หน้าแรก » วงแทมมะริน » คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง : ไม่หึงเธอจะหึงใคร วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร - วงแทมมะริน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | D | C | G |

  อย่าเพิ่งรำคาญ 
 
ถ้าหากวันไหน
 
  ที่ฉันนั้นทัก นั้นโทรไปห
Am 
าบ่อย
 
  เธอได้ยิ
นไหม 
 
เธอเข้าใ
จไหม

Am 
  อย่าเพิ่งโวยวาย 
 
ที่ฉันนั้นบ่น
 
  ที่ฉันนั้นถามเรื่องเธอมา
กไป
 
  ในบา
งครั้ง

Am 
  ฉันแค่เพียงอยากจะ
รู้
 
  แหละอยากใ
Bm 
ห้รู้ว่าใจดวงนี้มีแ
Em 
ค่เธอ
Am 
  เข้าใจกันนะเ
ธอ
 
  ที่ทำลง
Bm 
ไปเพราะใจมันรักและมัน
Em 
ห่วง
 
  แหละเธอก็ห้ามมีใค
รควง 
 
เพราะฉันขี้น้อ
ยใจ

 
ไม่ให้
หึงเธอแล้วจะให้ฉันไป
Bm 
หึงใคร
 
มีเธอคนเ
Em 
ดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่า
งไร
 
ไม่ให้
หึงมันคงจะยากเกินหักห้า
Bm 
มใจ
 
จำเอา
Em 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
นใจ
 
บอ
กไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D | Em D | C |

  ในวันงี่เง่าในวันใจร้อน
 
  ไม่มีเหตุผลก็ทนเอ
Am 
าหน่อย
 
  อย่าเพิ่งเปลี่ย
นใจ 
 
ไปจา
กฉัน
Am 
  ก็มั่นใจคือเธอไม่ต้องการใ
คร
 
  เจอใครคนไหนก็ไม่เหมือ
นกัน

Am 
  ฉันแค่เพียงอยากจะ
รู้
 
  แหละอยากใ
Bm 
ห้รู้ว่าใจดวงนี้มีแ
Em 
ค่เธอ
Am 
  เข้าใจกันนะเ
ธอ
 
  ที่ทำลง
Bm 
ไปเพราะใจมันรักและมัน
Em 
ห่วง
 
  แหละเธอก็ห้ามมีใค
รควง 
 
เพราะฉันขี้น้อ
ยใจ

 
ไม่ให้
หึงเธอแล้วจะให้ฉันไป
Bm 
หึงใคร
 
มีเธอคนเ
Em 
ดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่า
งไร
 
ไม่ให้
หึงมันคงจะยากเกินหักห้า
Bm 
มใจ
 
จำเอา
Em 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
นใจ
 
บอ
กไปว่าเธอมีแฟ
นแล้ว

 
จำเอา
Am 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
นใจ
 
ให้บอ
กไปว่าเธอมีแฟ
นแล้ว..

OUTRO | Gmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร


อย่าเพิ่งรำคาญ ถ้าหากวันไหน
ที่ฉันนั้นทัก นั้นโทรไปหาบ่อย
เธอได้ยินไหม เธอเข้าใจไหม

อย่าเพิ่งโวยวาย ที่ฉันนั้นบ่น
ที่ฉันนั้นถามเรื่องเธอมากไป
ในบางครั้ง

ฉันแค่เพียงอยากจะรู้
แหละอยากให้รู้ว่าใจดวงนี้มีแค่เธอ
เข้าใจกันนะเธอ
ที่ทำลงไปเพราะใจมันรักและมันห่วง
แหละเธอก็ห้ามมีใครควง เพราะฉันขี้น้อยใจ

ไม่ให้หึงเธอแล้วจะให้ฉันไปหึงใคร
มีเธอคนเดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่างไร
ไม่ให้หึงมันคงจะยากเกินหักห้ามใจ
จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

( ดนตรี )

ในวันงี่เง่าในวันใจร้อน
ไม่มีเหตุผลก็ทนเอาหน่อย
อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจ ไปจากฉัน
ก็มั่นใจคือเธอไม่ต้องการใคร
เจอใครคนไหนก็ไม่เหมือนกัน

ฉันแค่เพียงอยากจะรู้
แหละอยากให้รู้ว่าใจดวงนี้มีแค่เธอ
เข้าใจกันนะเธอ
ที่ทำลงไปเพราะใจมันรักและมันห่วง
แหละเธอก็ห้ามมีใครควง เพราะฉันขี้น้อยใจ

ไม่ให้หึงเธอแล้วจะให้ฉันไปหึงใคร
มีเธอคนเดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่างไร
ไม่ให้หึงมันคงจะยากเกินหักห้ามใจ
จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
ให้บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ไม่หึงเธอจะหึงใคร วงแทมมะริน

เพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร
ศิลปิน : วงแทมมะริน
คำร้อง/ทำนอง พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง – ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง 084-7505241
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา