คอร์ดเพลง อยากย้อนเวลา เนม สุรพงศ์

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากย้อนเวลา ศิลปิน เนม สุรพงศ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | A | F#m | F#m |
INTRO | Bm | Bm | E | E |

 
บางคืนก็ยัง
Bm 
ฝัน
E 
  บางวันก็ยังเ
A 
พ้อ 
 
 
F#m 
 
ว่าข้างกายยัง
C#m 
มีเธอ หม่องเก่ายังมีเจ้า  
F#m 
บ่ไปไส
 
ยังคงแอบ
Bm 
สบตา 
 
กับ
E 
รูปที่เฮาถ่ายกัน
A 
ไว้ 
 
 
F#m 
 
ในความทรงจำขอ
Bm 
งใจ 
 
ยังเ
D 
ก็บเธอไว้ 
 
E 
ย่างนั้น

 
คิดฮอดมื้อ
Bm 
เก่าๆ
E 
  ที่เฮาหย่างร่วมท
A 
าง 
 
 
F#m 
 
เรื่องเจ้าบ่เคย
C#m 
จาง 
 
ในบางครั้งใจยังโห
F#m 
ยหา
 
ยังอยากพบ
Bm 
เจอ 
 
ยังอ
E 
ยากยินเสียงเว้า
A 
จา 
 
 
F#m 
 
ยังอยากย้อน
Bm 
เวลา 
 
กลับไ
E 
ปพบเจ้า 
 
 
A 
อีกครั้ง

 
อยากสิห
A 
มุน 
 
โลกก
F#m 
ลับไป
 
โอบกอด
D 
เจ้าเอาไว้บ่ป
E 
ล่อย
 
หากว่าห
A 
มุน 
 
โลก
F#m 
คืนได้
 
สิจับ
D 
มือเจ้าไว้บ่ป
E 
ล่อย
 
สิกอด
Bm 
เจ้าเอาไว้น
E 
านๆ
 
แม้เป็นเพียง
A 
ฝันที่
E/G# 
ยังล่อง
F#m 
ลอย
 
อยากบอ
Bm 
กฮัก 
 
ฮักเจ้าค่
E 
อยๆ
 
อยากกระ
Bm 
ซิบ 
 
ข้างหูค่
E 
อยๆ
 
ว่าขอโ
A 
ทษ

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E |

 
บางคืนก็ยัง
Bm 
ฝัน
E 
  บางวันก็ยังเ
A 
พ้อ 
 
 
F#m 
 
ว่าข้างกายยัง
C#m 
มีเธอ ฮักเฮา ยังมีเจ้า  
F#m 
ตรงนั้น
 
ยังคงบอกรัก
Bm 
เธอ 
 
ทุก
E 
คืนที่เจอใน
A 
ฝัน 
 
 
F#m 
 
ยังเป็นอยู่อย่าง
Bm 
นั้น 
 
ยังอ
E 
ยากพบเจ้า
A 
อีกครั้ง

 
อยากสิห
A 
มุน 
 
โลกก
F#m 
ลับไป
 
โอบกอด
D 
เจ้าเอาไว้บ่ป
E 
ล่อย
 
หากว่าห
A 
มุน 
 
โลก
F#m 
คืนได้
 
สิจับ
D 
มือเจ้าไว้บ่ป
E 
ล่อย
 
สิกอด
Bm 
เจ้าเอาไว้น
E 
านๆ
 
แม้เป็นเพียง
A 
ฝันที่
E/G# 
ยังล่อง
F#m 
ลอย
 
อยากบอ
Bm 
กฮัก 
 
ฮักเจ้าค่
E 
อยๆ
 
อยากกระ
Bm 
ซิบ 
 
ข้างหูค่
E 
อยๆ
 
ว่าขอโ
 
ทษ

OUTRO | A | A | A | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อยากย้อนเวลา


บางคืนก็ยังฝัน บางวันก็ยังเพ้อ
ว่าข้างกายยังมีเธอ หม่องเก่ายังมีเจ้า บ่ไปไส
ยังคงแอบสบตา กับรูปที่เฮาถ่ายกันไว้
ในความทรงจำของใจ ยังเก็บเธอไว้ อย่างนั้น

คิดฮอดมื้อเก่าๆ ที่เฮาหย่างร่วมทาง
เรื่องเจ้าบ่เคยจาง ในบางครั้งใจยังโหยหา
ยังอยากพบเจอ ยังอยากยินเสียงเว้าจา
ยังอยากย้อนเวลา กลับไปพบเธอ สักครั้ง

อยากสิหมุนโลกกลับไป
โอบกอดเธอเอาไว้บ่ปล่อย
หากว่าหมุนโลกคืนได้
สิจับมือเจ้าไว้บ่ปล่อย
สิกอดเจ้าเอาไว้นานๆ
แม้เป็นเพียงฝันที่ยังล่องลอย
อยากบอกฮัก ฮักเจ้าค่อยๆ
อยากกระซิบ ข้างหูค่อยๆ
ว่าขอโทษ

( ดนตรี )

บางคืนอ้ายยังฝัน บางวันก็ยังเพ้อ
ว่าข้างกายยังมีเธอ ฮักเฮา ยังมีเจ้า ตรงนั้น
ยังคงบอกรักเธอ ทุกคืนที่เจอในฝัน
ยังเป็นอยู่อย่างนั้น ยังอยากพบเจ้าอีกครั้ง

อยากสิหมุนโลกกลับไป
โอบกอดเธอเอาไว้บ่ปล่อย
หากว่าหมุนโลกคืนได้
สิจับมือเจ้าไว้บ่ปล่อย
สิกอดเจ้าเอาไว้นานๆ
แม้เป็นเพียงฝันที่ยังล่องลอย
อยากบอกฮัก ฮักเจ้าค่อยๆ
อยากกระซิบ ข้างหูค่อยๆ
ว่าขอโทษเธอ..

มิวสิควิดีโอ อยากย้อนเวลา เนม สุรพงศ์

เพลง : อยากย้อนเวลา (คอร์ด)
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : พิศวัสต์ ตาวงศ์
Mixmaster: พิศวัสต์ ตาวงศ์
คอร์ดเพลง อยากย้อนเวลา เนม สุรพงศ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend