คอร์ดเพลง กรีดยางไปขอ วงแทมมะริน x บ่าววี

  
Text   
คอร์ดเพลง กรีดยางไปขอ ศิลปิน วงแทมมะริน x บ่าววี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | Am | Gm | F |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |

 
น้องฟังพี่บ่
F 
าวต๊ะ 
 
ว่าใจทั้งใ
Am 
จนั้นมันมีแค่
Dm 
เธอ
 
จะซื่อตรงเส
F 
มอขอเพียงแค่
Am 
เธอนั้นลองเปิด
Dm 
หัวใจ
 
ถึงแม้ว่าผิวจะ
Bb 
ดำ 
 
แต่หัวใจไม่
C 
ดำ 
 
ให้
Am 
เธอมั่นใจได้
Dm 
เลย
 
สำเ
Gm 
นียงอาจจะฟังเ
C 
ชยๆ 
 
แต่ไม่เคยหลอกใ
F 
คร..
C 

 
ถูกใจเข้าแ
F 
ล้ว 
 
อยากได้อะไ
Am 
รจะหาให้
Dm 
ทั้งเพ
 
ไม่ใช่คนเก
F 
เร 
 
หนุ่มลูก
Am 
ทะเล 
 
จะพร้อมเท
Dm 
ทั้งใจ
 
โอ้แม้สาวงามบุ
Bb 
หงา 
 
โปรดเถิดห
C 
นาบอกมา
 
ว่าคนๆ
Am 
นี้ต้องทำเช่
Dm 
นไร
 
เธอ
Gm 
จึงจะยอมเปิด
C 
ใจ 
 
รักหนุ่มแดนสะ
F 
ตอ

 
จะกรีดยางไป
Bb 
ขอ 
 
เอ่ยมาก็
C 
พอว่าสินสอดเท่า
Am 
ใด
Dm 
พี่มีสวนปาล์มย
Gm 
กให้
 
จะเอาสวนยางก็
C 
ได้ 
 
ต้องการอะไรว่า
F 
มา
 
ขอเพียงแค่ตอบรัก
Bb 
ฉัน 
 
หากเธอรัก
C 
กัน
 
เธอจะติด
Am 
ใจน้ำแกงพุง
Dm 
ปลา
 
ลูกสะ
Gm 
ตอรับรองหรอยห
C 
วา
 
มาเป็นลูกห
Bb 
ลานเมืองหนังลุงโน
C 
ราห์
 
รับรองแล้วจะหรอยแ
F 
รง

Bb 
เมืองใต้น่า
C 
อยู่ 
 
ใครๆ
Am 
ก็รู้ผู้คนน่า
Dm 
รัก
 
รับรองไม่
Gm 
ทำให้ลำบาก 
 
ถ้าห
C 
ากว่าเธอมารักคน
F 
ใต้

F 
แดนด้ามขวานเพลิน
Dm 
ตา
 
มีเล  
Bb 
นา ป่า เขา ถ้าห
C 
ากว่าเธอชอบเรา
 
เดี๋ยวพี่บ่าวค่อยให้แม่ไปขอนะน้อง
 

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |

 
จะกรีดยางไป
Bb 
ขอ 
 
เอ่ยมาก็
C 
พอว่าสินสอดเท่า
Am 
ใด
Dm 
พี่มีสวนปาล์มย
Gm 
กให้
 
จะเอาสวนยางก็
C 
ได้ 
 
ต้องการอะไรว่า
F 
มา
 
ขอเพียงแค่ตอบรัก
Bb 
ฉัน 
 
หากเธอรัก
C 
กัน
 
เธอจะติด
Am 
ใจน้ำแกงพุง
Dm 
ปลา
 
ลูกสะ
Gm 
ตอรับรองหรอยห
C 
วา
 
มาเป็นลูกห
Bb 
ลานเมืองหนังลุงโน
C 
ราห์
 
รับรองแล้วจะหรอยแ
F 
รง

 
จะกรีดยางไป
Bb 
ขอ 
 
เอ่ยมาก็
C 
พอว่าสินสอดเท่า
Am 
ใด
Dm 
พี่มีสวนปาล์มย
Gm 
กให้
 
จะเอาสวนยางก็
C 
ได้ 
 
ต้องการอะไรว่า
F 
มา
 
ขอเพียงแค่ตอบรัก
Bb 
ฉัน 
 
หากเธอรัก
C 
กัน
 
เธอจะติด
Am 
ใจน้ำแกงพุง
Dm 
ปลา
 
ลูกสะ
Gm 
ตอรับรองหรอยห
C 
วา
 
มาเป็นลูกห
Bb 
ลานเมืองหนังลุงโน
C 
ราห์
 
รับรองแล้วจะหรอยแ
F 
รง
 
Bb 
เมืองใต้น่า
C 
อยู่ 
 
ใครๆ
Am 
ก็รู้ผู้คนน่า
Dm 
รัก
 
รับรองไม่
Gm 
ทำให้ลำบาก 
 
ถ้าห
C 
ากว่าเธอมารักคน
F 
ใต้

INSTRU | Bb | Am | Gm | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C | F |
 
( เชื่อพี่ตะน้อง สวนปาล์มกะยัง
 
 
สวนยางกะมี ถ้าสวนเรียนกะได้น้อง
 
 
แต่ว่าปลูกก่อนนะน้อง )
 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กรีดยางไปขอ


น้องฟังพี่บ่าวต๊ะ ว่าใจทั้งใจนั้นมันมีแค่เธอ
จะซื่อตรงเสมอขอเพียงแค่เธอนั้นลองเปิดหัวใจ
ถึงแม้ว่าผิวจะดำ แต่หัวใจไม่ดำ ให้เธอมั่นใจได้เลย
สำเนียงอาจจะฟังเชยๆ แต่ไม่เคยหลอกใคร..

ถูกใจเข้าแล้ว อยากได้อะไรจะหาให้ทั้งเพ
ไม่ใช่คนเกเร หนุ่มลูกทะเล จะพร้อมเททั้งใจ
โอ้แม้สาวงามบุหงา โปรดเถิดหนาบอกมา
ว่าคนๆนี้ต้องทำเช่นไร
เธอจึงจะยอมเปิดใจ รักหนุ่มแดนสะตอ

จะกรีดยางไปขอ เอ่ยมาก็พอว่าสินสอดเท่าใด
พี่มีสวนปาล์มยกให้
จะเอาสวนยางก็ได้ ต้องการอะไรว่ามา
ขอเพียงแค่ตอบรักฉัน หากเธอรักกัน
เธอจะติดใจน้ำแกงพุงปลา
ลูกสะตอรับรองหรอยหวา
มาเป็นลูกหลานเมืองหนังลุงโนราห์
รับรองแล้วจะหรอยแรง

เมืองใต้น่าอยู่ ใครๆก็รู้ผู้คนน่ารัก
รับรองไม่ทำให้ลำบาก ถ้าหากว่าเธอมารักคนใต้

แดนด้ามขวานเพลินตา
มีเล นา ป่า เขา ถ้าหากว่าเธอชอบเรา
เดี๋ยวพี่บ่าวค่อยให้แม่ไปขอนะน้อง

( ดนตรี )

จะกรีดยางไปขอ เอ่ยมาก็พอว่าสินสอดเท่าใด
พี่มีสวนปาล์มยกให้
จะเอาสวนยางก็ได้ ต้องการอะไรว่ามา
ขอเพียงแค่ตอบรักฉัน หากเธอรักกัน
เธอจะติดใจน้ำแกงพุงปลา
ลูกสะตอรับรองหรอยหวา
มาเป็นลูกหลานเมืองหนังลุงโนราห์
รับรองแล้วจะหรอยแรง

จะกรีดยางไปขอ เอ่ยมาก็พอว่าสินสอดเท่าใด
พี่มีสวนปาล์มยกให้
จะเอาสวนยางก็ได้ ต้องการอะไรว่ามา
ขอเพียงแค่ตอบรักฉัน หากเธอรักกัน
เธอจะติดใจน้ำแกงพุงปลา
ลูกสะตอรับรองหรอยหวา
มาเป็นลูกหลานเมืองหนังลุงโนราห์
รับรองแล้วจะหรอยแรง

เมืองใต้น่าอยู่ ใครๆก็รู้ผู้คนน่ารัก
รับรองไม่ทำให้ลำบาก ถ้าหากว่าเธอมารักคนใต้

( ดนตรี )

( เชื่อพี่ตะน้อง สวนปาล์มกะยัง
สวนยางกะมี ถ้าสวนเรียนกะได้น้อง
แต่ว่าปลูกก่อนนะน้อง )

มิวสิควิดีโอ กรีดยางไปขอ วงแทมมะริน x บ่าววี

เพลง : กรีดยางไปขอ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง : สุวัฒน์ วงศ์นคร
สังกัดค่าย : BT-MEDIA
คอร์ดเพลง กรีดยางไปขอ วงแทมมะริน x บ่าววี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend