คอร์ดเพลง เธอเก่ง – Jetset’er

  
Text   

คอร์ดเพลง เธอเก่ง
ศิลปิน Jetset’er
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง เธอเก่ง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ท่ามกลางพายุ
G 
ฝน 
 
ที่โหมกระหน่ำ
 
ท่ามกลางคำว่า
Em 
เรา 
 
ที่เป็นอดีตไป
 
ท่ามกลางเงาของ
Cmaj7 
ไฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่
 
รับรู้ถึงความสะ
Cm7 
ใจของใครบาง
D 
คน

 
ท่ามกลางเดือนและด
G 
าวที่ค่อยค่อยลาไป
 
ท่ามกลางความเสีย
Em 
ใจที่ไม่มีใครสน
 
ท่ามกลางหยดน้ำ
Cmaj7 
ตาที่มันยังรินไหลหล่น
 
เพราะรู้ว่าคนอี
Cm7 
กคนเขาไปมีใ
D 
คร

 
* เธอเก่งที่ทำให้
Em 
ฉันยังจำเธอไ
Bm7 
ม่ลืม
 
เธอเก่งที่ทำให้
Cmaj7 
ฉันดื่มด่ำกับความทุ
G 
กข์ทน
 
เธอเก่งที่ทำให้
Em 
ฉัน 
 
เจอใครกี่
Bm7 
คน
 
ก็ไม่ทำให้
Cmaj7 
ลืมเธอไปจากหัวใ
D 

 
** ฉันแพ้ให้เธอทุกท
G 
าง 
 
โอ้ที่รัก
 
ฉันแพ้ให้เธอทุก
Em 
ทาง 
 
หมดหัวใจ
 
แพ้เธอหมดทุก
Cmaj7 
ทางจริงจริง 
 
ไม่ว่ายังไง
 
คำว่า
Cm7 
รักก็ยังอยู่กลางหัวใ
D 

 
*** ฉันคิดถึงเธอทุก
G 
ที 
 
โอ้ที่รัก
 
เริ่มต้นไม่ได้สั
Em 
กที 
 
กับคนไหน
 
คิดถึงเธอเหลื
Cmaj7 
อเกิน 
 
หมดหัวใจ
 
ฝนฟ้าจะเป็นอย่า
Cm7 
งไร
 
หัวใ
D 
จก็ยังเป็นของเ
G 
ธอ
D 

 
นั่งมองเธอแล้ว
G 
ยิ้มให้รูปเก่าเก่า
 
เหลือเพียงคำว่า
Em 
เราที่มันไม่เคลื่อนไหว
 
เหลือเพียงความงด
Cmaj7 
งามที่เป็นแค่เพียงรูปถ่าย
 
เหลือเพียงลมหาย
Cm7 
ใจที่ใกล้เบา
D 
ลง

( *, **, *** )

INSTRU | Em | Bm7 | C | G |
INSTRU | Em | Bm7 | C | D |

( **, *** )

INSTRU | Em | A7 |

Cmaj7 
……. 
 
หั
Cm7 
วใจฉันยังเป็นของ..เ
G 
ธอ…

เนื้อเพลง
ท่ามกลางพายุฝน ที่โหมกระหน่ำ
ท่ามกลางคำว่าเรา ที่เป็นอดีตไป
ท่ามกลางเงาของไฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่
รับรู้ถึงความสะใจของใครบางคน

ท่ามกลางเดือนและดาวที่ค่อยค่อยลาไป
ท่ามกลางความเสียใจที่ไม่มีใครสน
ท่ามกลางหยดน้ำตาที่มันยังรินไหลหล่น
เพราะรู้ว่าคนอีกคนเขาไปมีใคร


เธอเก่งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืม
เธอเก่งที่ทำให้ฉันดื่มด่ำกับความทุกข์ทน
เธอเก่งที่ทำให้ฉัน เจอใครกี่คน
ก็ไม่ทำให้ลืมเธอไปจากหัวใจ

ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง โอ้ที่รัก
ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง หมดหัวใจ
แพ้เธอหมดทุกทางจริงจริง ไม่ว่ายังไง
คำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจ


ฉันคิดถึงเธอทุกที โอ้ที่รัก
เริ่มต้นไม่ได้สักที กับคนไหน
คิดถึงเธอเหลือเกิน หมดหัวใจ
ฝนฟ้าจะเป็นอย่างไร หัวใจก็ยังเป็นของเธอ


นั่งมองเธอแล้วยิ้มให้รูปเก่าเก่า
เหลือเพียงคำว่าเราที่มันไม่เคลื่อนไหว
เหลือเพียงความงดงามที่เป็นแค่เพียงรูปถ่าย
เหลือเพียงลมหายใจที่ใกล้เบาลง


เธอเก่งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืม
เธอเก่งที่ทำให้ฉันดื่มด่ำกับความทุกข์ทน
เธอเก่งที่ทำให้ฉัน เจอใครกี่คน
ก็ไม่ทำให้ลืมเธอไปจากหัวใจ


ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง โอ้ที่รัก
ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง หมดหัวใจ
แพ้เธอหมดทุกทางจริงจริง ไม่ว่ายังไง
คำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจ


ฉันคิดถึงเธอทุกที โอ้ที่รัก
เริ่มต้นไม่ได้สักที กับคนไหน
คิดถึงเธอเหลือเกิน หมดหัวใจ
ฝนฟ้าจะเป็นอย่างไร หัวใจก็ยังเป็นของ..เธอ…


ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง โอ้ที่รัก
ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง หมดหัวใจ
แพ้เธอหมดทุกทางจริงจริง ไม่ว่ายังไง
คำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจ


ฉันคิดถึงเธอทุกที โอ้ที่รัก
เริ่มต้นไม่ได้สักที ไม่ว่ากับคนไหน
เพราะคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
ฝนฟ้าจะเป็นอย่างไร หัวใจก็ยังเป็นของ..เธอ…


หัวใจฉันยังเป็นของ..เธอ…
เธอเก่ง(Still) – Jetset’er
สังกัด White Music Record
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : Jetset’er
Digital Download *1230156
Jetset'er - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend