หน้าแรก » Mushroom Hunter » คอร์ดเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน – Mushroom Hunter Ft. Hugo

คอร์ดเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน – Mushroom Hunter Ft. Hugo

คอร์ดเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน

คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em G7 |
INTRO | C Bm | Am D |

 
ลม
พัดเอากลิ่นฝน
D/F# 
โชยมา
 
กลิ่นไอดิน
Em 
 ช่างทำให้ใจเ
หงา
 
อา
กาศก็เริ่มเย็น
 
กิ่งไม้
กำลัง
D/F# 
ไหว 
 
เอน
Em 
เบาๆ         
D/F# 
 
ละอ
องความเหงามันเริ่มเกาะ
Cm 
ใจ

 
ฟ้า
…ที่เคยสดใส
D/F# 
ยาวนาน
 
เหตุใดกั
Em 
น 
 
บางวันจึงมีฝ
 
เป็น
วันที่ฟ้าเทา
 
และเหงา
 เกิน
D/F# 
 หัวใจจ
Em 
ะทน
 
คิด
ถึงบางคน
ที่อยู่แสน
ไกล         

 
* เธออยู่ไหน
 ใจมันหนาว
D/F# 
 
เมื่อความเหงา
Em 
หยดลงบนพื้น
G7 
ดิน
 
ฟ้าที่หม่น
 ฝนที่ไหล
Bm 
ริน
 
โปรดได้ยิน
Am 
เสียงความห่วงใย
D7 

 
** ฝากลมพัด
 กลิ่นไอฝน
D/F# 
 
ให้กับใคร
Em 
หนึ่งคนที่แสน
G7 
ไกล
 
ได้กลิ่นความ
รัก.. 
Bm 
ที่พัด
Am 
พามาจากใจ
 
YouF know? I miss
 you         
 
in a through the rain
.         

INSTRU | G | D/F# | Em | D |
INSTRU | C | G | D/F# Em D | C D | G |

( * ) ( ** )

 
When the sun
 hides 
 
awa
D/F# 
y
 
on this co
Em 
ld and rainy day
G7 
.
 
Loneliness
 is 
 
settling in
Bm 
 
to my heart
Am 
 that’s 
 
turnin
 gray
.
 
And the pain
’s 
 
raining down
D/F# 
,
 
Down
Em 
 upon my soul
G7 
.
 
When you’re gone
, Can you her
Bm 
 
me
 
Callin
Am 
g on the win
d?
 
You
 know that I miss
 you?
 
through the rain
.

เนื้อเพลง
กลิ่นไอดินช่างทำให้ใจเหงา
อากาศก็เริ่มเย็น กิ่งไม้กำลังไหวเอนเบา ๆ
ละอองความเหงามันเริ่มเกาะใจ

ฟ้า ที่เคยสดใสยาวนาน
เหตุใดกัน บางวันจึงมีฝน
เป็นวันที่ฟ้าเทา และเหงาเกินหัวใจจะทน
คิดถึงบางคนที่อยู่แสนไกล

เธออยู่ไหน ใจมันหนาว
เมื่อความเหงาหยดลงบนพื้นดิน
ฟ้าที่หม่น ฝนที่ไหลริน
โปรดได้ยินเสียงความห่วงใย
ฝากลมพัด กลิ่นไอฝน
ให้กับใครหนึ่งคนที่แสนไกล
ได้กลิ่นความรัก ที่พัดพามาจากใจ
You know? I miss you in a through the rain.

เธออยู่ไหน ใจมันหนาว
เมื่อความเหงาหยดลงบนพื้นดิน
ฟ้าที่หม่น ฝนที่ไหลริน
โปรดได้ยินเสียงความห่วงใย
ฝากลมพัด กลิ่นไอฝน
ให้กับใครหนึ่งคนที่แสนไกล
ได้กลิ่นความรัก ที่พัดพามาจากใจ
You know? I miss you through the rain.

When the sun hides away
on this cold and rainy day.
Loneliness is setting in to my heart
that’s turning gray.
And the pain’s raining down,
down upon my soul.
When you’re gone,
Can you hear me calling on the wind?
You know that I miss you?
through the rain.
 โฆษณา