คอร์ดเพลง ยกโทษ – Bodyslam

  
Text   

INTRO | C G | F | Am G | F |

 
ไม่มี
สิท
ธิ์ 
 
ทำ
อะไรให้เธอคืนมา
 
ก็รู้ว่
Am 
าเธอ
นั้น 
 
ฝัง
ใจ
 
เมื่อฉัน
ได้ทำ
ผิด 
 
เคย
ทำลายใจเธอลงไป
 
ก็รู้ว่
Am 
าคง
ไม่มีท
าง 
 
ได้เธอคืนมา

INSTRU | C G | F | Am G | F |

 
วัน
แต่ละวัน
..ทรมาน
 
เพียงแค่คิดว่าเคยทำ
Am 
ลาย 
 
รัก
ที่เคยมี
 
มัน
ผ่านไปนาน
..ผ่านเป็นปี
 
ความผิดนี้ก็ยังคอยย้ำ
Am 
 ซ้ำ
เติมทุกวัน

 
* ไม่อาจจะบอก
ให้เธอลืม
 
แค่เพียงอยากขอ
ให้เธอยกโทษให้กัน
 
จากบาป
Am 
ที่ 
 
ฉัน
ก่อไว้
 
ปลด
Am 
ปล่อยให้ฉัน
ได้มั้ย
 ก็ขอเท่านี้เอง

 
** ก็ไ
ม่มีสิท
ธิ์ 
 
ทำ
อะไรให้เธอคืนมา
 
ก็รู้ว่
Am 
า 
 
มัน
ไม่มีวั
 
แต่คน
 ที่เคย
ผิด 
 
คน
ที่เธอคงไม่ต้องการ
 
จะขอ
Am 
ร้องเธอ
ด้วยหัว
ใจ 
 
ยกโทษได้ไหม
 
(จะขอ
Am 
ร้องเธอ
ด้วยใจ
 ได้ไหม 
 
ได้ไหม
ปลดปล่อยฉัน ยกโทษได้ไหม )

INSTRU | C G | F | Am G | F |

 
คำ
ไม่กี่คำ
 อาจจะทำ
ใครคนนี้
 
รู้สึกเลว
Am 
ร้าย 
 
น้อย
กว่าที่เคย
 
เมื่อสิ่งต่างๆ
 ที่เคยทำ
 
มันคอยมาย้ำ
จนตัวฉันลืมไม่ลง
 
ว่า
Am 
ผิด 
 
มาก
แค่ไหน
 
ไม่อาจ
Am 
จะลบ
จากใจ
..และฉันก็รู้ตัว

( ** )

INSTRU | C G | F | Am G | F |
INSTRU | C G | F | Am G | F |

( * ) ( ** )

 
ยัง
เสีย
ใจ 
 
ทำ
กับเธอที่ทำลงไป
 
มันย้ำ
Am 
 ซ้ำเติม
ทุกคืน
วัน
 
แต่คน
 ที่เคย
ผิด 
 
คน
ที่เธอคงไม่ต้องการ
 
จะขอ
Am 
ร้องเธอ
 ด้วยหัว
ใจ 
 
ยกโทษได้ไหม

INSTRU | C G | F | Am G | F |

 
คำ
ไม่กี่คำ
 อาจจะทำ
 ใครคนนี้
 
รู้สึกเลว
Am 
ร้าย 
 
น้อย
กว่าที่เคย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend