คอร์ดเพลง แฟนตัวยง – วงแทมมะริน

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฟนตัวยง วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง แฟนตัวยง - วงแทมมะริน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงแทมมะริน : แฟนตัวยง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แฟนตัวยง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm | Em | D |
INTRO | Am | Bm | C | D |

 
ตกหลม
G 
รักเธอเมื่อแรกเจอ
 
หัวใจมัน
Bm 
เพ้อ 
 
ทำหลงละเมอ
 
คิดถึงแต่
Am 
เธอ 
 
ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่น
D 
ไร
 
มีบ้างไ
G 
หม 
 
ที่เธอจะคิด
 
เหมือนกันสัก
Bm 
นิด 
 
เป็นพรหมลิขิต
 
คือคู่ชี
Am 
วิต 
 
และคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไ
D 
หม

 
คนบ้าอะไ
C 
รจะน่ารักขน
Bm 
าดนี้
 
เหมือนเธอ
Am 
มีเวท
D 
มนต์ให้ด
G 
ลใจ
 
หรือเธอ
C 
มีวิชา 
 
คา
Bm 
ถาสะกด
Em 
ใจ
 
ห้ามมอง
Am 
ใครให้รักให้
A7 
หลงแต่เธอคนเ
D 
ดียว

 
แค่เธอส่ง
G 
ยิ้มมา
 
รู้ไ
Bm 
หมว่าเธอทำฉันกระวนกระ
Em 
วาย
 
เธอ
D 
ทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใ
C 
จง่าย
 
ชอบ
Bm 
เธอง่าย
Em 
ดาย 
 
ตกหลุม
Am 
รักแบบไม่รู้
D 
ตัว 

 
ความน่า
G 
รักของเธอมีอิทธิพลต่อ
Bm 
ใจ
 
และฉันคนนี้ต้องทำอย่าง
Em 
ไร
 
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เ
D 
ธอ
 
ให้เรา
C 
นั้นรักกัน 
 
ไม่ฉันแค่
Bm 
ฉันรัก
Em 
เธอ 
 
ตกเป็น
Am 
แฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เ
D 
จอ
 
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา
 

INSTRU | G | Bm | Em | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
คนบ้าอะไ
C 
รจะน่ารักขน
Bm 
าดนี้
 
เหมือนเธอ
Am 
มีเวท
D 
มนต์ให้ด
G 
ลใจ
 
หรือเธอ
C 
มีวิชา 
 
คา
Bm 
ถาสะกด
Em 
ใจ
 
ห้ามมอง
Am 
ใครให้รักให้
A7 
หลงแต่เธอคนเ
D 
ดียว

 
แค่เธอส่ง
G 
ยิ้มมา
 
รู้ไ
Bm 
หมว่าเธอทำฉันกระวนกระ
Em 
วาย
 
เธอ
D 
ทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใ
C 
จง่าย
 
ชอบ
Bm 
เธอง่าย
Em 
ดาย 
 
ตกหลุม
Am 
รักแบบไม่รู้
D 
ตัว 

 
ความน่า
G 
รักของเธอมีอิทธิพลต่อ
Bm 
ใจ
 
และฉันคนนี้ต้องทำอย่าง
Em 
ไร
 
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เ
D 
ธอ
 
ให้เรา
C 
นั้นรักกัน 
 
ไม่ฉันแค่
Bm 
ฉันรัก
Em 
เธอ 
 
ตกเป็น
Am 
แฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เ
D 
จอ

 
แค่เธอส่ง
G 
ยิ้มมา
 
รู้ไ
Bm 
หมว่าเธอทำฉันกระวนกระ
Em 
วาย
 
เธอ
D 
ทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใ
C 
จง่าย
 
ชอบ
Bm 
เธอง่าย
Em 
ดาย 
 
ตกหลุม
Am 
รักแบบไม่รู้
D 
ตัว 

 
ความน่า
G 
รักของเธอมีอิทธิพลต่อ
Bm 
ใจ
 
และฉันคนนี้ต้องทำอย่าง
Em 
ไร
 
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เ
D 
ธอ
 
ให้เรา
C 
นั้นรักกัน 
 
ไม่ฉันแค่
Bm 
ฉันรัก
Em 
เธอ 
 
ตกเป็น
Am 
แฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เ
D 
จอ
 
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา…  
G 


ตกหลมรักเธอเมื่อแรกเจอ
หัวใจมันเพ้อ ทำหลงละเมอ
คิดถึงแต่เธอ ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไร
มีบ้างไหม ที่เธอจะคิด
เหมือนกันสักนิด เป็นพรหมลิขิต
คือคู่ชีวิต และคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไหม

คนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้
เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดลใจ
หรือเธอมีวิชา คาถาสะกดใจ
ห้ามมองใครให้รักให้หลงแต่เธอคนเดียว

แค่เธอส่งยิ้มมา
รู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวาย
เธอทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใจง่าย
ชอบเธอง่ายดาย 
ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัว 

ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจ
และฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เธอ
ให้เรานั้นรักกัน ไม่ฉันแค่ฉันรักเธอ 
ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอ
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา

( ดนตรี )

คนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้
เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดลใจ
หรือเธอมีวิชา คาถาสะกดใจ
ห้ามมองใครให้รักให้หลงแต่เธอคนเดียว

แค่เธอส่งยิ้มมา
รู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวาย
เธอทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใจง่าย
ชอบเธอง่ายดาย 
ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัว 

ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจ
และฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เธอ
ให้เรานั้นรักกัน ไม่ฉันแค่ฉันรักเธอ 
ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอ

แค่เธอส่งยิ้มมา
รู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวาย
เธอทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใจง่าย
ชอบเธอง่ายดาย 
ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัว 

ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจ
และฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เธอ
ให้เรานั้นรักกัน ไม่ฉันแค่ฉันรักเธอ 
ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอ
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา..


รูปภาพคอร์ด แฟนตัวยง – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง แฟนตัวยง - วงแทมมะริน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แฟนตัวยง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง : 084-7505241, 084-0678537
คอร์ดเพลง แฟนตัวยง - วงแทมมะริน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend