คอร์ดเพลง โสดอยู่นะ เฟียส ศิริวุฒิ

  
Text   
คอร์ดเพลง โสดอยู่นะ ศิลปิน เฟียส ศิริวุฒิ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A F#m D E C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็ง 
 
ยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
ยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
อง 
 
เปิดให้จ
E 
องข้าง
A 
ใน

INSTRU | A | F#m | D E | A | E |

A 
โสดมานาน มานาน มานาน มา
F#m 
นานจนชิน
 
ไม่ค่
A 
อยจะมีของกินที่มัน
F#m 
ตกถึงท้อง
A 
เหมือนกับคนของขาดที่กำ
F#m 
ลังขาดของ
D 
ท้องมันร้องมันต้องก
E 
ารอะ
A 
ไร

 
ยิ่งดึกยิ่ง
F#m 
เหงา 
 
ยิ่ง
C#m 
เงียบงัน
D 
นอนเขี่ยๆ 
 
ทั้ง
E 
วันจนหลับ
A 
ไป
 
อยากที่
F#m 
จะรู้ 
 
มีสัก
C#m 
คนมั้งหม้าย
 
ที่แ
D 
อบถูกใจ.. 
 
แต่ไม่กล้าทัก
E 
มา

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็งยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
องเปิดให้จ
E 
องข้างใ
A 

 
โสดอยู่
A 
นะเผื่อมีคนอยา
F#m 
กรู้
 
อยากมีแชทชม
D 
พูเหมือนกับใค
E 
รๆ
 
ไม่อยากเห
A 
งา 
 
โสดจน
F#m 
ตาย
 
ลองทักไ
D 
ด้เผื่อหัว
E 
ใจตรง
A 
กัน 
 
 
E 

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D E | A |

 
ยิ่งดึกยิ่ง
F#m 
เหงา 
 
ยิ่ง
C#m 
เงียบงัน
D 
นอนเขี่ยๆ 
 
ทั้ง
E 
วันจนหลับ
A 
ไป
 
อยากที่
F#m 
จะรู้ 
 
มีสัก
C#m 
คนมั้งหม้าย
 
ที่แ
D 
อบถูกใจ.. 
 
แต่ไม่กล้าทัก
E 
มา

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็งยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
องเปิดให้จ
E 
องข้างใ
A 

 
โสดอยู่
A 
นะเผื่อมีคนอยา
F#m 
กรู้
 
อยากมีแชทชม
D 
พูเหมือนกับใค
E 
รๆ
 
ไม่อยากเห
A 
งา 
 
โสดจน
F#m 
ตาย
 
ลองทักไ
D 
ด้เผื่อหัว
E 
ใจตรง
A 
กัน 
 
 
E 

 
โสดอยู่
A 
นะ 
 
เผื่อมีคน
F#m 
เล็ง
 
ทั้งเหงาทั้งเ
D 
ซ็งยังไม่มีคนจ
E 
อง
 
โสดอยู่
A 
นะยังไม่มีเจ้า
F#m 
ของ
 
หัวใจทั้งสี่ห้
D 
องเปิดให้จ
E 
องข้างใ
A 

 
โสดอยู่
A 
นะเผื่อมีคนอยา
F#m 
กรู้
 
อยากมีแชทชม
D 
พูเหมือนกับใค
E 
รๆ
 
ไม่อยากเห
A 
งา 
 
โสดจน
F#m 
ตาย
 
ลองทักไ
D 
ด้เผื่อหัว
E 
ใจตรง
A 
กัน

 
ลองทักไ
D 
ด้.
E 
 
เผื่อหัวใจตรงกัน..

OUTRO | A | F#m | D E | A | E | A |


โสดอยู่นะ เผื่อมีคนเล็ง
ทั้งเหงาทั้งเซ็งยังไม่มีคนจอง
โสดอยู่นะยังไม่มีเจ้าของ
หัวใจทั้งสี่ห้องเปิดให้จองข้างใน

( ดนตรี )

โสดมานาน มานาน มานาน มานานจนชิน
ไม่ค่อยจะมีของกินที่มันตกถึงท้อง
เหมือนกับคนของขาดที่กำลังขาดของ
ท้องมันร้องมันต้องการอะไร

ยิ่งดึกยิ่งเหงา ยิ่งเงียบงัน
นอนเขี่ยๆ ทั้งวันจนหลับไป
อยากที่จะรู้ มีสักครมั้งหม้าย
ที่แอบถูกใจ แต่ไม่กล้าทักมา

โสดอยู่นะ เผื่อมีคนเล็ง
ทั้งเหงาทั้งเซ็งยังไม่มีคนจอง
โสดอยู่นะยังไม่มีเจ้าของ
หัวใจทั้งสี่ห้องเปิดให้จองข้างใน
โสดอยู่นะเผื่อมีคนอยากรู้
อยากมีแชทชมพูเหมือนกับใครๆ
ไม่อยากเหงา โสดจนตาย
ลองทักได้เผื่อหัวใจตรงกัน

( ดนตรี )

ยิ่งดึกยิ่งเหงา ยิ่งเงียบงัน
นอนเขี่ยๆ ทั้งวันจนหลับไป
อยากที่จะรู้ มีสักครมั้งหม้าย
ที่แอบถูกใจ แต่ไม่กล้าทักมา

โสดอยู่นะ เผื่อมีคนเล็ง
ทั้งเหงาทั้งเซ็งยังไม่มีคนจอง
โสดอยู่นะยังไม่มีเจ้าของ
หัวใจทั้งสี่ห้องเปิดให้จองข้างใน

โสดอยู่นะเผื่อมีคนอยากรู้
อยากมีแชทชมพูเหมือนกับใครๆ
ไม่อยากเหงา โสดจนตาย
ลองทักได้เผื่อหัวใจตรงกัน

โสดอยู่นะ เผื่อมีคนเล็ง
ทั้งเหงาทั้งเซ็งยังไม่มีคนจอง
โสดอยู่นะยังไม่มีเจ้าของ
หัวใจทั้งสี่ห้องเปิดให้จองข้างใน

โสดอยู่นะเผื่อมีคนอยากรู้
อยากมีแชทชมพูเหมือนกับใครๆ
ไม่อยากเหงา โสดจนตาย
ลองทักได้เผื่อหัวใจตรงกัน

ลองทักได้.. เผื่อหัวใจตรงกัน..

มิวสิควิดีโอ โสดอยู่นะ เฟียส ศิริวุฒิ

เพลง : โสดอยู่นะ (คอร์ด)
ศิลปิน : เฟียส ศิริวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 098-9159952

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend