คอร์ดเพลง รักแค่เธอคนเดียว เฟียส ศิริวุฒิ

  
Text   


INTRO | E G#m | C#m G#m |
INTRO | A G#m | F#m B | E |

 
เมื่อส
E 
วรรค์ได้ลิขิต 
 
ให้เ
G#m 
ราได้เจอกัน
 
กับ
C#m 
เธอที่เป็นที่รักของฉันค
G#m 
นนี้
 
คนที่ค
A 
อยเป็นกำลังใจ 
 
ให้
G#m 
ฉันทุกนาที
F#m 
เธอคือคนแสนดีกว่าใ
B 
คร

E 
กี่ฤดูที่ผ่าน
G#m 
พ้นไป
C#m 
เธอไม่เคยเปลี่ยนใจจาก
G#m 
ฉัน
A 
กี่พายุ 
 
ที่โ
G#m 
หมกระหน่ำ
 
ยิ่ง
F#m 
ทำให้ฉันรักเ
B 
ธอ

 
ขอบคุณที่ค
A 
อยเคียงข้างกัน 
 
ใน
B 
วันที่อ่อนล้า
 
กี่ปัญ
G#m 
หาเธอยังไม่จากไป
C#m 
ไหน
 
ต่อจาก
A 
นี้จะขอรักเธอ 
 
คนเดียวตลอดไป
 
สุด
B 
หัวใจของฉัน

 
รักแค่เธอคนเ
E 
ดียว 
 
ไม่เหลียวไปมองใ
G#m 
คร
 
รักตลอด
C#m 
ไปใจทั้งใจมันมีแค่เ
G#m 
ธอ
 
ต่อให้ได้
A 
พบเจอกับใคร 
 
ไม่มี
G#m 
วันนอกใจเธอ
 
ไม่
F#m 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำ
B 
ตา

 
จะขอดูแลเธอ
E 
นั้น 
 
ไปจนชั่วนิ
G#m 
รันดร์
 
มีเธอเป็นคนสำ
C#m 
คัญรักมากกว่าใ
G#m 
คร
 
ไม่ว่า
A 
วันพรุ่งนี้ 
 
จะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
สัญ
F#m 
ญาจะดูแลเธอให้
B 
ดีจะทำให้ดี
E 
ที่สุด

F#m 
เมื่อสวรรค์ได้กำหนด 
 
 
G#m 
ให้เราได้มาพบกัน
 
ให้เ
A 
รามีกันและกัน 
 
ชีวิตฉันช่างมีความหมาย
 
เพราะเธอเ
E 
ป็นดั่งดวงใจ 
 
 
G#m 
เธอคือคนสุดท้าย
 
จะไม่
A 
มีวันไปนอกใจ.. 
 
ฉัน
B 
สัญญา

INSTRU | E G#m | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | E G#m | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B | E |

 
ขอบคุณที่ค
A 
อยเคียงข้างกัน 
 
ใน
B 
วันที่อ่อนล้า
 
กี่ปัญ
G#m 
หาเธอยังไม่จากไป
C#m 
ไหน
 
ต่อจาก
A 
นี้จะขอรักเธอ 
 
คนเดียวตลอดไป
 
สุด
B 
หัวใจของฉัน

 
รักแค่เธอคนเ
E 
ดียว 
 
ไม่เหลือไปมองใ
G#m 
คร
 
รักตลอด
C#m 
ไปใจทั้งใจมันมีแค่เ
G#m 
ธอ
 
ต่อให้ได้
A 
พบเจอกับใคร 
 
ไม่มี
G#m 
วันนอกใจเธอ
 
ไม่
F#m 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำ
B 
ตา

 
จะขอดูแลเธอ
E 
นั้น 
 
ไปจนชั่วนิ
G#m 
รันดร์
 
มีเธอเป็นคนสำ
C#m 
คัญรักมากกว่าใ
G#m 
คร
 
ไม่ว่า
A 
วันพรุ่งนี้ 
 
จะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
สัญ
F#m 
ญาจะดูแลเธอให้
B 
ดี..

 
จะรักแค่เธอคนเ
E 
ดียว 
 
ไม่เหลือไปมองใ
G#m 
คร
 
รักตลอด
C#m 
ไปใจทั้งใจมันมีแค่เ
G#m 
ธอ
 
ต่อให้ได้
A 
พบเจอกับใคร 
 
ไม่มี
G#m 
วันนอกใจเธอ
 
ไม่
F#m 
ทำให้เธอต้องเสียน้ำ
B 
ตา

 
จะขอดูแลเธอ
E 
นั้น 
 
ไปจนชั่วนิ
G#m 
รันดร์
 
มีเธอเป็นคนสำ
C#m 
คัญรักมากกว่าใ
G#m 
คร
 
ไม่ว่า
A 
วันพรุ่งนี้ 
 
จะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
สัญ
F#m 
ญาจะดูแลเธอให้
B 
ดี 
 
จะทำให้ดี
E 
ที่สุด

 
ไม่ว่า
A 
วันพรุ่งนี้ 
 
จะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
สัญ
F#m 
ญาจะดูแลเธอให้
B 
ดี 
 
จะทำให้เธอมีควา
E 
มสุข..

OUTRO | E G#m | C#m G#m |
OUTRO | A G#m | F#m B | E |


เมื่อสวรรค์ได้ลิขิต ให้เราได้เจอกัน
กับเธอที่รักของฉันคนนี้
คนที่คอยเป็นกำลังใจ ให้ฉันทุกนาที
เธอคือคนแสนดีกว่าใคร

กี่ฤดูที่ผ่านพ้นไป
เธอไม่เคยเปลี่ยนใจจากฉัน
กี่พายุที่โหมกระหน่ำ ยิ่งทำให้ฉันรักเธอ

ขอบคุณที่คอยเคียงข้างกัน ในวันที่อ่อนล้า
กี่ปัญหาเธอยังไม่จากไปไหน
ต่อจากนี้จะขอรักเธอ คนเดียวตลอดไป
สุดหัวใจของฉัน

รักแค่เธอคนเดียวไม่เหลือไปมองใคร
รักตลอดไปใจทั้งใจมันมีแค่เธอ
ต่อให้ได้พบเจอกับใคร ไม่มีวันนอกใจเธอ
ไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา

จะขอดูแลเธอนั้น ไปจนชั่วนิรันดร์
มีเธอเป็นคนสำคัญรักมากกว่าใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
สัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะทำให้ดีที่สุด

เมื่อสวรรค์นั้นกำหนด ให้เราได้มาพบกัน
ให้เรามีกันและกันชีวิตฉันช่างมีความหมาย
เพราะเธอเป็นดั่งดวงใจ เธอคือคนสุดท้าย
จะไม่มีวันไปนอกใจ..ฉันสัญญา

ดนตรี

ขอบคุณที่คอยเคียงข้างกัน ในวันที่อ่อนล้า
กี่ปัญหาเธอยังไม่จากไปไหน
ต่อจากนี้จะขอรักเธอ คนเดียวตลอดไป
สุดหัวใจของฉัน

รักแค่เธอคนเดียวไม่เหลือไปมองใคร
รักตลอดไปใจทั้งใจมันมีแค่เธอ
ต่อให้ได้พบเจอกับใคร ไม่มีวันนอกใจเธอ
ไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา

จะขอดูแลเธอนั้น ไปจนชั่วนิรันดร์
มีเธอเป็นคนสำคัญรักมากกว่าใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
สัญญาจะดูแลเธอให้ดี..

จะรักแค่เธอคนเดียวไม่เหลือไปมองใคร
รักตลอดไปใจทั้งใจมันมีแค่เธอ
ต่อให้ได้พบเจอกับใคร ไม่มีวันนอกใจเธอ
ไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา

จะขอดูแลเธอนั้น ไปจนชั่วนิรันดร์
มีเธอเป็นคนสำคัญรักมากกว่าใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
สัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะทำให้ดีที่สุด

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
สัญญาจะดูแลเธอให้ดีจะทำให้เธอมีความสุข

มิวสิควิดีโอ รักแค่เธอคนเดียว เฟียส ศิริวุฒิ

เพลง : รักแค่เธอคนเดียว (คอร์ด)
ศิลปิน : เฟียส ศิริวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 093-2652642
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend