คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่หึงเธอจะหึงใคร วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร - วงแทมมะริน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | G | D | C | G |

G 
  อย่าเพิ่งรำคาญ 
 
ถ้าหากวันไหน
 
  ที่ฉันนั้นทัก นั้นโทรไปห
Am 
าบ่อย
 
  เธอได้ยิ
C 
นไหม 
 
เธอเข้าใ
G 
จไหม

Am 
  อย่าเพิ่งโวยวาย 
 
ที่ฉันนั้นบ่น
 
  ที่ฉันนั้นถามเรื่องเธอมา
C 
กไป
 
  ในบา
G 
งครั้ง

Am 
  ฉันแค่เพียงอยากจะ
D 
รู้
 
  แหละอยากใ
Bm 
ห้รู้ว่าใจดวงนี้มีแ
Em 
ค่เธอ
Am 
  เข้าใจกันนะเ
D 
ธอ
 
  ที่ทำลง
Bm 
ไปเพราะใจมันรักและมัน
Em 
ห่วง
 
  แหละเธอก็ห้ามมีใค
C 
รควง 
 
เพราะฉันขี้น้อ
D 
ยใจ

 
ไม่ให้
G 
หึงเธอแล้วจะให้ฉันไป
Bm 
หึงใคร
 
มีเธอคนเ
Em 
ดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่า
C 
งไร
 
ไม่ให้
G 
หึงมันคงจะยากเกินหักห้า
Bm 
มใจ
 
จำเอา
Em 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
C 
นใจ
 
บอ
D 
กไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D | Em D | C |

G 
  ในวันงี่เง่าในวันใจร้อน
 
  ไม่มีเหตุผลก็ทนเอ
Am 
าหน่อย
 
  อย่าเพิ่งเปลี่ย
C 
นใจ 
 
ไปจา
G 
กฉัน
Am 
  ก็มั่นใจคือเธอไม่ต้องการใ
C 
คร
 
  เจอใครคนไหนก็ไม่เหมือ
G 
นกัน

Am 
  ฉันแค่เพียงอยากจะ
D 
รู้
 
  แหละอยากใ
Bm 
ห้รู้ว่าใจดวงนี้มีแ
Em 
ค่เธอ
Am 
  เข้าใจกันนะเ
D 
ธอ
 
  ที่ทำลง
Bm 
ไปเพราะใจมันรักและมัน
Em 
ห่วง
 
  แหละเธอก็ห้ามมีใค
C 
รควง 
 
เพราะฉันขี้น้อ
D 
ยใจ

 
ไม่ให้
G 
หึงเธอแล้วจะให้ฉันไป
Bm 
หึงใคร
 
มีเธอคนเ
Em 
ดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่า
C 
งไร
 
ไม่ให้
G 
หึงมันคงจะยากเกินหักห้า
Bm 
มใจ
 
จำเอา
Em 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
C 
นใจ
 
บอ
D 
กไปว่าเธอมีแฟ
G 
นแล้ว

 
จำเอา
Am 
ไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาส
C 
นใจ
 
ให้บอ
D 
กไปว่าเธอมีแฟ
G 
นแล้ว..

OUTRO | Gmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร


อย่าเพิ่งรำคาญ ถ้าหากวันไหน
ที่ฉันนั้นทัก นั้นโทรไปหาบ่อย
เธอได้ยินไหม เธอเข้าใจไหม

อย่าเพิ่งโวยวาย ที่ฉันนั้นบ่น
ที่ฉันนั้นถามเรื่องเธอมากไป
ในบางครั้ง

ฉันแค่เพียงอยากจะรู้
แหละอยากให้รู้ว่าใจดวงนี้มีแค่เธอ
เข้าใจกันนะเธอ
ที่ทำลงไปเพราะใจมันรักและมันห่วง
แหละเธอก็ห้ามมีใครควง เพราะฉันขี้น้อยใจ

ไม่ให้หึงเธอแล้วจะให้ฉันไปหึงใคร
มีเธอคนเดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่างไร
ไม่ให้หึงมันคงจะยากเกินหักห้ามใจ
จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

( ดนตรี )

ในวันงี่เง่าในวันใจร้อน
ไม่มีเหตุผลก็ทนเอาหน่อย
อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจ ไปจากฉัน
ก็มั่นใจคือเธอไม่ต้องการใคร
เจอใครคนไหนก็ไม่เหมือนกัน

ฉันแค่เพียงอยากจะรู้
แหละอยากให้รู้ว่าใจดวงนี้มีแค่เธอ
เข้าใจกันนะเธอ
ที่ทำลงไปเพราะใจมันรักและมันห่วง
แหละเธอก็ห้ามมีใครควง เพราะฉันขี้น้อยใจ

ไม่ให้หึงเธอแล้วจะให้ฉันไปหึงใคร
มีเธอคนเดียวจะไม่ให้หวงเธอได้อย่างไร
ไม่ให้หึงมันคงจะยากเกินหักห้ามใจ
จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว

จำเอาไว้ถ้าหากมีใครเข้ามาสนใจ
ให้บอกไปว่าเธอมีแฟนแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ไม่หึงเธอจะหึงใคร วงแทมมะริน

เพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร
ศิลปิน : วงแทมมะริน
คำร้อง/ทำนอง พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง – ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง 084-7505241
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend