คอร์ดเพลง ไม่ทักรักไม่เกิด เฟียส ศิริวุฒิ

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่ทักรักไม่เกิด ศิลปิน เฟียส ศิริวุฒิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Fm Gm Ab Bb Cm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb Cm | Ab Bb |
INTRO | Eb Cm | Ab Bb |
INTRO | Eb Cm | Ab | Bb |

 
หากวัน
Eb 
นั้นเราไม่ได้เจอ 
 
คงไม่
Cm 
มีเธอเป็นที่รัก
 
หากวัน
Ab 
นั้นเธอไม่กดทัก 
 
ความ
Bb 
รักคงไม่บังเกิด
 
อยู่ด้วย
Eb 
กันแล้วมันสุขใจ 
 
ความสุขใน
Cm 
ใจที่มันเอ่อล้น
 
ไม่ว่าเ
Ab 
จอกับใครกี่คน 
 
ไม่
Bb 
มีใครเหมือนเธอ

 
หากวัน
Fm 
นั้น 
 
เราไม่ไ
Gm 
ด้เจอ
 
ก็ไม่
Ab 
รู้ว่าเธอ 
 
 
Bb 
จะเป็นของใ
Eb 
คร
 
ถ้า
Fm 
วันนี้ 
 
ฉันไม่มีเธอ
Gm 
ข้างกาย
 
คงไม่สุข
Ab 
ใจ 
 
และไม่มีใครที่ดีเ
Bb 
ท่าเธอ

 
ถ้าไม่
Eb 
ทักมาในวันนั้น 
 
คงไม่มี
Gm 
กันในวันนี้
 
ขอบคุณจ
Ab 
ริงๆ 
 
ที่เธอ
Bb 
มีใจให้
Eb 
กัน
 
ขอบคุณที่
Ab 
รัก 
 
ที่เคียงข้าง
Bb 
กัน
 
ถ้าหาก
Gm 
วันนั้น 
 
เราไม่ไ
Cm 
ด้เจอ
 
คงไ
Fm 
ม่มีฉันและเ
Bb 
ธอรักกันเหมือนวั
Eb 
นนี้ 
 
 
Bb 

 
จากคนที่
Eb 
ทักมาหากัน 
 
เป็น
Cm 
คนสำคัญในวันนี้
 
ชี
Ab 
วิตนับว่าโชคดี 
 
ที่
Bb 
ฉันได้รักเธอ
 
ไม่มีเ
Eb 
ธอฉันคงเหงาใจ 
 
คงไม่มี
Cm 
ใครหัวใจอ้างว้าง
 
หากวัน
Ab 
นี้ไม่มีเธอเคียงข้าง 
 
คงอ้างว้
Bb 
างหัวใจ

 
หากวัน
Fm 
นั้น 
 
เราไม่ไ
Gm 
ด้เจอ
 
ก็ไม่
Ab 
รู้ว่าเธอ 
 
 
Bb 
จะเป็นของใ
Eb 
คร
 
ถ้า
Fm 
วันนี้ 
 
ฉันไม่มีเธอ
Gm 
ข้างกาย
 
คงไม่สุข
Ab 
ใจ 
 
และไม่มีใครที่ดีเ
Bb 
ท่าเธอ

 
ถ้าไม่
Eb 
ทักมาในวันนั้น 
 
คงไม่มี
Gm 
กันในวันนี้
 
ขอบคุณจ
Ab 
ริงๆ 
 
ที่เธอ
Bb 
มีใจให้
Eb 
กัน
 
ขอบคุณที่
Ab 
รัก 
 
ที่เคียงข้าง
Bb 
กัน
 
ถ้าหาก
Gm 
วันนั้น 
 
เราไม่ไ
Cm 
ด้เจอ
 
คงไ
Fm 
ม่มีฉันและเ
Bb 
ธอรักกันเหมือนวั
Eb 
นนี้

INSTRU | Eb | Gm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm | Bb |

 
หากวัน
Fm 
นั้น 
 
เราไม่ไ
Gm 
ด้เจอ
 
ก็ไม่
Ab 
รู้ว่าเธอ 
 
 
Bb 
จะเป็นของใ
Eb 
คร
 
ถ้า
Fm 
วันนี้ 
 
ฉันไม่มีเธอ
Gm 
ข้างกาย
 
คงไม่สุข
Ab 
ใจ 
 
และไม่มีใครที่ดีเ
Bb 
ท่าเธอ

 
ถ้าไม่
Eb 
ทักมาในวันนั้น 
 
คงไม่มี
Gm 
กันในวันนี้
 
ขอบคุณจ
Ab 
ริงๆ 
 
ที่เธอ
Bb 
มีใจให้
Eb 
กัน
 
ขอบคุณที่
Ab 
รัก 
 
ที่เคียงข้าง
Bb 
กัน
 
ถ้าหาก
Gm 
วันนั้น 
 
เราไม่ไ
Cm 
ด้เจอ
 
คงไ
Fm 
ม่มีฉันและเ
Bb 
ธอรักกันเหมือนวั
Eb 
นนี้

 
ขอบคุณที่
Ab 
รัก 
 
ที่เคียงข้าง
Bb 
กัน
 
ถ้าหาก
Gm 
วันนั้น 
 
เราไม่ไ
Cm 
ด้เจอ
 
ฉันและ
Fm 
เธอ 
 
เรา
Bb 
คงไม่ได้รักกัน

OUTRO | Eb Cm | Ab Bb |
OUTRO | Eb Cm | Ab Bb | Eb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่ทักรักไม่เกิด


หากวันนั้นเราไม่ได้เจอ คงไม่มีเธอเป็นที่รัก
หากวันนั้นเธอไม่กดทัก ความรักคงไม่บังเกิด
อยู่ด้วยกันแล้วมันสุขใจ ความสุขในใจที่มันเอ่อล้น
ไม่ว่าเจอกับใครกี่คน ไม่มีใครเหมือนเธอ

หากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
ก็ไม่รู้ว่าเธอ จะเป็นของใคร
ถ้าวันนี้ ฉันไม่มีเธอข้างกาย
คงไม่สุขใจ และไม่มีใครที่ดีเท่าเธอ

ถ้าไม่ทักมาในวันนั้น คงไม่มีกันในวันนี้
ขอบคุณจริงๆ ที่เธอมีใจให้กัน
ขอบคุณที่รัก ที่เคียงข้างกัน
ถ้าหากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
คงไม่มีฉันและเธอรักกันเหมือนวันนี้

จากคนที่ทักมาหากัน เป็นคนสำคัญในวันนี้
ชีวิตนับว่าโชคดี ที่ฉันได้รักเธอ
ไม่มีเธอฉันคงเหงาใจ คงไม่มีใครหัวใจอ้างว้าง
หากวันนี้ไม่มีเธอเคียงข้าง คงอ้างว้างหัวใจ

หากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
ก็ไม่รู้ว่าเธอ จะเป็นของใคร
ถ้าวันนี้ ฉันไม่มีเธอข้างกาย
คงไม่สุขใจ และไม่มีใครที่ดีเท่าเธอ

ถ้าไม่ทักมาในวันนั้น คงไม่มีกันในวันนี้
ขอบคุณจริงๆ ที่เธอมีใจให้กัน
ขอบคุณที่รัก ที่เคียงข้างกัน
ถ้าหากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
คงไม่มีฉันและเธอรักกันเหมือนวันนี้

( ดนตรี )

หากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
ก็ไม่รู้ว่าเธอ จะเป็นของใคร
ถ้าวันนี้ ฉันไม่มีเธอข้างกาย
คงไม่สุขใจ และไม่มีใครที่ดีเท่าเธอ

ถ้าไม่ทักมาในวันนั้น คงไม่มีกันในวันนี้
ขอบคุณจริงๆ ที่เธอมีใจให้กัน
ขอบคุณที่รัก ที่เคียงข้างกัน
ถ้าหากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
คงไม่มีฉันและเธอรักกันเหมือนวันนี้

ขอบคุณที่รัก ที่เคียงข้างกัน
ถ้าหากวันนั้น เราไม่ได้เจอ
ฉันและเธอ เราคงไม่ได้รักกัน

มิวสิควิดีโอ ไม่ทักรักไม่เกิด เฟียส ศิริวุฒิ

เพลง : ไม่ทักรักไม่เกิด (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
Mix & Mastering : สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง ไม่ทักรักไม่เกิด เฟียส ศิริวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend