คอร์ดเพลง แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ ถุงแป้ง ชนกนันท์ x น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ ศิลปิน ถุงแป้ง ชนกนันท์ x น้ำแข็ง ทิพวรรณ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

 
แล้วฉันไม่เจ็บเ
Bb 
ห้อเธอว่า 
 
ที่ต้องปล่อย
Am 
มือเธอไป
Gm 
เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี 
 
รัก
C 
นี้ฉันต้องจำนน

F 
  ฉันก็ไม่ชอบเลย 
 
 
Am 
ที่ต้องทำแบบนี้
 
  เพราะฉัน
Bb 
รู้ดี 
 
ว่าชีวิตฉันมัน
C 
คือเธอ
F 
  ฝืนหัวใจเหลือเกิน 
 
 
Am 
ที่ต้องเดินออกมา
 
  แต่มันคง
Bb 
ดีกว่า 
 
ให้เธอมาจมปลัก
C 
กับฉัน

 
เธอ
Dm 
ถามทำไมถึงเปลี่ยนไป 
 
ไม่
Am 
รักกันแล้วใช่หม้าย
Bb 
หลบหน้าทำไมไซถามไ
C 
รไม่ตอบ
Dm 
บางเหตุผลมันตอบไม่ได้ 
 
แต่
Am 
อยากให้รู้เอาไว้
 
ว่า
Bb 
ฉัน.. 
 
ก็ทรมานไม่แ
C 
พ้เธอ

 
แล้วฉันไม่เจ็บเ
Bb 
ห้อ เธอว่า ที่ต้องปล่อย
Am 
มือเธอไป
Gm 
เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี 
 
รัก
C 
นี้ฉันต้องจำนน
 
เกิดมาแค่ไ
Bb 
ด้รักกัน 
 
ความสุขของ
Am 
ฉันคือการได้เห็นเธอ
 
เติบ
Gm 
โตแล้วไปได้ไกล 
 
ดั่งที่เธอ
C 
ฝัน
 
ซึ่งคนอย่างฉันให้เธอไม่ได้..
 

INSTRU | F | Am | Bb | C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

 
มัน
Gm 
ทรมานแทบขาดใจ 
 
รู้
Am 
หม้ายคนดี
 
ต่อไป
Gm 
นี้ที่ข้างข้างเธอจะไม่มี
Am 
ฉันอีกแล้ว
Gm 
ฟ้าส่งเธอลงมา 
 
แต่ต้องคืน
Am 
เธอหลบไปเสียแล้ว
 
โชคชะ
Gm 
ตาทำไมใจร้
C 
ายกับฉันเหลื
F 
อเกิน

 
เธอ
Dm 
ถามทำไมถึงเปลี่ยนไป 
 
ไม่
Am 
รักกันแล้วใช่หม้าย
Bb 
หลบหน้าทำไมไซถามไ
C 
รไม่ตอบ
Dm 
บางเหตุผลมันตอบไม่ได้ 
 
แต่
Am 
อยากให้รู้เอาไว้
 
ว่า
Bb 
ฉัน.. 
 
ก็ทรมานไม่แ
C 
พ้เธอ

 
แล้วฉันไม่เจ็บเ
Bb 
ห้อ เธอว่า ที่ต้องปล่อย
Am 
มือเธอไป
Gm 
เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี 
 
รัก
C 
นี้ฉันต้องจำนน
 
เกิดมาแค่ไ
Bb 
ด้รักกัน 
 
ความสุขของ
Am 
ฉันคือการได้เห็นเธอ
 
เติบ
Gm 
โตแล้วไปได้ไกล 
 
ดั่งที่เธอ
C 
ฝัน

 
แล้วน้องบ่เจ็บ
Bb 
บ่อ้ายว่า 
 
ที่ต้องปล่อย
Am 
มืออ้ายไป
Gm 
เห็นบ่น้องฮ้องไห้ 
 
คนดีฮัก
C 
นี้น้องยอมจำนน
 
เกิดมาแค่ไ
Bb 
ด้ฮักกัน 
 
ความสุขของ
Am 
น้องคือการได้
Dm 
เห็นเธอ
 
เติบโ
Gm 
ตแล้วไปได้ไกลดั่งที่อ้าย
C 
ฝัน 
 
ซึ่งคนจั่งน้องให้อ้า
F 
ยบ่ได้

 
เติบโ
Gm 
ตแล้วไปได้ไกลดั่งที่อ้าย
C 
ฝัน..
 
ซึ่งคนจั่งน้องให้อ้
F 
าย..บ่ได้

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ


แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ เธอว่า ที่ต้องปล่อยมือเธอไป
เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี รักนี้ฉันต้องจำนน

ฉันก็ไม่ชอบเลย ที่ต้องทำแบบนี้
เพราะฉันรู้ดี ว่าชีวิตฉันมันคือเธอ
ฝืนหัวใจเหลือเกิน ที่ต้องเดินออกมา
แต่มันคงดีกว่า ให้เธอมาจมปลักกับฉัน

เธอถามทำไมถึงเปลี่ยนไป ไม่รักกันแล้วใช่หม้าย
หลบหน้าทำไมไซถามไรไม่ตอบ
บางเหตุผลมันตอบไม่ได้ แต่อยากให้รู้เอาไว้
ว่าฉัน.. ก็ทรมานไม่แพ้เธอ

แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ เธอว่า ที่ต้องปล่อยมือเธอไป
เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี รักนี้ฉันต้องจำนน
เกิดมาแค่ได้รักกัน ความสุขของฉันคือการได้เห็นเธอ
เติบโตแล้วไปได้ไกล ดั่งที่เธอฝัน
ซึ่งคนอย่างฉันให้เธอไม่ได้

( ดนตรี )

มันทรมานแทบขาดใจ รู้หม้ายคนดี
ต่อไปนี้ที่ข้างข้างเธอจะไม่มีฉันอีกแล้ว
ฟ้าส่งเธอลงมา แต่ต้องคืนเธอหลบไปเสียแล้ว
โชคชะตาทำไมใจร้ายกับฉันเหลือเกิน

เธอถามทำไมถึงเปลี่ยนไป ไม่รักกันแล้วใช่หม้าย
หลบหน้าทำไมไซถามไรไม่ตอบ
บางเหตุผลมันตอบไม่ได้ แต่อยากให้รู้เอาไว้
ว่าฉัน.. ก็ทรมานไม่แพ้เธอ

แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ เธอว่า ที่ต้องปล่อยมือเธอไป
เห็นน้ำตาฉันหม้ายคนดี รักนี้ฉันต้องจำนน
เกิดมาแค่ได้รักกัน ความสุขของฉันคือการได้เห็นเธอ
เติบโตแล้วไปได้ไกล ดั่งที่เธอฝัน

แล้วน้องบ่เจ็บบ่อ้ายว่า ที่ต้องปล่อยมืออ้ายไป
เห็นบ่น้องฮ้องไห้ คนดีฮักนี้น้องยอมจำนน
เกิดมาแค่ได้ฮักกัน ความสุขของน้องคือการได้เห็นเธอ
เติบโตแล้วไปได้ไกลดั่งที่อ้ายฝัน ซึ่งคนจั่งน้องให้อ้ายบ่ได้

เติบโตแล้วไปได้ไกลดั่งที่อ้ายฝัน..
ซึ่งคนจั่งน้องให้อ้ายบ่ได้

มิวสิควิดีโอ แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ ถุงแป้ง ชนกนันท์

เพลง : แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
คันนา เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง แล้วฉันไม่เจ็บเห้อ ถุงแป้ง ชนกนันท์ x น้ำแข็ง ทิพวรรณ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend