หน้าแรก » วงแทมมะริน » คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง : ไม่หึงเธอจะหึงใคร วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร - วงแทมมะริน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | D | C | G |

  อย่าเพิ่งรำคาญ 
 
ถ้าหากวันไหน
 
  ที่ฉันนั้นทัก นั้นโทรไปห
Am 
าบ่อย
 
  เธอได้ยิ
นไหม 
 
เธอเข้าใ
จไหม

Am 
  อย่าเพิ่งโวยวาย 
 
ที่ฉันนั้นบ่น
 
  ที่ฉันนั้นถามเรื่องเธอมา
กไป
 
  ในบา
งครั้ง

Am 
  ฉันแค่เพียงอยากจะ
รู้
 
  แหละอยากใ
Bm 
ห้รู้ว่าใจดวงนี้มีแ
Em 
ค่เธอ
Am 
  เข้าใจกันนะเ
ธอ
 
  ที่ทำลง
Bm 
ไปเพราะใจมันรักและมัน
Em 
ห่วง
 
  แหละเธอก็ห้ามมีใค
รควง 
 
เพราะฉันขี้น้อ
ยใจ

 
ไม่ให้
หึงเธอแล้วจะให้ฉันไป
Bm 
หึงใคร
 
มีเธอคนเ
Em 
ดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่า
งไร
 
ไม่ให้
หึงมันคงจะยากเกินหักห้า
Bm 
มใจ
 
จำเอา
Em 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
นใจ
 
บอ
กไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D | Em D | C |

  ในวันงี่เง่าในวันใจร้อน
 
  ไม่มีเหตุผลก็ทนเอ
Am 
าหน่อย
 
  อย่าเพิ่งเปลี่ย
นใจ 
 
ไปจา
กฉัน
Am 
  ก็มั่นใจคือเธอไม่ต้องการใ
คร
 
  เจอใครคนไหนก็ไม่เหมือ
นกัน

Am 
  ฉันแค่เพียงอยากจะ
รู้
 
  แหละอยากใ
Bm 
ห้รู้ว่าใจดวงนี้มีแ
Em 
ค่เธอ
Am 
  เข้าใจกันนะเ
ธอ
 
  ที่ทำลง
Bm 
ไปเพราะใจมันรักและมัน
Em 
ห่วง
 
  แหละเธอก็ห้ามมีใค
รควง 
 
เพราะฉันขี้น้อ
ยใจ

 
ไม่ให้
หึงเธอแล้วจะให้ฉันไป
Bm 
หึงใคร
 
มีเธอคนเ
Em 
ดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่า
งไร
 
ไม่ให้
หึงมันคงจะยากเกินหักห้า
Bm 
มใจ
 
จำเอา
Em 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
นใจ
 
บอ
กไปว่าเธอมีแฟ
นแล้ว

 
จำเอา
Am 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
นใจ
 
ให้บอ
กไปว่าเธอมีแฟ
นแล้ว..

OUTRO | Gmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร


อย่าเพิ่งรำคาญ ถ้าหากวันไหน
ที่ฉันนั้นทัก นั้นโทรไปหาบ่อย
เธอได้ยินไหม เธอเข้าใจไหม

อย่าเพิ่งโวยวาย ที่ฉันนั้นบ่น
ที่ฉันนั้นถามเรื่องเธอมากไป
ในบางครั้ง

ฉันแค่เพียงอยากจะรู้
แหละอยากให้รู้ว่าใจดวงนี้มีแค่เธอ
เข้าใจกันนะเธอ
ที่ทำลงไปเพราะใจมันรักและมันห่วง
แหละเธอก็ห้ามมีใครควง เพราะฉันขี้น้อยใจ

ไม่ให้หึงเธอแล้วจะให้ฉันไปหึงใคร
มีเธอคนเดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่างไร
ไม่ให้หึงมันคงจะยากเกินหักห้ามใจ
จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

( ดนตรี )

ในวันงี่เง่าในวันใจร้อน
ไม่มีเหตุผลก็ทนเอาหน่อย
อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจ ไปจากฉัน
ก็มั่นใจคือเธอไม่ต้องการใคร
เจอใครคนไหนก็ไม่เหมือนกัน

ฉันแค่เพียงอยากจะรู้
แหละอยากให้รู้ว่าใจดวงนี้มีแค่เธอ
เข้าใจกันนะเธอ
ที่ทำลงไปเพราะใจมันรักและมันห่วง
แหละเธอก็ห้ามมีใครควง เพราะฉันขี้น้อยใจ

ไม่ให้หึงเธอแล้วจะให้ฉันไปหึงใคร
มีเธอคนเดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่างไร
ไม่ให้หึงมันคงจะยากเกินหักห้ามใจ
จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
ให้บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ไม่หึงเธอจะหึงใคร วงแทมมะริน

เพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร
ศิลปิน : วงแทมมะริน
คำร้อง/ทำนอง พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง – ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง 084-7505241

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา