คอร์ดเพลง ขายผ้าหน้าราม คณะเอวีรูม (พ็อก บิ๊กอายส์ x ซี ดาหลา)

  
Text   
คอร์ดเพลง ขายผ้าหน้าราม ศิลปิน คณะเอวีรูม (พ็อก บิ๊กอายส์ x ซี ดาหลา) Original version : เขียวไรย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | Dm | F | Dm |
INTRO | Bb | Gm | C | F |

 
ไอ้หนุ่มสะ
F 
ตอลาพ่อมาเรียนราม
 
หลังจบปี  
Dm 
 
ปวช.หาดใ
F 
หญ่
 
มาอยู่เมือง
Dm 
กรุงละมุ่งเรียน
Gm 
ตั้งใจ
 
อยากกลับปักษ์ใต้พร้อมใบปริญ
C 
ญา 
 
 
C7 

 
จากบ้านนาด
F 
อนมานอนหอนอนรู
 
ไม่เริดไม่
Dm 
หรูรู้ว่าเบี้ยเราม่
F 
าย
 
ได้กินข้าว
Dm 
แกงพอมีแรงเรีย
Gm 
นไป
 
ไม่ให้พ่ออ
C 
ายที่ส่งควายมาเ
F 
รียน

 
ปริญ
Bb 
ญาจะต้องมีสัก
F 
ใบ
 
ไว้ผมย
Bb 
าวเสื้อดุมมุกแหน๊บ
F 
ใน
 
ถึงบิ๊ก
Bb 
อีไม่มีไม่เป็
Dm 
นไร
 
ต้องทำให้
Gm 
ได้ให้พ่อ
C 
ภูมิใจ
F 
มั่ง

 
ไอ้หนุ่มล่ะสะ
F 
ตอสงสารพ่อจัง
 
ขายข้าวหน้า
Dm 
ปรังยังไม่พอยา
F 
ไส้
 
ต้องส่งลูก
Dm 
รักเดือนอีกสักเท่
Gm 
าไหร่
 
เลยตัดสิน
C 
ใจมาขายผ้าหน้าร
F 
าม

 
ได้พอประ
F 
ทังค่าเทอมได้เจือจุน
 
บางครั้งก็ขาด
Dm 
ทุนเด็กใต้มันใ
F 
จใหญ่
 
เป็นกิจ
Dm 
การริมรั้วมห
Gm 
าลัย
 
จบรามเมื่อไ
C 
รคงต้องหยุดทำก
F 
าร

INSTRU | F | Dm | F | Dm |
INSTRU | Bb | Gm | Bb | C |
INSTRU | Dm | F | Dm | F |
INSTRU | Gm | Gm | C | C | F |

 
ปริญ
Bb 
ญาจะต้องมีสัก
F 
ใบ
 
ไว้ผมย
Bb 
าวเสื้อดุมมุกแหน๊บ
F 
ใน
 
ถึงบิ๊ก
Bb 
อีไม่มีไม่เป็
Dm 
นไร
 
จะทำให้
Gm 
ได้ให้พ่อ
C 
ภูมิใจ
F 
มั่ง

 
ไอ้หนุ่มล่ะสะ
F 
ตอสงสารพ่อจัง
 
ขายข้าวหน้า
Dm 
ปรังยังไม่พอยา
F 
ไส้
 
ต้องส่งลูก
Dm 
รักเดือนอีกสักเท่
Gm 
าไหร่
 
เลยตัดสิน
C 
ใจมาขายผ้าหน้าร
F 
าม

Bb 
เอา..เร่เข้า
F 
มา
 
ไอ้ลี
Bb 
วายส์ตัวนั้นพัน
F 
ห้า
 
กับสา
Bb 
วๆ 
 
ตัวละร้อยก
F 
ว่าๆ
 
สงสารงา
Gm 
มตาไม่ขอมีกำ
F 
ไร

 
ได้พอประ
F 
ทังค่าเทอมได้เจือจุน
 
บางครั้งก็ขาด
Dm 
ทุนเด็กใต้มันใ
F 
จใหญ่
 
เป็นกิจ
Dm 
การริมรั้วมห
Gm 
าลัย
 
จบรามเมื่อไ
C 
รคงต้องหยุดทำก
F 
าร

Dm 
  จบรามเมื่อ
Gm 
ไร.. 
 
 
C 
 
  คงต้องหยุดทำก
F 
าร..

OUTRO | Bb | F | Bb | F |
OUTRO | Dm | Gm C | F | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขายผ้าหน้าราม


ไอ้หนุ่มสะตอลาพ่อมาเรียนราม
หลังจบปี 3 ปวช.หาดใหญ่
มาอยู่เมืองกรุงละมุ่งเรียนตั้งใจ
อยากกลับปักษ์ใต้พร้อมใบปริญญา

จากบ้านนาดอนมานอนหอนอนรู
ไม่เริดไม่หรูรู้ว่าเบี้ยเราม่าย
ได้กินข้าวแกงพอมีแรงเรียนไป
ไม่ให้พ่ออายที่ส่งควายมาเรียน

ปริญญาจะต้องมีสักใบ
ไว้ผมยาวเสื้อดุมมุกแหลบใน
ถึงบิ๊กอีไม่มีไม่เป็นไร
จะทำให้ได้ให้พ่อภูมิใจมั่ง

ไอ้หนุ่มล่ะสะตอสงสารพ่อจัง
ขายข้าวหน้ารามยังไม่พอยาไส้
ต้องส่งลูกรักเรียนอีกสักเท่าใด
เลยตัดสินใจมาขายผ้าหน้าราม

ได้พอประทังค่าเทอมได้เจือจุน
บางครั้งก็ขาดทุนเด็กใต้มันใจใหญ่
เป็นกิจการริมรั้วมหาลัย
จบรามเมื่อไรคงต้องหยุดทำการ

ปริญญาจะต้องมีสักใบ
ไว้ผมยาวเสื้อดุมมุกแหลบใน
ถึงบิ๊กอีไม่มีไม่เป็นไร
จะทำให้ได้ให้พ่อภูมิใจมั่ง

ไอ้หนุ่มล่ะสะตอสงสารพ่อจัง
ขายข้าวหน้ารามยังไม่พอยาไส้
ต้องส่งลูกรักเรียนอีกสักเท่าใด
เลยตัดสินใจมาขายผ้าหน้าราม

ได้พอประทังค่าเทอมได้เจือจุน
บางครั้งก็ขาดทุนเด็กใต้มันใจใหญ่
เป็นกิจการริมรั้วมหาลัย
จบรามเมื่อไรคงต้องหยุดทำการ

เอาเร่เข้ามา ไอ้ลีลายส์ตัวนั้นพันห้า
กับสาวๆ ตัวละร้อยกว่าๆ
สงสารงามตาไม่ขอมีกำไร

ได้พอประทังค่าเทอมได้เจือจุน
บางครั้งก็ขาดทุนเด็กใต้มันใจใหญ่
เป็นกิจการริมรั้วมหาลัย
จบรามเมื่อไรคงต้องหยุดทำการ

จบรามเมื่อไรคงต้องหยุดทำการ..

มิวสิควิดีโอ ขายผ้าหน้าราม คณะเอวีรูม (พ็อก บิ๊กอายส์ x ซี ดาหลา)

เพลง : ขายผ้าหน้าราม (คอร์ด)
ศิลปิน : คณะเอวีรูม
Original version : เขียวไรย์
Rearrange by พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานศิลปิน LINE ID : Zac3386
คอร์ดเพลง ขายผ้าหน้าราม คณะเอวีรูม (พ็อก บิ๊กอายส์ x ซี ดาหลา)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend