bm 
อจี
 
ทั้งที่รู้
ดี 
 
ว่ามัน
ทำให้เจ็บดวง
ใจ
 
อยู่กับค
Bm 
นนั้น กอดกับคนนี้ เบิ่งโพสต์คร
Em 
าใด
 
บาดหัว
ใจ 
 
แต่ยังติดต
ามห้ามใจบ่
ฟัง

 
* น้ำตาห
ยด ก็ยังกด like น้ำตาไ
หล 
 
ก็ยังกดตาม
 
กดหนึ่ง
ที ก็มีหนึ่งช้ำ อ่านหนึ่
F#m 
งคำ 
 
หนึ่งคำก็ช้ำหนึ่
Bm 
งครั้ง
คนเคยฮักสุดใจ 
 
มันลืม
F#m 
บ่ได้ 
 
เมื่อใจสุ
Bm 
ดทาง
 
ฝากควา
มหวัง 
 
กับความสิ้
นหวัง
 
มันเป็นอี
F#m 
หยัง… 
 
ที่เปลือง
น้ำตา
F#m 

 
บ่อยากแ
คร์ 
 
แต่
A/C# 
ใจแพ้ความคิ
Bm 
ดถึง
 
จึงยังเฝ้า
ดึง 
 
ฉุดความห
ลัง 
 
เอาไว้เรื่อย
มา
 
เพิ่นบ่แคร์
Bm 
แล้ว เพิ่นบ่มาแล้ว เรายังค้า
Em 
งคา
 
ยังเก็บรัก
ษา.. 
 
สัญ
ญาของคนฮั
กจาง

INSTRU | D A/C# | Bm |
INSTRU | G A | D | Bm | Em | A G | D |

( * )

 
บ่อยากแ
คร์ 
 
แต่
A/C# 
ใจแพ้ความคิ
Bm 
ดถึง
 
จึงยังเฝ้า
ดึง 
 
ฉุดความห
ลัง 
 
เอาไว้เรื่อย
มา
 
เพิ่นบ่แคร์
Bm 
แล้ว เพิ่นบ่มาแล้ว เรายังค้า
Em 
งคา
 
เข็มนาฬิ
กาลบแวว
ตา 
 
เคยซึ้ง
บ่ได้..

OUTRO | Em | Em | G A | D | D |
 โฆษณา