คอร์ดเพลง เที่ยวปักษ์ใต้ – วงแทมมะริน

  
Text   
วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง เที่ยวปักษ์ใต้
ศิลปิน : วงแทมมะริน
แนวเพลง : เพลงใต้
อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เที่ยวปักษ์ใต้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เที่ยวปักษ์ใต้
คอร์ด

 
* จ
Am 
ะพาละไปแลหนังลุงโนรา
 
ดำ
C 
น้ำดูปลาในเล 
 
ปะกา
G 
รัง 
 
สวย
 
Am 
ะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง
 
ที่
C 
ทำให้เธอหน้าแดง 
 
แล้วพี่มี
D 
คำ
 
อีแหลง อีแหลง ให้เธอได้รู้  
 

INSTRU | G | D |
INSTRU | G | D | C D | G |

 
จะพาคนดีนั้นมาเที่ยวปัก
G 
ษ์ใต้
 
ปักษ์ใต้บ้านเ
D 
รา.. 
 
มีทะเลมีภูเ
C 
ขา
 
D 
ละมีต้นพร้าวเต็มข้างหา
G 
ดทราย
 
จะพาคนดีนะมาแลปัก
G 
ษ์ใต้
 
ปักษ์ใต้บ้า
D 
นเรา..
 
รับรองมาแล้วเธอจะ
C 
ไม่เศร้า
D 
มาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใ
G 
จได้

( * )

 
** ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่
G 
พามา
 
ถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่
Em 
พามา
 
ถ้าไม่ถูกใจนะก็ไม่
C 
พามา
 
เธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียเวลา
 
 
รับรองได้มาเธอจะติ
D 
ดใจ

 
*** ถ้าหากไม่รักนะไม่พามา
G 
ดู
 
ถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามา
Em 
ดู
 
ถ้าไม่รักจริงนะไม่พาม
C 
าดู
 
ก็เพราะว่ารักและชอบเธอจัง
D 
ฮู้..
 
เลยอยากให้เธอนะมาอยู่ปักษ์
G 
ใต้

 
**** อยากพาคนดีละมาอยู่ปัก
G 
ใต้
 
ปักษ์ใต้บ้านเ
D 
รา.. 
 
ใกล้ทะเลใกล้ภูเ
C 
ขา
 
D 
ร้างครอบครัวเราอยู่ที่ปักษ์
G 
ใต้

INSTRU | G | D | C D | G |

( * , ** , *** , **** )

INSTRU | G | Em | C D | G |

( * )

 
Am 
ะพาละไปแลหนังลุงโนรา
 
ดำน้ำดูปลาในเล ปะกา
G 
รัง 
 
สวย..
 
Am 
ะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง
 
ที่ทำให้เธอหน้าแดง แล้วพี่มี
D 
คำ
 
อีแหลง อีแหลง ให้เธอได้
G 
รู้เนื้อเพลง เที่ยวปักษ์ใต้
* จะพาละไปแลหนังลุงโนรา
ดำน้ำดูปลาในเล ปะการัง สวย..
จะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง
ที่ทำให้เธอหน้าแดง แล้วพี่มีคำ
อีแหลง อีแหลง ให้เธอได้รู้

( ดนตรี )

จะพาคนดีนั้นมาเที่ยวปักษ์ใต้
ปักษ์ใต้บ้านเรา.. มีทะเลมีภูเขา
และมีต้นพร้าวเต็มข้างหาดทราย
จะพาคนดีนะมาแลปักษ์ใต้
ปักษ์ใต้บ้านเรา..
รับรองมาแล้วเธอจะไม่เศร้า
มาเที่ยวบ้านเราเธอไว้ใจได้

( * )

** ถ้าหากไม่รักนะก็ไม่พามา
ถ้าหากไม่ชอบนะก็ไม่พามา
ถ้าไม่ถูกใจนะก็ไม่พามา
เธอละไม่ต้องกลัวว่าเสียเวลา
รับรองได้มาเธอจะติดใจ

*** ถ้าหากไม่รักนะไม่พามาดู
ถ้าหากไม่ชอบนะไม่พามาดู
ถ้าไม่รักจริงนะไม่พามาดู
ก็เพราะว่ารักและชอบเธอจังฮู้..
เลยอยากให้เธอนะมาอยู่ปักษ์ใต้

**** อยากพาคนดีละมาอยู่ปักใต้
ปักษ์ใต้บ้านเรา.. ใกล้ทะเลใกล้ภูเขา
สร้างครอบครัวเราอยู่ที่ปักษ์ใต้

( ดนตรี )

( * , ** , *** , **** )

( ดนตรี )

( * )

จะพาละไปแลหนังลุงโนรา
ดำน้ำดูปลาในเล ปะการัง สวย..
จะพาละไปกินข้าวแกงเครื่องแรง
ที่ทำให้เธอหน้าแดง แล้วพี่มีคำ
อีแหลง อีแหลง ให้เธอได้รู้
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : เที่ยวปักษ์ใต้
ศิลปิน : วงแทมมะริน
คำร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง : ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท
บันทึกเสียง : ปลาทูเร็คคอร์ด
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend