คอร์ดเพลง หัวใจนักสู้ บ่าววี

  
Text   


INTRO | Em | C | D | Em |

 
หากว่าเร
Em 
ายังมีชีวิตในตอนนี้
 
หากว่าเร
ามีลมหายอย่าสิ้นหวัง
 
หากว่าเร
ายังมีพลังอย่าหยุดยั้ง
 
ก้าวเดิ
น.. 
 
ต่อไ
Em 
ป..

 
หนึ่งชีวิ
Em 
ตที่เราต้องเจอความพ่ายแพ้
 
มีกี่ครั้
งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหว
 
แต่สุดท้า
ยพวกเราก็ต้องเดินต่อไป
 
จะหนักแค่ไห
น 
 
ขอให้ตั้งใจสู้กับมั
Em 
น..

 
หากคุณล้
มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยื
 
อาจจะฝื
Bm 
น แต่ต้องสู้เพื่อความฝั
Em 
 
ต้องอด ต้องท
Am 
น เพื่อคนที่รออยู่ข้างหลัง
 
เจ็บกี่ครั้
ง ก็ขอทำมันให้ชิ
Em 

 
ถ้าหากท้
อก็ขอให้มองไปข้างหน้
 
แล้วก้าวข
Em 
าเดินต่อไปอย่าไหวหวั่
Em 
 
วันพรุ่งนี้
Am 
ทุกคนนั้นมีเท่า ๆ กัน
 
สู้ด้วยใจ
สู้มัน.. 
 
ให้ถึงเส้นชั
Em 

INSTRU | Am | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | B7 | Em | Em |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | B7 | Em | Em |

 
ถึงจะล้
มสักกี่ครั้
ง 
 
จะผิดหวั
Bm 
งสักกี่ห
Em 
 
มีปัญห
ามากมาย..วุ่นวา
ย 
 
ที่เราต้องเจ
Em 

 
สู้ด้วยแร
งใจที่มี
..ทุกวันมี
Bm 
ความหวังเสม
Em 
 
ด้วยหัวใจ
ที่แข็งแรง 
 
ที่พร้อมจะเจอ..ทุกปัญห
า..

 
หากคุณล้
มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยื
 
อาจจะฝื
Bm 
น แต่ต้องสู้เพื่อความฝั
Em 
 
ต้องอด ต้องท
Am 
น เพื่อคนที่รออยู่ข้างหลัง
 
เจ็บกี่ครั้
ง ก็ขอทำมันให้ชิ
Em 

 
ถ้าหากท้
อก็ขอให้มองไปข้างหน้
 
แล้วก้าวข
Em 
าเดินต่อไปอย่าไหวหวั่
Em 
 
วันพรุ่งนี้
Am 
ทุกคนนั้นมีเท่า ๆ กัน
 
สู้ด้วยใจ
สู้มัน.. 
 
ให้ถึงเส้นชั
Em 

 
สู้ด้วยใ
จ 
 
สู้มั
น.. 
 
ให้ถึงเส้นชั
Em 
 
สู้ด้วยใ
จ 
 
สู้มั
น.. 
 
ให้ถึงเส้นชั
Em 


หากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้
หากว่าเรามีลมหายอย่าสิ้นหวัง
หากว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดยั้ง
ก้าวเดิน.. ต่อไป..

หนึ่งชีวิตที่เราต้องเจอความพ่ายแพ้
มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหว
แต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไป
จะหนักแค่ไหน ขอให้ตั้งใจสู้กับมัน..

หากคุณล้มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืน
อาจจะฝืน แต่ต้องสู้เพื่อความฝัน
ต้องอด ต้องทน เพื่อคนที่รออยู่ข้างหลัง
เจ็บกี่ครั้ง ก็ขอทำมันให้ชิน

ถ้าหากท้อก็ขอให้มองไปข้างหน้า
แล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไหวหวั่น
วันพรุ่งนี้ทุกคนนั้นมีเท่า ๆ กัน
สู้ด้วยใจสู้มัน.. ให้ถึงเส้นชัย

( ดนตรี )

ถึงจะล้มสักกี่ครั้ง จะผิดหวังสักกี่หน
มีปัญหามากมาย..วุ่นวาย ที่เราต้องเจอ

สู้ด้วยแรงใจที่มี..ทุกวันมีความหวังเสมอ
ด้วยหัวใจที่แข็งแรง ที่พร้อมจะเจอ..ทุกปัญหา..

หากคุณล้มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืน
อาจจะฝืน แต่ต้องสู้เพื่อความฝัน
ต้องอด ต้องทน เพื่อคนที่รออยู่ข้างหลัง
เจ็บกี่ครั้ง ก็ขอทำมันให้ชิน

ถ้าหากท้อก็ขอให้มองไปข้างหน้า
แล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไหวหวั่น
วันพรุ่งนี้ทุกคนนั้นมีเท่า ๆ กัน
สู้ด้วยใจสู้มัน.. ให้ถึงเส้นชัย

สู้ด้วยใจ สู้มัน.. ให้ถึงเส้นชัย
สู้ด้วยใจ สู้มัน.. ให้ถึงเส้นชัย

มิวสิควิดีโอ หัวใจนักสู้ บ่าววี

เพลง : หัวใจนักสู้
ศิลปิน : บ่าววี
เรียบเรียง : ป๋อง อัครินทร์ เกตุมณี
ติดต่อง FB : Baowee Rsiam
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend