คอร์ดเพลง ชอบที่เธอเป็นเธอ – วงแทมมะริน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ชอบที่เธอเป็นเธอ วงแทมมะริน

คอร์ดเพลง ชอบที่เธอเป็นเธอ - วงแทมมะริน

เพลง :

ศิลปิน : วงแทมมะริน

เนื้อร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,D,Bm


E 
มีคนเคยบอกกับเธอห
A 
รือยัง 
 
ว่าเธอ
E 
น่ารัก
 
ว่าเธอ
F#m 
สวยเกินใครทั้งหม
D 
ดเลย
 
ช่างถูกใจฉันเห
A 
ลือเกิน 
 
ช่างน่าม
E 
อง
 
บอกได้
F#m 
ไหมบ้านอยู่หนแห่
D 
งใด 
 
 
E 

 
หรือว่าเ
D 
จ้าเป็นดาวจากเมือ
E 
งเหนือ
 
หรืออี
C#m 
หล่าคำแพงแดนอี
F#m 
สาน
 
คนสวยของเมืองภา
D 
คกลาง
 
หรือสาวงามของเมือ
E 
งใต้

 
ยอมรับตร
A 
งๆ 
 
เลยว่าชอบเธอค
C#m 
นนี้
 
ชอบที่เธอเป็น
F#m 
เธอ 
 
ชอบเวลาเธ
C#m 
อยิ้ม
 
รู้ไหมเวลาที่เ
D 
ธอจ้องตา 
 
ฉันเขิ
C#m 
นจริงๆ
 
เธอ
Bm 
ทำให้ใครคนนึงหลงรั
E 
กเธอ

 
ขอถามตร
A 
งๆ 
 
เลยขอจีบเธอได้
C#m 
ไหม
 
ถ้าเธอไม่ว่าอ
F#m 
ะไร 
 
ก็ยิ้มให้กันสักนิ
C#m 
ดนึง
 
ได้โปรดอย่าเ
D 
พิ่งมองผ่าน 
 
ไปสนค
C#m 
นอื่น
 
เพราะใ
Bm 
จทั้งใจของคนๆ 
 
 
E 
นี้ 
 
มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง

A 
  ชอบจริงๆ 
 
เจ้
E 
าเอย รักจริงๆ หล่
F#m 
าเอ้ย
 
  จะ
D 
อู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
A 
  ชอบจริงๆเธ
E 
อเอ้ย รักจริงๆ  
F#m 
สาวเห้อ
 
  ต้อง
D 
พูดพันพรือเธอจึงเข้าใ
A 

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
หรือว่าเ
D 
จ้าเป็นดาวจากเมือ
E 
งเหนือ
 
หรืออี
C#m 
หล่าคำแพงแดนอี
F#m 
สาน
 
คนสวยของเมืองภา
D 
คกลาง
 
หรือสาวงามของเมือ
E 
งใต้

 
ยอมรับตร
A 
งๆ 
 
เลยว่าชอบเธอค
C#m 
นนี้
 
ชอบที่เธอเป็น
F#m 
เธอ 
 
ชอบเวลาเธ
C#m 
อยิ้ม
 
รู้ไหมเวลาที่เ
D 
ธอจ้องตา 
 
ฉันเขิน
C#m 
จริงๆ
 
เธอ
Bm 
ทำให้ใครคนนึงหลงรั
E 
กเธอ

 
ขอถามตร
A 
งๆ 
 
เลยขอจีบเธอได้
C#m 
ไหม
 
ถ้าเธอไม่ว่าอ
F#m 
ะไร 
 
ก็ยิ้มให้กันสักนิ
C#m 
ดนึง
 
ได้โปรดอย่าเ
D 
พิ่งมองผ่าน 
 
ไปสนค
C#m 
นอื่น
 
เพราะใ
Bm 
จทั้งใจของคนๆ 
 
 
E 
นี้ 
 
มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง

A 
  ชอบจริงๆ 
 
เจ้
E 
าเอย รักจริงๆ หล่
F#m 
าเอ้ย
 
  จะ
D 
อู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
A 
  ชอบจริงๆเธ
E 
อเอ้ย รักจริงๆ  
F#m 
สาวเห้อ
 
  ต้อง
D 
พูดพันพรือเธอจึงเข้าใ
 

A 
  ชอบจริงๆ 
 
เจ้
E 
าเอย รักจริงๆ หล่
F#m 
าเอ้ย
 
  จะ
D 
อู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
A 
  ชอบจริงๆเธ
E 
อเอ้ย รักจริงๆ  
F#m 
สาวเห้อ
 
  ต้อง
D 
พูดพันพรือเธอจึงเข้าใ
 

A 
  ชอบจริงๆ 
 
เจ้
E 
าเอย รักจริงๆ หล่
F#m 
าเอ้ย
 
  จะ
D 
อู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
A 
  ชอบจริงๆเธ
E 
อเอ้ย รักจริงๆ  
F#m 
สาวเห้อ
 
  ต้อง
D 
พูดพันพรือเธอจึงเข้าใ
A 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชอบที่เธอเป็นเธอ


มีคนเคยบอกกับเธอหรือยัง ว่าเธอน่ารัก
ว่าเธอสวยเกินใครทั้งหมดเลย
ช่างถูกใจฉันเหลือเกิน ช่างน่ามอง
บอกได้ไหมบ้านอยู่หนแห่งใด

หรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือ
หรืออีหล่าคำแพงแดนอีสาน
คนสวยของเมืองภาคกลาง
หรือสาวงามของเมืองใต้

ยอมรับตรงๆ เลยว่าชอบเธอคนนี้
ชอบที่เธอเป็นเธอ ชอบเวลาเธอยิ้ม
รู้ไหมเวลาที่เธอจ้องตา ฉันเขินจริงๆ
เธอทำให้ใครคนนึงหลงรักเธอ

ขอถามตรงๆ เลยขอจีบเธอได้ไหม
ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ก็ยิ้มให้กันสักนิดนึง
ได้โปรดอย่าเพิ่งมองผ่าน ไปสนคนอื่น
เพราะใจทั้งใจของคนๆ นี้ มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง

ชอบจริงๆ เจ้าเอย รักจริงๆ หล่าเอ้ย
จะอู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
ชอบจริงๆเธอเอ้ย รักจริงๆ สาวเห้อ
ต้องพูดพันพรือเธอจึงเข้าใจ

( ดนตรี )

หรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือ
หรืออีหล่าคำแพงแดนอีสาน
คนสวยของเมืองภาคกลาง
หรือสาวงามของเมืองใต้

ยอมรับตรงๆ เลยว่าชอบเธอคนนี้
ชอบที่เธอเป็นเธอ ชอบเวลาเธอยิ้ม
รู้ไหมเวลาที่เธอจ้องตา ฉันเขินจริงๆ
เธอทำให้ใครคนนึงหลงรักเธอ

ขอถามตรงๆ เลยขอจีบเธอได้ไหม
ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ก็ยิ้มให้กันสักนิดนึง
ได้โปรดอย่าเพิ่งมองผ่าน ไปสนคนอื่น
เพราะใจทั้งใจของคนๆ นี้ มันยกให้เธอเป็นที่หนึ่ง

ชอบจริงๆ เจ้าเอย รักจริงๆ หล่าเอ้ย
จะอู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
ชอบจริงๆเธอเอ้ย รักจริงๆ สาวเห้อ
ต้องพูดพันพรือเธอจึงเข้าใจ

ชอบจริงๆ เจ้าเอย รักจริงๆ หล่าเอ้ย
จะอู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
ชอบจริงๆเธอเอ้ย รักจริงๆ สาวเห้อ
ต้องพูดพันพรือเธอจึงเข้าใจ

ชอบจริงๆ เจ้าเอย รักจริงๆ หล่าเอ้ย
จะอู้จะอี้จะเว่าเช่นไร
ชอบจริงๆเธอเอ้ย รักจริงๆ สาวเห้อ
ต้องพูดพันพรือเธอจึงเข้าใจ

มิวสิควิดีโอ ชอบที่เธอเป็นเธอ วงแทมมะริน

เพลง ชอบที่เธอเป็นเธอ
ศิลปิน : วงแทมมะริน
เรียบเรียง ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง 084-7505241
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend