คอร์ดเพลง หมาไม่รักดี – เฟียส ศิริวุฒิ

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมาไม่รักดี เฟียส ศิริวุฒิ

คอร์ดเพลง หมาไม่รักดี - เฟียส ศิริวุฒิ

เพลง :

ศิลปิน : เฟียส ศิริวุฒิ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอก คุรุสภา

คอร์ดทั้งหมด : C#m,B,A,F#m,E


INTRO | C#m | B | A | B | ( 2 Times )

C#m 
พูดจาหวานหวาน 
 
ปะปนน้ำตาล
 
ตัวเธอ
B 
นั้นดูหน้าเชื่อใจ
 
คิดว่าเ
A 
ธอเป็นคน ซื่อๆ ใสๆ
 
คงไม่
E 
มีพิษร้ายน่าก
B 
ลัว

 
ไม่
C#m 
เคยคิดสน 
 
คำคนนินทา
 
ว่าแฟนเ
B 
ราแค่หมาชั่วๆ
 
มั่นใ
A 
จทุกครั้ง 
 
และยังไม่กลัว
 
ด้วยค
E 
วามที่หลงมาก
B 
ไป

 
บอก
A 
รักอย่างนั้นอย่างนี้
 
กรอกหูทุก
E 
ทีจนฉันมั่นใจ
 
ยอมเธอทั้ง
F#m 
นั้นไม่ว่าอะไร
 
สุดท้ายเป็น
G# 
ไงนะเรา

 
เธอมา
A 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
เธอนัดไป
E 
มีอะไรกับเขา
 
เธอคงต้อง
F#m 
เสียวฉันคงต้องเศ
B 
ร้า
 
เหงาใจจน
E 
มีน้ำ
G# 
ตา
 
ที่เธอ
A 
ทำอย่างนี้กับฉัน
 
เขาเรียกหมา
E 
พันธุ์โสโครกเลยล่ะ
 
จบๆ กัน
F#m 
ไปไม่ต้องกลับมา
 
ไปให้ไก
G# 
ลตา 
 
ไอ้หมาไม่รักดี

INSTRU | C#m | B | A | B |

 
ไม่
C#m 
เคยคิดสน 
 
คำคนนินทา
 
ว่าแฟนเ
B 
ราแค่หมาชั่วๆ
 
มั่นใ
A 
จทุกครั้ง 
 
และยังไม่กลัว
 
ด้วยค
E 
วามที่หลงมาก
B 
ไป

 
บอก
A 
รักอย่างนั้นอย่างนี้
 
กรอกหูทุก
E 
ทีจนฉันมั่นใจ
 
ยอมเธอทั้ง
F#m 
นั้นไม่ว่าอะไร
 
สุดท้ายเป็น
G# 
ไงนะเรา

 
เธอมา
A 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
เธอนัดไป
E 
มีอะไรกับเขา
 
เธอคงต้อง
F#m 
เสียวฉันคงต้องเศ
B 
ร้า
 
เหงาใจจน
E 
มีน้ำ
G# 
ตา
 
ที่เธอ
A 
ทำอย่างนี้กับฉัน
 
เขาเรียกหมา
E 
พันธุ์โสโครกเลยล่ะ
 
จบๆ กัน
F#m 
ไปไม่ต้องกลับมา
 
ไปให้ไก
G# 
ลตา 
 
ไอ้หมาไม่รักดี

INSTRU | A | E | F#m | G# |

 
เธอมา
A 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
เธอนัดไป
E 
มีอะไรกับเขา
 
เธอคงต้อง
F#m 
เสียวฉันคงต้องเศ
B 
ร้า
 
เหงาใจจน
E 
มีน้ำ
G# 
ตา
 
ที่เธอ
A 
ทำอย่างนี้กับฉัน
 
เขาเรียกหมา
E 
พันธุ์โสโครกเลยล่ะ
 
จบๆ กัน
F#m 
ไปไม่ต้องกลับมา
 
ไปให้ไก
G# 
ลตา 
 
ไอ้หมาไม่รักดี

INSTRU | C#m | B | C#m | B |

 
ไอ้หมาไม่รั
C#m 
กดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หมาไม่รักดี


พูดจาหวานหวาน ปะปนน้ำตาล
ตัวเธอนั้นดูหน้าเชื่อใจ
คิดว่าเธอเป็นคน ซื่อๆ ใสๆ
คงไม่มีพิษร้ายน่ากลัว

ไม่เคยคิดสน คำคนนินทา
ว่าแฟนเราแค่หมาชั่วๆ
มั่นใจทุกครั้ง และยังไม่กลัว
ด้วยความที่หลงมากไป

บอกรักอย่างนั้นอย่างนี้
กรอกหูทุกทีจนฉันมั่นใจ
ยอมเธอทั้งนั้นไม่ว่าอะไร
สุดท้ายเป็นไงนะเรา

เธอมาทำกับฉันอย่างนี้
เธอนัดไปมีอะไรกับเขา
เธอคงต้องเสียวฉันคงต้องเศร้า
เหงาใจจนมีน้ำตา
ที่เธอทำอย่างนี้กับฉัน
เขาเรียกหมาพันธุ์โสโครกเลยล่ะ
จบๆ กันไปไม่ต้องกลับมา
ไปให้ไกลตา ไอ้หมาไม่รักดี

( ดนตรี )

ไม่เคยคิดสน คำคนนินทา
ว่าแฟนเราแค่หมาชั่วๆ
มั่นใจทุกครั้ง และยังไม่กลัว
ด้วยความที่หลงมากไป

บอกรักอย่างนั้นอย่างนี้
กรอกหูทุกทีจนฉันมั่นใจ
ยอมเธอทั้งนั้นไม่ว่าอะไร
สุดท้ายเป็นไงนะเรา

เธอมาทำกับฉันอย่างนี้
เธอนัดไปมีอะไรกับเขา
เธอคงต้องเสียวฉันคงต้องเศร้า
เหงาใจจนมีน้ำตา
ที่เธอทำอย่างนี้กับฉัน
เขาเรียกหมาพันธุ์โสโครกเลยล่ะ
จบๆ กันไปไม่ต้องกลับมา
ไปให้ไกลตา ไอ้หมาไม่รักดี

( ดนตรี )

เธอมาทำกับฉันอย่างนี้
เธอนัดไปมีอะไรกับเขา
เธอคงต้องเสียวฉันคงต้องเศร้า
เหงาใจจนมีน้ำตา
ที่เธอทำอย่างนี้กับฉัน
เขาเรียกหมาพันธุ์โสโครกเลยล่ะ
จบๆ กันไปไม่ต้องกลับมา
ไปให้ไกลตา ไอ้หมาไม่รักดี

( ดนตรี )

ไอ้หมาไม่รักดี..

มิวสิควิดีโอ หมาไม่รักดี เฟียส ศิริวุฒิ

เพลง หมาไม่รักดี
ศิลปิน : เฟียส ศิริวุฒิ
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend