คอร์ดเพลง บอกเลยว่ารัก เฟียส ศิริวุฒิ

  
Text   
คอร์ดเพลง บอกเลยว่ารัก ศิลปิน เฟียส ศิริวุฒิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D Bm | Em A |
INTRO | D Bm | Em A | D |

 
ตั้งแต่
D 
วันที่เรามีใจให้กัน
 
จากวัน
Bm 
นั้นใจฉันไม่เคยหยุดพัก
 
รักเพียงเธอคนเ
Em 
ดียวทุกวัน
 
ไม่เคยหยุดรักเธอเ
A 
ลย

 
รักเธอมากยัง
D 
ไงก็จะรักอย่างนั้น
 
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุก
Bm 
วันใจฉันมีแต่เธอ
 
ขอซื่อ
Em 
สัตย์รักเดียวแค่เพียงแต่เธอ
 
มีเธอคนเดียวเส
A 
มอไม่มีวันเปลี่ยนใจ

Em 
รักแค่เพียงแต่เธอ 
 
 
F#m 
ใจฉันมีแต่เธอ
G 
รักคนเดียวเสมอไม่เ
D 
คยเปลี่ยนใจ
 
ตลอดชี
Bm 
วิตไม่คิดให้ใคร 
 
มีเธอคนเดียวทั้งใจ
 
ของ
A 
ฉัน

 
บอกเลยว่า
D 
รัก 
 
รักคนเดียว
Bm 
ทั้งใจ
 
เคยรักเธอยัง
Em 
ไงก็จะรักอย่าง
A 
นั้น
 
มีเพียงคำว่า
D 
รัก 
 
แค่คำเดียว
Bm 
สั้นๆ
 
มาจากหัวใจ
Em 
ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใ
A 
 
รักเธอที่
G 
สุด 
 
ของหัว
A 
ใจ
 
ไม่อยากให้
F#m 
ใครคนไหนมาแทน
Bm 
ที่เธอ
 
ตลอดชี
Em 
วิตฉันขออุทิศให้เ
A 
ธอ
 
รักเพียงเธอคนเ
D 
ดียว

D 
เธอคือสิ่งสำคัญที่สุด
F#m 
เธอคือลมหายใจของฉัน
 
ขอสัญญาและ
Em 
สาบาน 
 
จะรักเธอตลอดกาล
 
ต่อให้เว
A 
ลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่

Em 
รักแค่เพียงแต่เธอ 
 
 
F#m 
ใจฉันมีแต่เธอ
G 
รักคนเดียวเสมอไม่เ
D 
คยเปลี่ยนใจ
 
ตลอดชี
Bm 
วิตไม่คิดให้ใคร 
 
มีเธอคนเดียวทั้งใจ
 
ของ
A 
ฉัน

 
บอกเลยว่า
D 
รัก 
 
รักคนเดียว
Bm 
ทั้งใจ
 
เคยรักเธอยัง
Em 
ไงก็จะรักอย่าง
A 
นั้น
 
มีเพียงคำว่า
D 
รัก 
 
แค่คำเดียว
Bm 
สั้นๆ
 
มาจากหัวใจ
Em 
ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใ
A 
 
รักเธอที่
G 
สุด 
 
ของหัว
A 
ใจ
 
ไม่อยากให้
F#m 
ใครคนไหนมาแทน
Bm 
ที่เธอ
 
ตลอดชี
Em 
วิตฉันขออุทิศให้เ
A 
ธอ
 
รักเพียงเธอคนเ
D 
ดียว  
A 

INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

Em 
รักแค่เพียงแต่เธอ 
 
 
F#m 
ใจฉันมีแต่เธอ
G 
รักคนเดียวเสมอไม่เ
D 
คยเปลี่ยนใจ
 
ตลอดชี
Bm 
วิตไม่คิดให้ใคร 
 
มีเธอคนเดียวทั้งใจ
 
ของ
A 
ฉัน

 
บอกเลยว่า
D 
รัก 
 
รักคนเดียว
Bm 
ทั้งใจ
 
เคยรักเธอยัง
Em 
ไงก็จะรักอย่าง
A 
นั้น
 
มีเพียงคำว่า
D 
รัก 
 
แค่คำเดียว
Bm 
สั้นๆ
 
มาจากหัวใจ
Em 
ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใ
A 
 
รักเธอที่
G 
สุด 
 
ของหัว
A 
ใจ
 
ไม่อยากให้
F#m 
ใครคนไหนมาแทน
Bm 
ที่เธอ
 
ตลอดชี
Em 
วิตฉันขออุทิศให้เ
A 
ธอ
 
รักเพียงเธอคนเ
D 
ดียว

 
บอกเลยว่า
D 
รัก 
 
รักคนเดียว
Bm 
ทั้งใจ
 
เคยรักเธอยัง
Em 
ไงก็จะรักอย่าง
A 
นั้น
 
มีเพียงคำว่า
D 
รัก 
 
แค่คำเดียว
Bm 
สั้นๆ
 
มาจากหัวใจ
Em 
ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใ
A 
 
รักเธอที่
G 
สุด 
 
ของหัว
A 
ใจ
 
ไม่อยากให้
F#m 
ใครคนไหนมาแทน
Bm 
ที่เธอ
 
ตลอดชี
Em 
วิตฉันขออุทิศให้เ
A 
ธอ
 
รักเพียงเธอคนเ
D 
ดียว

 
ตลอดชี
Em 
วิตฉันขออุทิศให้เ
A 
ธอ
 
รักแค่เธอคนเ
D 
ดียว
Bm 
 
Em 
 
A 
 
รักแค่เธอคนเ
D 
ดียว
Bm 
 
Em 
 
A 
 
รักเธอคนเ
D 
ดียว..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บอกเลยว่ารัก


ตั้งแต่วันที่เรามีใจให้กัน
จากวันนั้นใจฉันไม่เคยหยุดพัก
รักเพียงเธอคนเดียวทุกวัน
ไม่เคยหยุดรักเธอเลย

รักเธอมากยังไงก็จะรักอย่างนั้น
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันใจฉันมีแต่เธอ
ขอซื่อสัตย์รักเดียวแค่เพียงแต่เธอ
มีเธอคนเดียวเสมอไม่มีวันเปลี่ยนใจ

รักแค่เพียงแต่เธอ ใจฉันมีแต่เธอ
รักคนเดียวเสมอไม่เคยเปลี่ยนใจ
ตลอดชีวิตไม่คิดให้ใคร
มีเธอคนเดียวทั้งใจ ของฉัน

บอกเลยว่ารัก รักคนเดียวทั้งใจ
เคยรักเธอยังไงก็จะรักอย่างนั้น
มีเพียงคำว่ารัก แค่คำเดียวสั้นๆ
มาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจ
รักเธอที่สุด ของหัวใจ
ไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอ
ตลอดชีวิตฉันขออุทิศให้เธอ
รักเพียงเธอคนเดียว

เธอคือสิ่งสำคัญที่สุด
เธอคือลมหายใจของฉัน
ขอสัญญาและสาบาน จะรักเธอตลอดกาล
ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่

รักแค่เพียงแต่เธอ ใจฉันมีแต่เธอ
รักคนเดียวเสมอไม่เคยเปลี่ยนใจ
ตลอดชีวิตไม่คิดให้ใคร
มีเธอคนเดียวทั้งใจ ของฉัน

บอกเลยว่ารัก รักคนเดียวทั้งใจ
เคยรักเธอยังไงก็จะรักอย่างนั้น
มีเพียงคำว่ารัก แค่คำเดียวสั้นๆ
มาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจ
รักเธอที่สุด ของหัวใจ
ไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอ
ตลอดชีวิตฉันขออุทิศให้เธอ
รักเพียงเธอคนเดียว

( ดนตรี )

รักแค่เพียงแต่เธอ ใจฉันมีแต่เธอ
รักคนเดียวเสมอไม่เคยเปลี่ยนใจ
ตลอดชีวิตไม่คิดให้ใคร
มีเธอคนเดียวทั้งใจ ของฉัน

บอกเลยว่ารัก รักคนเดียวทั้งใจ
เคยรักเธอยังไงก็จะรักอย่างนั้น
มีเพียงคำว่ารัก แค่คำเดียวสั้นๆ
มาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจ
รักเธอที่สุด ของหัวใจ
ไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอ
ตลอดชีวิตฉันขออุทิศให้เธอ
รักเพียงเธอคนเดียว

บอกเลยว่ารัก รักคนเดียวทั้งใจ
เคยรักเธอยังไงก็จะรักอย่างนั้น
มีเพียงคำว่ารัก แค่คำเดียวสั้นๆ
มาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจ
รักเธอที่สุด ของหัวใจ
ไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอ
ตลอดชีวิตฉันขออุทิศให้เธอ
รักเพียงเธอคนเดียว

ตลอดชีวิตฉันขออุทิศให้เธอ
รักแค่เธอคนเดียว

รักเธอคนเดียว
รักเธอคนเดียว

มิวสิควิดีโอ บอกเลยว่ารัก เฟียส ศิริวุฒิ

เพลง : บอกเลยว่ารัก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
Mix & Mastering : สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง บอกเลยว่ารัก เฟียส ศิริวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend