หน้าแรก » วงแทมมะริน » คอร์ดเพลง แฟนตัวยง – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง แฟนตัวยง – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง : แฟนตัวยง วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง แฟนตัวยง - วงแทมมะริน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงแทมมะริน : แฟนตัวยง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แฟนตัวยง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm | Em | D |
INTRO | Am | Bm | C | D |

 
ตกหลม
รักเธอเมื่อแรกเจอ
 
หัวใจมัน
Bm 
เพ้อ 
 
ทำหลงละเมอ
 
คิดถึงแต่
Am 
เธอ 
 
ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่น
ไร
 
มีบ้างไ
หม 
 
ที่เธอจะคิด
 
เหมือนกันสัก
Bm 
นิด 
 
เป็นพรหมลิขิต
 
คือคู่ชี
Am 
วิต 
 
และคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไ
หม

 
คนบ้าอะไ
รจะน่ารักขน
Bm 
าดนี้
 
เหมือนเธอ
Am 
มีเวท
มนต์ให้ด
ลใจ
 
หรือเธอ
มีวิชา 
 
คา
Bm 
ถาสะกด
Em 
ใจ
 
ห้ามมอง
Am 
ใครให้รักให้
A7 
หลงแต่เธอคนเ
ดียว

 
แค่เธอส่ง
ยิ้มมา
 
รู้ไ
Bm 
หมว่าเธอทำฉันกระวนกระ
Em 
วาย
 
เธอ
ทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใ
จง่าย
 
ชอบ
Bm 
เธอง่าย
Em 
ดาย 
 
ตกหลุม
Am 
รักแบบไม่รู้
ตัว 

 
ความน่า
รักของเธอมีอิทธิพลต่อ
Bm 
ใจ
 
และฉันคนนี้ต้องทำอย่าง
Em 
ไร
 
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เ
ธอ
 
ให้เรา
นั้นรักกัน 
 
ไม่ฉันแค่
Bm 
ฉันรัก
Em 
เธอ 
 
ตกเป็น
Am 
แฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เ
จอ
 
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา
 

INSTRU | G | Bm | Em | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
คนบ้าอะไ
รจะน่ารักขน
Bm 
าดนี้
 
เหมือนเธอ
Am 
มีเวท
มนต์ให้ด
ลใจ
 
หรือเธอ
มีวิชา 
 
คา
Bm 
ถาสะกด
Em 
ใจ
 
ห้ามมอง
Am 
ใครให้รักให้
A7 
หลงแต่เธอคนเ
ดียว

 
แค่เธอส่ง
ยิ้มมา
 
รู้ไ
Bm 
หมว่าเธอทำฉันกระวนกระ
Em 
วาย
 
เธอ
ทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใ
จง่าย
 
ชอบ
Bm 
เธอง่าย
Em 
ดาย 
 
ตกหลุม
Am 
รักแบบไม่รู้
ตัว 

 
ความน่า
รักของเธอมีอิทธิพลต่อ
Bm 
ใจ
 
และฉันคนนี้ต้องทำอย่าง
Em 
ไร
 
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เ
ธอ
 
ให้เรา
นั้นรักกัน 
 
ไม่ฉันแค่
Bm 
ฉันรัก
Em 
เธอ 
 
ตกเป็น
Am 
แฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เ
จอ

 
แค่เธอส่ง
ยิ้มมา
 
รู้ไ
Bm 
หมว่าเธอทำฉันกระวนกระ
Em 
วาย
 
เธอ
ทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใ
จง่าย
 
ชอบ
Bm 
เธอง่าย
Em 
ดาย 
 
ตกหลุม
Am 
รักแบบไม่รู้
ตัว 

 
ความน่า
รักของเธอมีอิทธิพลต่อ
Bm 
ใจ
 
และฉันคนนี้ต้องทำอย่าง
Em 
ไร
 
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เ
ธอ
 
ให้เรา
นั้นรักกัน 
 
ไม่ฉันแค่
Bm 
ฉันรัก
Em 
เธอ 
 
ตกเป็น
Am 
แฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เ
จอ
 
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา…  


ตกหลมรักเธอเมื่อแรกเจอ
หัวใจมันเพ้อ ทำหลงละเมอ
คิดถึงแต่เธอ ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไร
มีบ้างไหม ที่เธอจะคิด
เหมือนกันสักนิด เป็นพรหมลิขิต
คือคู่ชีวิต และคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไหม

คนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้
เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดลใจ
หรือเธอมีวิชา คาถาสะกดใจ
ห้ามมองใครให้รักให้หลงแต่เธอคนเดียว

แค่เธอส่งยิ้มมา
รู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวาย
เธอทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใจง่าย
ชอบเธอง่ายดาย 
ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัว 

ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจ
และฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เธอ
ให้เรานั้นรักกัน ไม่ฉันแค่ฉันรักเธอ 
ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอ
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา

( ดนตรี )

คนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้
เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดลใจ
หรือเธอมีวิชา คาถาสะกดใจ
ห้ามมองใครให้รักให้หลงแต่เธอคนเดียว

แค่เธอส่งยิ้มมา
รู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวาย
เธอทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใจง่าย
ชอบเธอง่ายดาย 
ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัว 

ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจ
และฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เธอ
ให้เรานั้นรักกัน ไม่ฉันแค่ฉันรักเธอ 
ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอ

แค่เธอส่งยิ้มมา
รู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวาย
เธอทำให้คนคนนึงกลายเป็นคนใจง่าย
ชอบเธอง่ายดาย 
ตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัว 

ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจ
และฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร
ให้ฉันได้เข้าไปใกล้ ๆ เธอ
ให้เรานั้นรักกัน ไม่ฉันแค่ฉันรักเธอ 
ตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอ
ตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา..


รูปภาพคอร์ด แฟนตัวยง – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง แฟนตัวยง - วงแทมมะริน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แฟนตัวยง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง : 084-7505241, 084-0678537
คอร์ดเพลง แฟนตัวยง - วงแทมมะริน
 โฆษณา