คอร์ดเพลง อ้ายสิไปแล้วเด้อ เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้ายสิไปแล้วเด้อ ศิลปิน เต๊ะ ตระกูลตอ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | C | Am | Dm |

 
อ้ายสิหย่าง
Dm 
หนี 
 
ให้คนใ
Am 
หม่เข้ามา
 
โบกมือ
Gm 
ลาทั้งน้ำตาทั้งฮ้อ
C 
งไห้
 
อ้ายสิ
Bb 
ไปจากชีวิตเจ้า 
 
ฮักของ
Am 
เฮาเข้ากัน
Dm 
บ่ได้
 
ความ
Gm 
เสียใจ 
 
สองเ
C 
ฮาบ่ต่าง
F 
กัน

 
บ่อ
Bb 
ยากให้น้องจมป
C 
ลัก 
 
กับความ
Am 
ฮักที่บ่มีอีหยั
Dm 
งให้
 
บ่อ
Bb 
ยากให้น้องปวด
C 
ใจ 
 
กับบักผู้
Am 
ชายที่บ่มีอิหยั
Dm 
งดี

 
ต่อไปนี้ให้ฮักกับเ
Bb 
ขา 
 
เด้อห
C 
ล่า 
 
ไป
Am 
สาบ่ต้องห่วง
Dm 
อ้าย
 
อย่าไห้นำ
Gm 
อ้าย 
 
เก็บน้ำตา
C 
ไว้ 
 
อ้ายอยู่ได้เ
Dm 
สมอ
 
ต่อไปนี้ให้เขาดู
Bb 
แล 
 
แทนอ้
C 
าย 
 
อ้ายสิ
Am 
ไปอีหลีแล้ว
Dm 
เด้อ
 
อ้ายฮักเจ้า
Gm 
เด้อ 
 
หวังดีเส
C 
มออ้ายเลยต้องเฮ็ดแบ
Dm 
บนี้

 
อ้ายสิหย่าง
Dm 
หนี 
 
หนีให้ไ
Am 
กล 
 
แสนไกล
 
ฮักปา
Gm 
นใด๋ 
 
สิเก็บไว้ในใจด
C 
อก
 
จักสิเ
Bb 
อาอีหยังเลี้ยงเจ้า 
 
ชีวิตจะ
Am 
ของยังเอาบ่
Dm 
รอด
 
อ้ายขอ
Gm 
กอด 
 
เทื่อสุดท้
C 
ายก่อนสิเ
F 
ลิกกัน

 
บ่อ
Bb 
ยากให้น้องจมป
C 
ลัก 
 
กับความ
Am 
ฮักที่บ่มีอีหยั
Dm 
งให้
 
บ่อ
Bb 
ยากให้น้องปวด
C 
ใจ 
 
กับบักผู้
Am 
ชายที่บ่มีอิหยั
Dm 
งดี

 
ต่อไปนี้ให้ฮักกับเ
Bb 
ขา 
 
เด้อห
C 
ล่า 
 
ไป
Am 
สาบ่ต้องห่วง
Dm 
อ้าย
 
อย่าไห้นำ
Gm 
อ้าย 
 
เก็บน้ำตา
C 
ไว้ 
 
อ้ายอยู่ได้เ
Dm 
สมอ
 
ต่อไปนี้ให้เขาดู
Bb 
แล 
 
แทนอ้
C 
าย 
 
อ้ายสิ
Am 
ไปอีหลีแล้ว
Dm 
เด้อ
 
อ้ายฮักเจ้า
Gm 
เด้อ 
 
หวังดีเส
C 
มออ้ายเลยต้องเฮ็ดแบ
Dm 
บนี้

 
อยากให้น้องเจอสิ่ง
Gm 
ที่ดี 
 
นับจาก
C 
นี้ 
 
อ้ายสิไปแล้ว
Dm 
เด้อ
Bb 
โฮ.. ฮะ โอ ฮะ  
C 
โอ.. 
 
 
Am 
  ไปสา ไปสา อย่าห่ว
Dm 
งอ้าย
Bb 
โอ.. โอ ฮะ  
C 
โอ ฮะโอ..  
Am 
  อย่าไห้ อย่าไห้ อย่าไห้นำ
Dm 
อ้าย
 
เก็บน้ำตา
Gm 
ไว้ 
 
ให้มันไห้ตั้งแต่อ้
C 
าย..อ้ายสิไปแล้ว
Dm 
เด้อ..

OUTRO | Bb | C | Am | Dm C/E F Gm | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อ้ายสิไปแล้วเด้อ


อ้ายสิหย่างหนี ให้คนใหม่เข้ามา
โบกมือลาทั้งน้ำตาทั้งฮ้องไห้
อ้ายสิไปจากชีวิตเจ้า ฮักของเฮาเข้ากันบ่ได้
ความเสียใจ สองเฮาบ่ต่างกัน

บ่อยากให้น้องจมปลัก กับความฮักที่บ่อมีอีหยังให้
บ่อยากให้น้องปวดใจ กับบักผู้ชายที่บ่มีอิหยังดี

ต่อไปนี้ให้ฮักกับเขา เด้อหล่า ไปสาบ่ต้องห่วงอ้าย
อย่าไห้นำอ้าย เก็บน้ำตาไว้ อ้ายอยู่ได้เสมอ
ต่อไปนี้ให้เขาดูแล แทนอ้าย อ้ายสิไปอีหลีแล้วเด้อ
อ้ายฮักเจ้าเด้อ หวังดีเสมออ้ายเลยต้องเฮ็ดแบบนี้

อ้ายสิหย่างหนี หนีให้ไกล แสนไกล
ฮักปานใด๋ สิเก็บไว้ในใจดอก
จักสิเอาอีหยังเลี้ยงเจ้า ชีวิตจะของยังเอาบ่รอด
อ้ายขอกอด เทื่อสุดท้ายก่อนสิเลิกกัน

บ่อยากให้น้องจมปลัก กับความฮักที่บ่อมีอีหยังให้
บ่อยากให้น้องปวดใจ กับบักผู้ชายที่บ่มีอิหยังดี

ต่อไปนี้ให้ฮักกับเขา เด้อหล่า ไปสาบ่ต้องห่วงอ้าย
อย่าไห้นำอ้าย เก็บน้ำตาไว้ อ้ายอยู่ได้เสมอ
ต่อไปนี้ให้เขาดูแล แทนอ้าย อ้ายสิไปอีหลีแล้วเด้อ
อ้ายฮักเจ้าเด้อ หวังดีเสมออ้ายเลยต้องเฮ็ดแบบนี้

อยากให้น้องเจอสิ่งที่ดี นับจากนี้ อ้ายสิไปแล้วเด้อ
โฮ.. ฮะ โอ ฮะ โอ ไปสา ไปสา อย่าห่วงอ้าย
โอ.. โอ ฮะ โอ ฮะโอ ..อย่าไห้ อย่าไห้ อย่าไห้นำอ้าย
เก็บน้ำตาไว้ ให้มันไห้ตั้งแต่อ้าย..อ้ายสิไปแล้วเด้อ..

มิวสิควิดีโอ อ้ายสิไปแล้วเด้อ เต๊ะ ตระกูลตอ

เพลง : อ้ายสิไปแล้วเด้อ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
ติดต่องานศิลปิน : สิงห์มิวสิค
คอร์ดเพลง อ้ายสิไปแล้วเด้อ เต๊ะ ตระกูลตอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend